Koen Swinnen benoemd tot lid van Young Erasmus Academy

Koen Swinnen, universitair hoofddocent Goederen- en Insolventierecht aan Erasmus School of Law, is benoemd tot lid van de Young Erasmus Academy, een exclusief netwerk van jonge talentvolle onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam, naar analogie van De Jonge Akademie van de KNAW. De benoeming van Swinnen is voor een periode van vijf jaar.

Het doel van de Young Erasmus Academy is om de interdisciplinaire samenwerking tussen jonge, excellente wetenschappers te bevorderen. Daarnaast adviseert de Young Erasmus Academy het College van Bestuur over beleidsaangelegenheden en heeft zij tot doel bij te dragen aan de versterking van het profiel van de universiteit in het publieke domein.

‘Een vindingrijke wetenschapper’

Koen Swinnen is sinds 2015 werkzaam voor Erasmus School of Law binnen de sectie Burgerlijk Recht, sinds september van het vorig jaar als universitair hoofddocent. Ook is hij vicedirecteur van Erasmus Graduate School of Law (EGSL). Decaan Suzan Stoter is ervan overtuigd dat collega Swinnen een inspirerende bijdrage zal leveren aan de Young Erasmus Academy: 'Koen is een talentvolle en vindingrijke wetenschapper die zowel in onderzoek, onderwijs als in management aan de weg timmert en zich graag inzet voor de universitaire gemeenschap.'

Juridisch vacuüm rond eigenaarschap van data

Een van Swinnen’s interesses en expertisegebieden is digitalisering, zowel in het recht als in het onderwijs. Hierover zegt hij: 'Wat digitalisering van het onderwijs betreft, kan ik als lid van Young Erasmus Academy een bijzondere impuls geven aan dit profileringsthema van de universiteit.' In recente publicaties en lezingen over eigendom van data propageert Swinnen om nauw samen te werken met IT-specialisten: 'Zowel maatschappelijk als economisch is het een belangrijke vraag wie de eigenaar van data is.' Volgens hem bevinden data zich in een juridisch vacuüm en dat brengt onduidelijkheid met zich mee: 'Wat mag iemand doen met de data die hij onder zich heeft? Kunnen data in beslag worden genomen door een schuldeiser en kunnen zij als onderpand worden ingezet bij de bank om financiering te krijgen, net zoals een huis in hypotheek wordt gegeven aan de bank? Deze en andere vragen kunnen niet worden beantwoord zolang er geen duidelijkheid bestaat over eigenaarschap van data.'

Ontwikkeling van online Tech Legal Module

Onlangs verwierf Koen Swinnen een CLI Fellowship voor een project rond Legal Tech implementatie in het juridische vaardighedenonderwijs van EGSL. Tijdens deze Fellowship, een initiatief van Community for Learning & Innovation, ontwikkelt hij een geheel nieuwe online Tech Legal module voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Deze module heeft tot doel de eerstejaars bachelorstudenten bewust te maken van de impact die digitalisering heeft op de uitoefening van het juridische beroep en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Universitair Hoofddocent

Dr. Koen Swinnen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker aan Erasmus School of Law: rdegroot@ese.eur.nl en mobiel: 06-53641846.

Gerelateerde content

Dr. Swinnen ontvangt CLI-Fellowship voor Legal Tech online onderwijsmodule

Koen Swinnen heeft van de Community for Learning & Innovation een Fellowship ontvangen voor de ontwikkeling en implementatie in de eerste bachelor van een…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen