dr. (Karin) C.G. van Wingerde

dr. (Karin) C.G. van Wingerde

Assistant Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L3-125
Telephone
+31 10 4082664
Email
vanwingerde@law.eur.nl

Latest academic publication

More information

Back to overview

Dr. Karin van Wingerde received her PhD from Erasmus University Rotterdam in 2012. The interplay between regulatory enforcement and the behavior of business organizations has become central in her research over the past years. She has previously worked on the deterrent effect of formal legal sanctions on the behavior of firms in the waste industry in the Netherlands, bribery, and on several case studies of corporate and white-collar crime. She currently works on the enforcement of health and safety violations, the punishment of organized crime, domestic bribery, and the misuse of corporate vehicles for illicit finance. As of January 2014 Karin is Dean of education of the PhD programme of Erasmus Graduate School of Law. Karin is a member of the editorial boards of the Dutch 
journal on regulation and governance and the Dutch journal of Criminology, and since 2016 she is an academic research partner at the Dutch Gaming Authority.

Experience key words

Corporate and White-collar Crime, Regulation, Governance and Enforcement, Public Policy

   • C.G. van Wingerde & J. Beckers (2017). Nieuw jaar, nieuwe kansen. Redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, aug. 2017 (1-2), 1-4. doi: 10.5553/TvT/187987052017008102001
   • C.G. van Wingerde (2015). De verleiding weerstaan. Ars Aequi, 54 (5), 354-356.
   • C.G. van Wingerde (2015). Toezicht als volksaandeel. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (4), 3-6.
   • C.G. van Wingerde & G. Biezeveld (2015). Op zoek naar gemeenschappelijke oorzaken van toezichtincidenten. De onderschikking van inhoud aan proces en efficiency. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (3), 21-23.
   • C.G. van Wingerde (2014). Over de eigen grenzen heen kijken. Een interview met drs. Frans Hiddema. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (3), 70-77.
   • C.G. van Wingerde (2014). Innovaties in het toezicht. Redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (3), 3-8.
   • M. Aelen & C.G. van Wingerde (2014). Balanceren tussen toezicht en eigen verantwoordelijkheid. Redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (2), 1-4.
   • C.G. van Wingerde (2014). Moraliteit en daadkracht vereist in de aanpak van kleine en grote graaiers. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 2014 (3).
   • C.G. van Wingerde (2013). De afschrikking voorbij. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (12), 791.
   • C.G. van Wingerde (2013). Toezicht houden is communiceren. Morele boodschap krachtiger dan een dreigende. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 11 (2), 10-13.
   • C.G. van Wingerde & K. Huisman (2010). Toekijken of toezicht houden. Over de gevolgen van versnippering in het toezicht. HandHaving, 2010 (1), 33-35.
   • C.G. van Wingerde & H.G. van de Bunt (2016). Geëiste en opgelegde sancties bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 58 (2), 19-35. doi: http://dx.doi.org/10.5553/TvC/0165182X2016058002002[go to publisher's site]
   • C.G. van Wingerde (2013). Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche. Cahiers Politiestudies, 2013-4 (29), 171-188.
   • J.G. van Erp & C.G. van Wingerde (2013). De responsieve toezichthouder. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (4), 26-32.
   • J.J.H. Beckers, H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2013). Het is transparantie wat de klok slaat. Publeaks als geduchte concurrent voor het Huis voor klokkenluiders? Justitiele Verkenningen, 39 (7), 35-47.
   • C.G. van Wingerde (2013). Sancties als morele boodschappen. Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013 (4), 120-125.
   • C.G. van Wingerde, K. Huisman & H.G. van de Bunt (2011). Gewone beroepen en georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), 86-99.[go to publisher's site]
   • C.G. van Wingerde, H.G. van de Bunt & K. Huisman (2011). Professions legítimes i crim organitzat (Legitimate occupations and illegal markets). Revista Catalana de Seguretat Publica, 24 (Maig (May) 2011), 101-116.
   • H.G. van de Bunt, J.G. van Erp & C.G. van Wingerde (2007). Hoe stevig is de piramide van Braithwaite? Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), 386-399.
   • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. Inleiding. In R. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-23). Den Haag: Boomcriminologie
   • C.G. van Wingerde (2016). Interviews bij ondernemingen: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 137-138). Leuven: Acco
   • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2013). De onzichtbare vijand. Is de Wet Bibob bestand tegen de huidige tijdgeest? In F. van der Vorst & M. Brok (Eds.), Zuiver zaken doen. Tien jaar Bibob belicht (pp. 104-111). Den Haag: Justis. Ministerie van Veiligheid en Justitie
   • C.G. van Wingerde (2009). Interviews met managers: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 125). Leuven/Den Haag: Acco
   • R. van Swaaningen, R.H.J.M. Staring & C.G. van Wingerde (2017). Over de muren van stilzwijgen. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-22). Den Haag: Boom Criminologie
   • J.G. van Erp & C.G. van Wingerde (2017). Reassurance policing en industriele veiligheid. In R Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 517-531). Den Haag: Boomcriminologie
   • J.G. van Erp, T. Spapens & C.G. van Wingerde (2016). Legal and Extralegal Enforcement of Pollution by Sea-going Vessels. In T. Wyatt (Ed.), Hazardous Waste and Pollution. Detecting and Preventing Green Crimes (pp. 163-176). New York: Springer International Publishing
   • C.G. van Wingerde (2016). Deterring Corporate Environmental Crime: Lessons from the Waste Industry in the Netherlands. In T. Spapens, R. White & W. Huisman (Eds.), Environmental Crime in Transnational Context (Global Issues in Green Enforcement and Criminology) (pp. 193-207). Oxon: Routledge
   • C.G. van Wingerde & G. Smid (2015). Negotiated Settlements for Corruption Offences: Position in the Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Negotiated settlements for corruption offences. A European perspective (pp. 105-124). The Hague: Eleven International Publishing
   • C.G. van Wingerde (2015). The limits of environmental regulation in a globalized economy. Lessons from the Probo Koala case. In J.G. van Erp & W. Huisman (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 260-275). Oxford: Routledge
   • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2015). 'We are all going to be rich.' A case study of the Dutch Real Estate Fraud. In W. Huisman, J.G. van Erp & G. Vande Walle (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 304-317). Oxford: Routledge
   • C.G. van Wingerde & G. Smid (2014). Country Report - The Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Seminar Proceedings. Negotiated Settlements for Corruption Offences (pp. 89-116). The Hague: Eleven International Publishing
   • A.G. Mein & C.G. van Wingerde (2009). Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (hoofdstuk 1). In A. Mein, C.G. van Wingerde, A. Ottow, F. van der Lecq, K. de Ridder, R. Pollmann, K. Raaijmakers & J. Blenkes (Eds.), Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (pp. 1-7) Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
   • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2008). Identiteitsfraude en buitenlandse rechtspersonen. In G. Van de Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen (pp. 123-136-8). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • P. van Calster, W. van Mansvelt, N. Witte & C.G. van Wingerde (2008). Keeping up appearances! Over (schijn)integriteit, de onmacht van regelgeving en de social license theorie. In G. Vande Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • C.G. van Wingerde & E. Rij (2013). Grondige problemen. Een onderzoek naar bedrijventerreinen in de gemeente Lansingerland. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Lansingerland
   • C.G. van Wingerde, E. Elferink, Y. Fung & R. Smit (2013). Onderhoud in de steigers. Onderzoek naar de onderwijshuisvesting in het primair en speciaal onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam
   • C.G. van Wingerde, K. de Waijer & R. Willemse (2013). Opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam
   • C.G. van Wingerde, K. de Waijer & R. Willemse (2012). Review kosten-batenmodel programma duurzaam. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam
   • C.G. van Wingerde, K. de Waijer & R. Willemse (2012). Tussenrapportage kosten-batenmodel Programma Duurzaam. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam
   • H.G. van de Bunt, T.J. van Koningsveld, M.J. Kroeze, B. van der Vorm, J.B. Wezeman, C.G. van Wingerde & A. Zonnenberg (2008). Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Instituut voor toezicht en Compliance
   • C.G. van Wingerde (2008). Schrikt straf af? In Congresbundel De kunst van het samenspel
   • R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Ed.). (2017). Over de muren van Stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt. Den Haag: Boomcriminologie
   • M.A. de Bree & C.G. van Wingerde (Ed.). (2010). Systeemtoezicht in de procesindustrie. Een symposiumverslag. Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
   • C.G. van Wingerde (2016). Optische regelnaleving. [Bespreking van het boek Optic compliance. Enforcement and compliance in the Dutch chemical industry]. Tijdschift voor Criminologie, 58(2), 108-110.
   • C.G. van Wingerde (2015, juni 11). Over de aanpak van de 'grote graaiers'. En de complexe handhaving van milieucriminaliteit. Leiden, Annual conference Dutch Society for Criminology (11-12 June).
   • C.G. van Wingerde (2016, april 19). Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy. Manchester, Invited guest lecture University of Manchester School of Law.
   • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016, juni 4). Enforcement of Health and Safety Violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. New Orleans, Law and Society Annual Meeting 2-5 June.
   • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016, juni 9). Enforcement of health and safety violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. onbekend, Annual conference Dutch Society of Criminology, 9-10 June 2016.
   • C.G. van Wingerde (2016, juli 7). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Tilburg University, Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on Regulatory Governance, 6-8 July 2016.
   • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2016, november 10). Benutting van beslisruimte door ISZW-inspecteurs. Amsterdam, Congres Handhaving en Gedrag.
   • C.G. van Wingerde (2016, september 5). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Leiden Van Vollenhoven Instituut, Research visit Indonesian delegation project Making Environmental Regulation Work for the People.
   • G.N.G. Vanderveen & C.G. van Wingerde (2016, juni 9). Forensisch onderzoekers en medewerkers over de naleving van richtlijnen voor fotografie op de plaats delict en de afwegingen daarbij. Leiden, Congres 2016 Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC).
   • C.G. van Wingerde (2015, september 4). Punishing organized crime in the Netherlands. Discrepancies between demanded and imposed sanctions. Porto, Annual conference European Society for Criminology (2-5 September).
   • C.G. van Wingerde (2015, december 4). Interconnections between upper- and underworld. Consequences for the punishment of organised crime. (Invited). Edinburgh, Workshop Corruption in Criminal Commercial Enterprise.
   • C.G. van Wingerde (2015, september 7). Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. (together with M. Kluin). Tilburg, International conference Environmental Crime and the Money (7-8 September).
   • C.G. van Wingerde (2014, juni 11). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Stockholm, Sweden, The 2014 Stockholm Criminology Symposium.
   • C.G. van Wingerde (2014, mei 22). The Netherlands’ approach to negotiated settlements for corruption offences (Invited country expert). The Hague, Negotiated settlements for corruption offences. A European Perspective High-level workshop, The Hague University of Applied Sciences.
   • C.G. van Wingerde (2014, oktober 30). Deterrence as ritual? (invited lecture). University of California, Irvine School of Social Ecology, Dept. of Criminology, Law, and Society, Visiting scholar panel.
   • C.G. van Wingerde (2014, november 22). What’s deterrence got to do with it? San Francisco, California, United States, American Society for Criminology Annual meeting.
   • C.G. van Wingerde (2013, juni 27). Beyond deterrence. Deterrence, prevention, and compliance in the Dutch waste industry. (invited lecture). Amsterdam, Seminar with Brian Tamanaha Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre.
   • C.G. van Wingerde (2013, oktober 4). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Newcastle, United Kingdom, Brown Crime: Hazardous Waste and Pollution Conference at Northumbria University.
   • C.G. van Wingerde, P. Mascini & J.W. Barth (2017). Risicogestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR): Rotterdam (2017, januari 19 - 2017, januari 20).
   • C.G. van Wingerde & H.G. van de Bunt (2016). Research grant Misbruik van buitenlandse rechtspersonen (granted).
   • C.G. van Wingerde (2016). Research grant. Demystifying the Corruption Paradox by Exploring Bribery ‘At Home’ (together with dr. N. Lord, prof. M. Levi, and prof. A. Doig) [granted].
   • C.G. van Wingerde (2016). Research grant. The (Mis)Use of Corporate Vehicles by Transnational Organised Crime Groups in the Concealment, Conversion and Control of Illicit Finance (together with dr. N. Lord and prof. L. Campbell) [granted].
   • C.G. van Wingerde & M. van der Wolf (2015). 'White Colour Crime' Proposal Film scenario Dutch Fraud Film Festival (submitted).
   • C.G. van Wingerde & A. Mein (2015). Offerte discoursanalyse rechtmatige zorg (submitted).
   • C.G. van Wingerde (2015). NWO Veni proposal. What's deterrence got to do with it? (submitted).
   • C.G. van Wingerde & P. Mascini (2015). Regisseurs in een nachtwakerstaat. Hoe benutten ISZW-inspecteurs hun beslissingsruimte bij het al dan niet sanctioneren van overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving en welke dilemma's ervaren zij daarbij? (granted).
   • C.G. van Wingerde (2014). Fortress Academy Association of Certified Fraud Examiners Examentraining Module criminology.
   • C.G. van Wingerde (2014). NSOB Leeratelier Toezicht en Naleving module strategieën voor regulering en handhaving.
   • C.G. van Wingerde (2014). Erasmus Trustfonds travel grant.
   • C.G. van Wingerde (2014). ESL Grant programme for Talent Development research travel grant.
   • H.G. van de Bunt & C.G. van Wingerde (2014). Hoe loopt het af? Een onderzoek naar de afloop van strafzaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. (granted).
   • A. Brenninkmeijer, C.G. van Wingerde & G. Biezeveld (2013). Het lastige gesprek. Een reactie op ‘Toezien op publieke belangen’ vanuit het perspectief van de burger. Interview met de Nationale Ombudsman (met G. Biezeveld) gepubliceerd als: Brenninkmeijer, A. (2013). Het lastige gesprek.: The Hague (2013, oktober 9 - 2013, oktober 9).
   • C.G. van Wingerde (periode: 2017 t/m 2017). Academic Research PartnerPosition at: Dutch Gaming Authority.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2017 t/m 2017). Member Advisory BoardPosition at: Dutch Criminology Network (CNN).
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). Member editorial board Tijdschrift voor Criminologie - Tijdschrift voor Criminologie.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). Member editorial board Tijdschrift voor ToezichtPosition at: Tijdschrift voor Toezicht.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). Member Advisory BoardPosition at: Dutch Criminology Network (CNN).
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). TreasurerPosition at: Foundation Dutch Journal of Criminology.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). Member Jury annual Student Thesis prizePosition at: Dutch Gaming Authority.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2016 t/m 2016). Academic Research Partner Gaming Authority - Gaming Authority.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2012 t/m 2015). Member editorial board Tijdschrift voor Toezicht 2012-presentPosition at: Tijdschrift voor Toezicht.
   • C.G. van Wingerde (periode: 2014 t/m 2014). Visiting scholar Irvine School of Law/School of Social Ecology, University of California, Irvine (UCI) Oct-Nov 2014Position at: University of California, Irvine, Irvine School of Law/ School of Social Ecology.
   • C.G. van Wingerde (Interview) (2017, okt 29). Hoger beroep loont: negen maanden lagere straf voor zware criminelen. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. NTR/NPO2. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2200392-hoger-beroep-loont-negen-maanden-lagere-straf-voor-zware-criminelen.html
   • C.G. van Wingerde (research filmclip) (2016, nov 10). Handhaving en gedrag op de bouwplaats. [webcast]. In CCV. https://www.youtube.com/watch?v=6xEvhf0Kiuk&t=4s.
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082664

  Researcher

  University
  Rotterdam Court of Audit/ Rekenkamer Rotterdam
 • Tijdschrift voor Toezicht

  Additional Information
  Member of the editorial board Dutch Journal of Regulation & Governance
  Role
  Member Editorial Board
  Start Date
  Jul/2012

  Tijdschrift voor Criminologie

  Additional Information
  Member of the editorial board Dutch Journal of Criminology
  Role
  Editorial Board
  Start Date
  Jan/2016
 • Criminologisch Netwerk Nederland

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Raad van Advies
  Specialty
  Criminologie

  Kansspelautoriteit

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Academic Research Partner
  Specialty
  Criminologie

  redactie Tijdschrift voor Toezicht

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Criminologie

  scriptieprijs Kansspelautoriteit

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Lid jury
  Specialty
  Criminologie

  Tijdschrift voor Criminologie

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Criminologie

  Vereniging Tijdschrift voor Criminologie

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Penningmeester
  Specialty
  Criminologie
 • Erasmus Graduate School of Law

  Role
  Dean of education of the PhD programme
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2014

  Criminologisch Netwerk Nederland (Dutch Criminology Network)

  Additional Information
  Het CNN is een landelijk netwerk voor Criminologen, zie http://hetcnn.nl/
  Role
  Lid raad van Advies (member Advisory Board)
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Aug/2015

  Gaming Authority

  Role
  Member Annual student thesis prize committee
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Sep/2015

  Gaming Authority

  Role
  Academic Research Partner
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2016

  Foundation Dutch Journal of Criminology

  Role
  Treasurer
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Oct/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam