Karin van Wingerde benoemd tot hoogleraar Corporate Crime and Governance

Per 1 januari 2021 is dr. Karin van Wingerde benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Corporate Crime and Governance aan Erasmus School of Law.

De leerstoel levert een bijdrage aan het begrijpen en verklaren van organisatiecriminaliteit en de maatschappelijke schade ervan, alsmede aan de aanpak van organisatiecriminaliteit door onderzoek te doen naar effectieve vormen van toezicht en controle.  De leerstoel sluit aan bij de onderzoeksfocus van Erasmus School of Law op het gebied van recht en criminologie in zijn economische en sociale context, meer specifiek op de overkoepelende vraag naar de rol van het recht en de samenleving bij het creëren en waarborgen van een duurzame balans tussen publieke en private belangen. Ook is er een directe relatie met de expertise en maatschappelijke thema’s in andere prestigieuze onderzoeksprojecten aan Erasmus School of Law, zoals het onderzoeksinitiatief Dynamics of Inclusive Prosperity, en met de methodologische focus op empirisch-juridische studies.

Over Karin van Wingerde

Het onderzoek van Karin van Wingerde richt zich op de wisselwerking tussen verschillende vormen van toezicht en controle en het gedrag van ondernemingen. Ze is vooral geïnteresseerd in het begrijpen hoe en waarom de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappijsamenwerken bij de preventie van organisatiecriminaliteit en het bevorderen van naleving van regels. Eerder onderzoek richtte zich onder andere op de handhaving van milieucriminaliteit in de Nederlandse afvalsector, de oorzaken van en oplossingen voor verschillende vormen van fraude, de rol van ondernemingen en financiële instellingen in de preventie van witwassen en de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Lopende onderzoeksprojecten omvatten een evaluatie van publiek-private samenwerkingsverbanden om ondermijnende criminaliteit in Nederland aan te pakken (2019-2022) en onderzoek naar de responsabilisering van private actoren bij de preventie van financieel-economische criminaliteit (2019-2024). Karin is als research associate verbonden aan het Erasmus Initiative ‘Dynamics of Inclusive Prosperity’ en academisch onderzoekspartner bij de Kansspelautoriteit. Ze promoveerde in 2012 aan Erasmus School of Law op haar dissertatie met als titel ‘De afschrikking voorbij: een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche’.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ronald de Groot, communicatiemedewerker van Erasmus School of Law, via rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen