Kees Ahaus reikt kennisagenda Juiste Zorg en Ondersteuning op de Juiste Plek 2.0 uit

Kees Ahaus reikt kennisagenda Juiste Zorg en Ondersteuning op de Juiste Plek 2.0 uit

Op woensdag 29 juni heeft prof.dr.ir. Kees Ahaus, als voorzitter Kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek, de kennisagenda Juiste Zorg en Ondersteuning op de Juiste Plek 2.0 uitgereikt aan Fred Krapels, directeur Patiënt en Zorgordening bij VWS. Krapels nam de Kennisagenda in ontvangst nam namens de directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS.

Tweede editie kennisagenda JZOJP verschenen

Twee jaar na de eerste kennisagenda brengt het Kennisplatform JZOJP nu een geactualiseerde en verder uitgewerkte editie uit. De eerste kennisagenda bevatte concrete aanbevelingen om de kennis van en over de Juiste Zorg op de Juiste Plek uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. In de tweede editie ligt de nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de eerste editie. Het Kennisplatform roept kennisinstituten, wetenschappers en overheden op om de kennisagenda te gebruiken in werkprogramma’s, onderzoek en beleidsactiviteiten.

Download de nieuwe kennisagenda

Focus op knelpunten uit de praktijk

De vernieuwde kennisagenda is het resultaat van twee trajecten die liepen in 2019 en 2020. In 2019 heeft het ministerie van VWS knelpunten over JZOJP opgehaald bij partijen uit het veld. Gesignaleerde knelpunten waren onder meer een gebrek aan regie, leiderschap, sturing en doorzettingsmacht. Dit belemmert systematische opschaling. Ook noemden partijen knelpunten in samenwerking en bekostiging. In het tweede traject is een groot aantal reacties op de discussienota Zorg voor de Toekomst geïnventariseerd, waarvan een groot deel betrekking had op JZOJP.

Na een analyse van de uitkomsten van de trajecten vond een reeks bijeenkomsten van het Kennisplatform plaats. Daar waren vertegenwoordigers aanwezig uit het zorgveld, patiënten, wetenschap, kennisinstituten en (de)centrale beleidsmakers. De inbreng tijdens de bijeenkomsten vormt de basis voor de tweede editie van de kennisagenda JZOJP.

Vier aanbevelingen uitgewerkt in concrete activiteiten

De kennisagenda bevat vier aanbevelingen die uitgewerkt zijn met activiteiten voor de korte en langere termijn. In het kort:

1. Stimuleer ontwikkeling, bundeling en optimaal gebruik van kennis over persoonsgerichte en integrale zorg, specifiek voor het veld.

2. Vergroot de kennisbasis over de (kosten)effectiviteit van JZOJP-initiatieven en -organisatievormen.

3. Vergroot de kennisbasis over domeinoverstijgende samenwerking en over financiering en bekostiging.

4. Breng samenhang aan in het scala van kennisactiviteiten en ontwikkel daarmee een breed gedragen kennismanagementsysteem

Plannen voor de komende jaren

Het Kennisplatform neemt de komende twee jaar het voortouw om deelonderwerpen uit de kennisagenda op te pakken. De vervolgstappen richten zich niet alleen op het (door)ontwikkelen van wetenschappelijke kennis. Het Kennisplatform is zich bewust van de dynamiek binnen de beweging JZOJP. De kennisontwikkeling wordt gezien als een activiteit waarbij veranderen, praktijkleren en kennis (door)ontwikkelen samenkomen.

Professor

Prof.dr.ir. Kees Ahaus

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen