prof.dr.
(Karin) CG van Wingerde

prof.dr. (Karin) CG van Wingerde
Full Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanwingerde@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Dr. Karin van Wingerde received her PhD from Erasmus University Rotterdam in 2012. The interplay between regulatory enforcement and the behavior of business organizations has become central in her research over the past years. She has previously worked on the deterrent effect of formal legal sanctions on the behavior of firms in the waste industry in the Netherlands, bribery, and on several case studies of corporate and white-collar crime. She currently works on the enforcement of health and safety violations, the punishment of organized crime, domestic bribery, and the misuse of corporate vehicles for illicit finance. As of January 2014 Karin is Dean of education of the PhD programme of Erasmus Graduate School of Law. Karin is a member of the editorial boards of the Dutch 
journal on regulation and governance and the Dutch journal of Criminology, and since 2016 she is an academic research partner at the Dutch Gaming Authority.

Experience key words

Corporate and White-collar Crime, Regulation, Governance and Enforcement, Public Policy

    • H.G. van de Bunt, J. van Koningsveld, M. Kroeze, B. van der Vorm, J.B. Wezeman, C.G. van Wingerde & A. Zonnenberg (2008). Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland (in druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N. Lord & C.G. van Wingerde (2019). Preventing and Intervening in White‐Collar Crimes The Role of Law Enforcement. In M.L. Rorie (Ed.), The Handbook of White‐Collar Crime (pp. ch. 16). New Yersey: John Wiley & Sons Inc. doi: 10.1002/9781118775004.ch16
    • C.G. van Wingerde & N. Lord (2019). The Elusiveness of White‐Collar and Corporate Crime in a Globalized Economy. In M.L. Rorie (Ed.), The Handbook of White-Collar Crime (pp. 469-483). New Yersey: John Wiley & Sons Inc. doi: 10.1002/9781118775004.ch29
    • C.G. van Wingerde & M.H.C. Kluin (2018). Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. In T. Spapens, W. Huisman & R White (Eds.), Green crimes and Dirty Money (pp. 129-147). Oxon: Routledge
    • J.G. van Erp & C.G. van Wingerde (2017). Reassurance policing en industriele veiligheid. In R Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 517-531). Den Haag: Boomcriminologie
    • R. van Swaaningen, R.H.J.M. Staring & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-22). Den Haag: Boom Criminologie
    • C.G. van Wingerde (2016). Deterring Corporate Environmental Crime: Lessons from the Waste Industry in the Netherlands. In T. Spapens, R. White & W. Huisman (Eds.), Environmental Crime in Transnational Context (Global Issues in Green Enforcement and Criminology) (pp. 193-207). Oxon: Routledge
    • J.G. van Erp, T. Spapens & C.G. van Wingerde (2016). Legal and Extralegal Enforcement of Pollution by Sea-going Vessels. In T. Wyatt (Ed.), Hazardous Waste and Pollution. Detecting and Preventing Green Crimes (pp. 163-176). New York: Springer International Publishing
    • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2015). 'We are all going to be rich.' A case study of the Dutch Real Estate Fraud. In W. Huisman, J.G. van Erp & G. Vande Walle (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 304-317). Oxford: Routledge
    • C.G. van Wingerde (2015). The limits of environmental regulation in a globalized economy. Lessons from the Probo Koala case. In J.G. van Erp & W. Huisman (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 260-275). Oxford: Routledge
    • C.G. van Wingerde & G. Smid (2015). Negotiated Settlements for Corruption Offences: Position in the Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Negotiated settlements for corruption offences. A European perspective (pp. 105-124). The Hague: Eleven International Publishing
    • C.G. van Wingerde & G. Smid (2014). Country Report - The Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Seminar Proceedings. Negotiated Settlements for Corruption Offences (pp. 89-116). The Hague: Eleven International Publishing
    • A.G. Mein & C.G. van Wingerde (2009). Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (hoofdstuk 1). In A. Mein, C.G. van Wingerde, A. Ottow, F. van der Lecq, K. de Ridder, R. Pollmann, K. Raaijmakers & J. Blenkes (Eds.), Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (pp. 1-7) Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
    • P. van Calster, W. van Mansvelt, N. Witte & C.G. van Wingerde (2008). Keeping up appearances! Over (schijn)integriteit, de onmacht van regelgeving en de social license theorie. In G. Vande Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2008). Identiteitsfraude en buitenlandse rechtspersonen. In G. Van de Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen (pp. 123-136-8). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. Inleiding. In R. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-23). Den Haag: Boomcriminologie
    • C.G. van Wingerde (2016). Interviews bij ondernemingen: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 137-138). Leuven: Acco
    • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2013). De onzichtbare vijand. Is de Wet Bibob bestand tegen de huidige tijdgeest? In F. van der Vorst & M. Brok (Eds.), Zuiver zaken doen. Tien jaar Bibob belicht (pp. 104-111). Den Haag: Justis. Ministerie van Veiligheid en Justitie
    • C.G. van Wingerde (2009). Interviews met managers: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 125). Leuven/Den Haag: Acco
   • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Ed.). (2017). Over de muren van Stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt. Den Haag: Boomcriminologie
   • M.A. de Bree & C.G. van Wingerde (Ed.). (2010). Systeemtoezicht in de procesindustrie. Een symposiumverslag. Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
    • H.G. van de Bunt, T.J. van Koningsveld, M.J. Kroeze, B. van der Vorm, J.B. Wezeman, C.G. van Wingerde & A. Zonnenberg (2008). Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Instituut voor toezicht en Compliance
    • C.G. van Wingerde (2019, juni 20). Onderzoek naar organisatiecriminaliteit in een tijdperk van governance. Leiden, Jaarcongres Nederlandse vereniging voor Criminologie.
    • C.G. van Wingerde (2019, november 14). How has the “Governance Turn” Impacted Compliance Measurement by the State and by Private Institutions? San Francisco, United States., Annual Conference of the American Society of Criminology.
    • C.G. van Wingerde (2019, november 13). Combatting corporate crimes in the Netherlands. San Francisco, United States., Annual Conference of the American Society of Criminology.
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2019, september 26). Compromising neoliberal inspection policy at the frontline: The practice of inspecting at the Dutch Health and Safety Inspectorate. Rotterdam, Working conference ‘Shifting from Welfare to Social Investment States: The Privatization of Work-Related Risk Control and its Impact on Inclusion.
    • C.G. van Wingerde (2019, september 20). AML Gatekeepers in Five Narratives. Ghent, Belgium, Annual Conference of the European Society of Criminology,.
    • C.G. van Wingerde (2019, november 13). AML Gatekeepers in Five Narratives. San Francisco, United States., Annual Conference of the American Society of Criminology.
    • C.G. van Wingerde & A. Merz (2019, juni 13). Varieties in responses to money laundering across Europe. Manchester, The 2nd Biennial EUROC Workshop ‘What’s European about European White-Collar Crime? University of Manchester.
    • C.G. van Wingerde (2019, april 29). Illegale financiele stromen, misbruik van rechtspersonen en de rol van professionele dienstverleners. Rotterdam, Lunchlezing sectie Ondernemingsrecht/sectie Financieel recht.
    • C.G. van Wingerde (2019, maart 20). Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy. Manchester University, Invited guest lecture.
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2019, januari 14). Coping with neoliberal inspection policies: A case study of the Dutch Health & Safety Inspectorate. Leiden, Lorentz Center, Lorentz workshop Risk Regulation & Society.
    • C.G. van Wingerde (2016, april 19). Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy. Manchester, Invited guest lecture University of Manchester School of Law.
    • C.G. van Wingerde (2016, september 5). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Leiden Van Vollenhoven Instituut, Research visit Indonesian delegation project Making Environmental Regulation Work for the People.
    • C.G. van Wingerde (2015, december 4). Interconnections between upper- and underworld. Consequences for the punishment of organised crime. (Invited). Edinburgh, Workshop Corruption in Criminal Commercial Enterprise.
    • C.G. van Wingerde (2014, mei 22). The Netherlands’ approach to negotiated settlements for corruption offences (Invited country expert). The Hague, Negotiated settlements for corruption offences. A European Perspective High-level workshop, The Hague University of Applied Sciences.
    • C.G. van Wingerde (2014, juni 11). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Stockholm, Sweden, The 2014 Stockholm Criminology Symposium.
    • C.G. van Wingerde (2014, oktober 30). Deterrence as ritual? (invited lecture). University of California, Irvine School of Social Ecology, Dept. of Criminology, Law, and Society, Visiting scholar panel.
    • C.G. van Wingerde (2014, november 22). What’s deterrence got to do with it? San Francisco, California, United States, American Society for Criminology Annual meeting.
    • C.G. van Wingerde (2013, juni 27). Beyond deterrence. Deterrence, prevention, and compliance in the Dutch waste industry. (invited lecture). Amsterdam, Seminar with Brian Tamanaha Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre.
    • C.G. van Wingerde (2013, oktober 4). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Newcastle, United Kingdom, Brown Crime: Hazardous Waste and Pollution Conference at Northumbria University.
    • C.G. van Wingerde (2019, februari 4). Naar een effectieve beinvloedingsmix. Amsterdam, Lezing symposium Handhaving in het milieudomein, Openbaar Ministerie, Functioneel Parket.
    • C.G. van Wingerde (2019, april 12). Naar een effectieve beinvloedingsmix. Provinciehuis Utrecht, Lezing Vakberaad Omgevingsdiensten.
    • C.G. van Wingerde (2019, mei 8). Naar een effectieve beinvloedingsmix. Noordwijk aan Zee, Workshop FP (Functioneel Parket) Academy.
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2018, juni 8). Coping with neoliberal inspection policies: A case study of the Dutch Health and Safety Inspectorate. Toronto, LSA conference.
    • P. Mascini & C.G. van Wingerde (2018, juli 5). De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk. Utrecht, Directieraad ISZW.
    • C.G. van Wingerde, P. Mascini & J.W. Barth (2017). Risicogestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR): Rotterdam (2017, januari 19 - 2017, januari 20).
    • C.G. van Wingerde (2016). Over de aanpak van de 'grote graaiers'. En de complexe handhaving van milieucriminaliteit. Annual conference Dutch Society for Criminology: Leiden (2015, juni 11 - 2016, juni 12).
    • C.G. van Wingerde & H.G. van de Bunt (2016). Research grant Misbruik van buitenlandse rechtspersonen (granted).
    • G.N.G. Vanderveen & C.G. van Wingerde (2016). Forensisch onderzoekers en medewerkers over de naleving van richtlijnen voor fotografie op de plaats delict en de afwegingen daarbij. Congres 2016 Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC): Leiden (2016, juni 9).
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016). Enforcement of Health and Safety Violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. Law and Society Annual Meeting: New Orleans (2016, juni 2 - 2016, juni 5).
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016). Enforcement of health and safety violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. Annual conference Dutch Society of Criminology: (2016, juni 9 - 2016, juni 10).
    • C.G. van Wingerde (2016). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on Regulatory Governance: Tilburg University (2016, juli 6 - 2016, juli 8).
    • C.G. van Wingerde (2016). Research grant. Demystifying the Corruption Paradox by Exploring Bribery ‘At Home’ (together with dr. N. Lord, prof. M. Levi, and prof. A. Doig) [granted].
    • C.G. van Wingerde (2016). Research grant. The (Mis)Use of Corporate Vehicles by Transnational Organised Crime Groups in the Concealment, Conversion and Control of Illicit Finance (together with dr. N. Lord and prof. L. Campbell) [granted].
    • C.G. van Wingerde (2015). Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. (together with M. Kluin). International conference Environmental Crime and the Money: Tilburg (2015, september 7 - 2015, september 8).
    • C.G. van Wingerde (2015). Punishing organized crime in the Netherlands. Discrepancies between demanded and imposed sanctions. Annual conference European Society for Criminology: Porto (2015, september 2 - 2015, september 5).
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2015). Regisseurs in een nachtwakerstaat. Hoe benutten ISZW-inspecteurs hun beslissingsruimte bij het al dan niet sanctioneren van overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving en welke dilemma's ervaren zij daarbij? (granted).
    • C.G. van Wingerde (2015). NWO Veni proposal. What's deterrence got to do with it? (submitted).
    • C.G. van Wingerde & A. Mein (2015). Offerte discoursanalyse rechtmatige zorg (submitted).
    • C.G. van Wingerde (2014). ESL Grant programme for Talent Development research travel grant.
    • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2014). Hoe loopt het af? Een onderzoek naar de afloop van strafzaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. (granted).
    • C.G. van Wingerde (2014). NSOB Leeratelier Toezicht en Naleving module strategieën voor regulering en handhaving.
    • C.G. van Wingerde (2014). Fortress Academy Association of Certified Fraud Examiners Examentraining Module criminology.
    • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016). Benutting van beslisruimte door ISZW-inspecteurs. Congres Handhaving en Gedrag: Amsterdam (2016, november 10).
    • C.G. van Wingerde (2008). Schrikt straf af? LOM (Landelijk Overleg Milieu)handhavingscongres: (2008, september 4).
    • C.G. van Wingerde (2018-2018). Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen. Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen.
    • C.G. van Wingerde (2017-2017). Academic Research Partner. Dutch Gaming Authority.
    • C.G. van Wingerde (2017-2017). Member Advisory Board. Dutch Criminology Network (CNN).
    • C.G. van Wingerde (2016-2016). Academic Research Partner Gaming Authority. Gaming Authority.
    • C.G. van Wingerde (2016-2016). Member editorial board Tijdschrift voor Criminologie. Tijdschrift voor Criminologie.
    • C.G. van Wingerde (2016-2016). Member editorial board Tijdschrift voor Toezicht. Tijdschrift voor Toezicht.
    • C.G. van Wingerde (2016-2016). Member Jury annual Student Thesis prize. Dutch Gaming Authority.
    • C.G. van Wingerde (2012-2015). Member editorial board Tijdschrift voor Toezicht. Tijdschrift voor Toezicht.
    • C.G. van Wingerde (2014-2014). Visiting scholar Irvine School of Law/School of Social Ecology, University of California, Irvine (UCI) Oct-Nov 2014. University of California, Irvine, Irvine School of Law/ School of Social Ecology.
    • C.G. van Wingerde (2016-2016). Treasurer. Foundation Dutch Journal of Criminology.
    • C.G. van Wingerde & M. Wolf (-) (2015, jan 01). 'White Colour Crime' Proposal Film scenario Dutch Fraud Film Festival (submitted). [televisie-uitzending]. In -. Dutch Fraud Film Festival.
    • C.G. van Wingerde (Interview) (2019, jan 23). Geld afpakken criminelen lukt steeds minder goed, 'grote vissen ontspringen dans'. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1 journaal. NPO Radio 1. https://www.nporadio1.nl/homepage/14260-geld-afpakken-van-criminelen-lukt-steeds-minder-goed
    • C.G. van Wingerde (Interview) (2019, jan 24). Interview afpakken van crimineel geld. [televisie-uitzending]. In NOS journaal. NOS journaal.
    • C.G. van Wingerde (Interview) (2019, feb 02). Reactie op dwangsommen Tata Steel. [televisie-uitzending]. In Een Vandaag.
    • C.G. van Wingerde (Interview) (2017, okt 29). Hoger beroep loont: negen maanden lagere straf voor zware criminelen. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. NTR/NPO2. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2200392-hoger-beroep-loont-negen-maanden-lagere-straf-voor-zware-criminelen.html
    • C.G. van Wingerde (research filmclip) (2016, nov 10). Handhaving en gedrag op de bouwplaats. [webcast]. In CCV. https://www.youtube.com/watch?v=6xEvhf0Kiuk&t=4s.
 • Doing Criminological Research

  Title
  Doing Criminological Research
  Year
  2020
  Year level
  master

  Corporate & White-collar Crime

  Title
  Corporate & White-collar Crime
  Year
  2020
  Year level
  master

  Law Enforcement Agencies

  Title
  Law Enforcement Agencies
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Graduation Project Master Criminology

  Title
  Graduation Project Master Criminology
  Year
  2020
  Year level
  master

  Analysing Criminal Policies

  Title
  Analysing Criminal Policies
  Year
  2020
  Year level
  master

  Master’s thesis

  Title
  Master’s thesis
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Ars Aequi KwartaalSignaal

  Role
  Co-Editor Series
  Start date approval
  Dec/0200

  Tijdschrift voor Toezicht

  Additional Information
  Member of the editorial board Dutch Journal of Regulation & Governance
  Role
  Member Editorial Board
  Start date approval
  Jul/2012
  End date approval
  Dec/2019
  Additional Information
  Member of the editorial board Dutch Journal of Criminology
  Role
  Editorial Board
  Start date approval
  Jan/2016
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
 • Erasmus Graduate School of Law

  Role
  Dean of education of the PhD programme
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2014
  End date approval
  May/2019

  Criminologisch Netwerk Nederland (Dutch Criminology Network)

  Additional Information
  Het CNN is een landelijk netwerk voor Criminologen, zie http://hetcnn.nl/
  Role
  Lid raad van Advies (member Advisory Board)
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Aug/2015
  End date approval
  Jan/2020

  Gaming Authority

  Role
  Member Annual student thesis prize committee
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2015

  Gaming Authority

  Role
  Academic Research Partner
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2016

  Foundation Dutch Journal of Criminology

  Role
  Treasurer
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Oct/2016

  Dynamics of Inclusive Prosperity Initiative

  Role
  Research Associate
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Mar/2020

  Adviescommissie experiment gesloten cannabisketen

  Role
  Lid adviescommissie
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Mar/2018
  End date approval
  Aug/2019

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam