prof.dr.ir. (Kees) CTB Ahaus

prof.dr.ir. (Kees) CTB Ahaus
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Services Management & Organisation (HSMO)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-43
Email
ahaus@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

 • NMH Kromme, Kees Ahaus, ROB Gans & HBM Van de Wiel (2020) - Samen veranderen is samen leren - KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 25 (3)
 • Kees Ahaus (2018) - Valkuilen op de weg naar waardegedreven zorg - KiZ
 • Kees Ahaus (2018) - Essenties van waardegedreven zorg - KiZ
 • Kees Ahaus & F Schurink (2015) - Trends in het Kwaliteitsdenken in de zorg, een analyse van literatuur over kwaliteit en veiligheid - KiZ, (5), 4-9
 • Kees Ahaus (2015) - Waar gaat het met de kwaliteitsbeweging heen? Trends, reflecties en nieuwe richtingen - Sigma, (1), 6-10
 • OP Roemeling, Kees Ahaus & J Slomp (2013) - Verbeterborden bekeken, Gebruik van het verbeterbord, theorie en praktijk - KiZ, (1), 12-17
 • HJ Doeleman, R Hellebosch, S Ten Have & Kees Ahaus (2013) - A3-methodiek: effectief leiderschap geïntegreerd in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) - Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 6 (3), 27-46
 • AG Van Gemert, Kees Ahaus, AW De Kleine, HS Franke, CBM Kaagman & CHE Kuijlen (2012) - Bevorderende factoren voor ketenontwikkeling in de spoedzorg. - KiZ, 10-15
 • NMH Kromme, Kees Ahaus & E Heineman (2011) - Clinical Governance en het streven naar excellentie - KiZ, (3), 10-14
 • MMN (Mirella) Minkman, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2010) - Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg, Ketenkennis gebundeld in een generiek toepasbaar kwaliteitsmodel - M en O, 64 (5), 26-43
 • Kees Ahaus, A Van Mourik, K Van den Berg & K Birkhoff (2009) - Betrouwbaarheid van kwaliteitsinformatie in de zorg - KiZ, (1), 4-7
 • Kees Ahaus (2008) - Vertrouwen in patiëntveiligheid - Synaps, (25), 6-7
 • Kees Ahaus (2008) - Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: ervaringen, werkzaamheid, ontwikkelingen en paradigma’s - ZM Magazine, (3), 8-11
 • Kees Ahaus (2008) - De waarde van certificatie en accreditatie. Kern van het debat en nieuwe wegen. - KiZ, (1), 4-7
 • Kees Ahaus (2007) - Inzicht in complexiteit en vervlechting - Synaps, (24), 23-25
 • MMN (Mirella) Minkman & Kees Ahaus (2007) - Ketenkwaliteit, de organisatiegrens voorbij - Kwaliteit in beeld, (1), 16-18
 • Kees Ahaus (2006) - Het belang van evidence-based kwaliteitsmanagement - Synaps, (21), 29-32
 • Kees Ahaus (2005) - De TVB-sessie: verankering van prestatie-indicatoren - Management tools, (6), 8-52
 • H Van de Water, Kees Ahaus & AR Timmermans (2005) - De Balanced Scorecard bij strategie¬ontwikkeling en implementatie met behulp van het Analytic Hierarchy Process - MAB, 79 (10), 502-511 - doi: 10.5117/mab.79.11808
 • JJ Vos & Kees Ahaus (2002) - Balans in strategie, Prestatiesturing met de Balanced Scorecard in de gezondheidszorg - ZM Magazine, (10), 7-11
 • Kees Ahaus & M Kriens (1992) - Prestatie-indicatoren en management by objectives - Bedrijfskunde, (4), 387-400
 • Kees Ahaus & E Piëst (1987) - Processen van strategievorming : een vergelijking van twee prak¬tijkgevallen - Bedrijfskunde, (3), 278-285
 • Kees Ahaus & UG Bijlsma (1986) - Maatwerk op maat organiseren - Bedrijfskundige
 • Kees Ahaus & H Van de Water (1986) - Denken over kwaliteitsborging - Sigma, (2), 3-8
 • Kees Ahaus & A Kastelein (1986) - Ontwikkelingen in de contingency-benadering: enkele kritische kanttekeningen (2) - Bedrijfskunde, (1), 87-90
 • Kees Ahaus (1986) - Strategie-bepalingen in een KMO: een eenvoudige aanpak - Tijdschrift Financieel Management, (December), 76-83
 • Kees Ahaus & A Kastelein (1985) - Ontwikkelingen in de contingency-benadering: enkele kritische kanttekeningen (1) - Bedrijfskunde, (4), 397-403

 • HCH Wollersheim, Kees Ahaus, JF Hamming, C Wagner & T van der Weijden (2020) - Kwaliteit en veiligheid in patientenzorg (red.) - Bohn Stafleu van Loghum
 • JP Thomassen & Kees Ahaus (2011) - Klachten en kansen, de patiënt centraal in een laagdrempelige en effectieve klachtbehandeling van ziekenhuizen - Kluwer
 • Kees Ahaus & E De Haan (2010) - Integraal Klachtenmanagement, Inspiratiebron voor Klantloyaliteit, Merkreputatie en Kwaliteitsverbetering, - Kluwer
 • Kees Ahaus & FJ Diepman (2010) - Balanced Scorecard & INK-managementmodel - Kluwer
 • H Rosendal, Kees Ahaus & Robbert Huijsman (2009) - Ketenzorg, Praktijk in Perspectief - Elsevier gezondheidszorg
 • Kees Ahaus, A De Heer & WJ Swinkels (2001) - ISO 9000:2000-serie, Strategie en Aanpak - Kluwer
 • A De Heer & Kees Ahaus (1991) - ISO 9000-serie en Kwaliteits¬handboek - Kluwer
 • A De Heer, Kees Ahaus & AMAM Vos (1988) - Kwaliteitskosten, wat baat het? - Kluwer

 • Robbert Huijsman & Kees Ahaus (2020) - Organisatie van zorg (Hoofdstuk 4) - Bohn Stafleu van Loghum
 • B Noort, M van de Laar & Kees Ahaus (2020) - Met regionale bekostiging naar transparante en gepersonaliseerde zorg - NFU
 • L Van Huizen & Kees Ahaus (2017) - The Road to Excellence: A Case Study of the Application of GMP, ISO 9001 and the EFQM Excellence Model in a Nuclear Medicine Department - Springer
 • OP Roemeling, W van den Bijllaardt, MJ Land, Kees Ahaus, J Slomp & M Rouppe Van der Voort (2014) - ‘Prestatieverbetering over langere tijd, het effect van lean op doorlooptijden op het LMMI, St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis’ - Boom / Lemma Uitgevers
 • Kees Ahaus, M Van de Steeg & M Zwier (2013) - ‘Terug naar de essentie. Eenvoud, focus, lef en loslaten in tijden van dynamiek en complexiteit’ - Kluwer
 • Kees Ahaus & A Van de Wetering (2008) - ‘Grootschalige verandering op positieve leest’ - Gelling Publishing
 • J Hacke & Kees Ahaus (2003) - Blijvende resultaten boeken met plezier. Over het coachen met behulp van de Balanced Scorecard en het INK-managementmodel - Kluwer
 • Kees Ahaus (2002) - 'Wat heeft kwaliteitsmanagement de bedrijfsethiek te bieden?' - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Kees Ahaus (1996) - Duidelijkheid over bevoegdheid. - Kluwer Bedrijfswetenschappen
 • Kees Ahaus & H Van de Water (1993) - 'Kwaliteitsinstrumenten voor het afbakenen van bevoegdheden' - Kluwer
 • Kees Ahaus (1991) - 'Invoeren van een kwaliteitssysteem' - Wolters-Noordhoff

 • A Bijl, Kees Ahaus, G Ruël, P Gemmel & B Meijboom (2018) - The role of lean leadership in the lean maturity – second-order problem solving relationship: a multiple case study
 • AC Noort, Kees Ahaus & JT Van der Vaart (2018) - Purchasing in practice: how the healthcare system shapes purchaser’s chronic care chain management
 • Kees Ahaus (2018) - Perceptions of practitioners and experts on value-based healthcare: a mixed-methods study.
 • F Van Zanten, Kees Ahaus, MJ Land & OP Roemeling (2016) - The impact of lean in health care: how different types of variability influence admission times.

 • Kees Ahaus (1994) - Bevoegdheidsverdeling en Organisatie, Evaluatie van een bedrijfskundige methode - RUG

Raad van Toezicht Volckaert

Begindatum goedkeuring
april 2019
Einddatum goedkeuring
december 2021
Plaats
DONGEN
Beschrijving
Voorz. RvT (in arbeidsovereenkomst overeengekomen)

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Health Service Operations Management

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4005MD

Health Service Operations Management

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4005MV

Module Knowledge

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GW114K

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen