Kees Vink benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘from Big Natural History to Urban Ecology’

Het Natuurhistorisch

Dr. Kees Vink is per 1 november 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘from Big Natural History to Urban Ecology’. De leerstoel is opgezet in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Vink, hoofd van de afdeling Life Sciences bij Erasmus University College, richt zich hierbij op de natuurhistorische collectie en Bureau Stadsnatuur van het museum.

Vink is de eerste bijzonder hoogleraar op dit vakgebied in Rotterdam. Kees Moeliker, directeur van Het Natuurhistorisch, is er enthousiast over: “De leerstoel verstevigt niet alleen de band tussen de universiteit en het museum. Het biedt de kans om natuur- en biowetenschap dieper te laten wortelen in de stad en haar bewoners, en zorgt zo ook voor maatschappelijke impact.”

De afgelopen jaren hebben Erasmus University College en Het Natuurhistorisch vruchtbaar samengewerkt. Bij het ontbreken van een biologiefaculteit in Rotterdam heeft het EUC met Het Natuurhistorisch als laagdrempelig kennisinstituut en collectie-beherende instelling op het gebied van biodiversiteit, paleontologie en stadsecologie een natuurlijke partner gevonden bij hun activiteiten op het gebied van het bacheloronderwijs in de biowetenschappen. Om deze samenwerking te versterken en verbreden is nu dus een netwerkleerstoel ingesteld waarmee professor Kees Vink opereert in de driehoek EUR/EUC, Het Natuurhistorisch en Erasmus MC - de zogenaamde Erasmus Life Sciences Triangle.

Van natuurhistorie naar Rotterdamse stadsecologie

Het museum heeft voor de kersverse hoogleraar Vink twee afdelingen in de aanbieding: de natuurhistorische collectie met bijna 400.000 geconserveerde dode dieren en planten, en Bureau Stadsnatuur dat de levende natuur in stedelijke omgeving bestudeert. Met Bureau Stadsnatuur kunnen studenten van EUC, bijvoorbeeld, de leefgebieden van Rotterdamse ratten, stadsduiven en huismussen in kaart brengen. En de rijke collectie biedt kansen om veldstudies van nu te vergelijken met datapunten uit het verleden. Bijvoorbeeld met onderzoek naar morfologische veranderingen bij hommels en bijen in de stad in vergelijking met insecten in het buitengebied. De uitgebreide collectie fossielen van Het Natuurhistorisch biedt het thema ‘Big History’ van de leerstoel tastbaar materiaal voor studie en onderwijs.

Het Natuurhistorisch

Een echte kruisbestuiving

Kees Vink: “Het is een echte kruisbestuiving met Het Natuurhistorisch. Zij kunnen hun onderzoek inbouwen in onze academische setting, en onze studenten kunnen ook in het museum aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar korstmossen die een indicator zijn van de hoeveelheid stikstof in de lucht. Maar ook citizen science biedt kansen. Hoe kun je de inwoners van de stad betrekken bij onderzoek? Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van dierenpopulaties in de stad. Op al deze zaken linken wij met elkaar, ook duurzaamheid komt er bijvoorbeeld bij kijken.”

De decaan van Erasmus University College, prof.dr. Gabriele Jacobs, over de leerstoel: “Ik ben erg blij met de samenwerking met Het Natuurhistorisch. Hands-on activiteiten en leermogelijkheden over urban ecology en citizen science worden hiermee mogelijk. En daarnaast ook onderzoek naar duurzaamheid en natuurinclusieve oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen van deze tijd. De netwerkleerstoel is een opstap naar meer actieve betrokkenheid van urban ecology in de stad Rotterdam.”

Luister 'Kees en Kees willen alles van stadsratten weten' op Radio Rijnmond

Lees het interview met Kees Vink in het NRC: ‘Harmonisch samenleven in de stad’

Beluister het interview met Kees Vink op Radio Rijnmond

Onderzoeker
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, Meral van Leeuwen: 06 4026 4367, press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen