Kenia nieuwe bestemming van het EFR Involve Research Project

Een groep van twintig economiestudenten gaat in het kader van het EFR Involve Research Project van 25 juli tot 14 augustus onderzoek doen in Kenia.

Jaarlijks organiseert de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) een project met als doel om duurzame hulp te bieden aan bepaalde bevolkingsgroepen en leefomgevingen. Op deze manier worden de kennis en vaardigheden van studenten ingezet voor een project dat bijdraagt aan de economische onafhankelijkheid en duurzaamheid in een ontwikkelingsland en krijgen studenten een beeld van de sociaal-economische situatie in andere delen van de wereld.

Dit jaar wordt het Involve-project georganiseerd in samenwerking met het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Sinds 1969 zet het IFAW zich wereldwijd in voor het redden van dieren in nood. Klik hier voor informatie over het IFAW.

Onderzoek in Amboseli Park

Het onderzoek heeft betrekking op de duurzame ontwikkeling van land ter stimulatie van het behoud van het ecosysteem in Amboseli Park in Kenia. Hierbij wordt gefocust op olifanten. Amboseli Park is een groot natuurgebied in het zuiden van Kenia. Er zal onderzocht worden wat de economische voor- en nadelen zijn van het behoud van de olifanten voor de gemeenschappen in Amboseli Park. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn het gebruik door de olifanten van de reservaten, de rol en het belang van de olifanten voor toerisme en het evalueren van de kosten voor het behoud van de olifanten voor de Masaï-gemeenschappen. Op dit moment worden grote stukken land opgekocht door bedrijven die zich voornamelijk richten op het behalen van kortetermijnwinsten. Deze stukken land zijn essentieel voor de migratiestromen van de olifanten. Deze bedrijven houden geen rekening met de schade op lange termijn voor het ecosysteem. Het Involve-team gaat op zoek naar alternatieve, lange-termijn inkomstenbronnen voor lokale landbezitters.

Het Involve Research team bezoekt het Afrikaanse continent niet voor de eerste keer. Zo voerde het team in voorgaande jaren al desk- en fieldresearch uit voor schoon drinkwater in Kameroen en was het actief betrokken bij een project over elektriciteitsnetwerken in Ghana. Afgelopen jaar deed het team onderzoek naar jeugdwerkloosheid in Uganda en mogelijke verbeteringen van het onderwijssysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over het EFR Involve Research project, klik hier. Voor dit project is de EFR op zoek naar Bachelor-3 of masterstudenten. De aanmelddeadline is 1 maart 2015. Op donderdag 12 februari a.s. is er nog een informatieborrel in Café De Smitse.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen