dr. (Koen) KKECT Swinnen

Associate Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
swinnen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • K.K.E.C.T. Swinnen & S. Wynant (2018). Actiemogelijkheden inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden. (Bouw- en vastgoedcahiers). Gent: Larcier
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2013). Accessoriteit in het vermogensrecht. Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen & V. Sagaert (2012). Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw. Brussels: Larcier
   • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht - Inleidende perspectieven langs vier lijnen. In H.N. Schelhaas, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (Eds.), Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters) (pp. 9-20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • K.K.E.C.T. Swinnen & V. Sagaert (2018). Squatters in the low countries. In G. Muller, R. Brits, B. Slade & J. Van Wyk (Eds.), Festschrift Prof. A.J. Van der Walt (Juta's Property Law Library) (pp. 219-242). Cape Town: JUTA
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018). Pledge and attachment of digital data under Belgian law. In V. Mak, E. Tjong Tjin Tai & A. Berlee (Eds.), Research Handbook in Data Science and Law (pp. 108-132). Cheltenham: Edward Elgar
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). Recht van overgang en recht van uitweg: actuele knelpunten. In V. Sagaert (Ed.), De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties (Property Law Series, volume 6) (pp. 179-210). Antwerpen: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht. In Preadviezen 2017 (pp. 247-309). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2016). Mogelijkheden en beperkingen van erfdienstbaarheden. In M. Muylle & K. Swinnen (Eds.), Erfdienstbaarheden (Studies Privaatrecht) (pp. 1-30). Brugge: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen & S. Wynant (2015). Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk: enkele (zijdelingse) clausules toegelicht. In R. Barbaix & N. Carette (Eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015 (pp. 271-293). Antwerpen: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2014). Artikelen 637, 638, 639, 686, 687, 697, 701, 702 en 710 bis BW. In Wet en duiding erfdienstbaarheden. Larcier
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2013). Accessoriteit in het vermogensrecht. In Themis Vermogens-/goederenrecht (pp. 99-127). Bruges: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen & N. Carette (2013). (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet. Een rechtspraakoverzicht en de wet van 15 mei 2012. In Appartementsrecht I. Stand van zaken en topics (pp. 1-28). Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen & N. Carette (2013). Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012. In Tendensen Vermogensrecht 2013 (pp. 53-107). Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2013). Is een mede-eigenaar die het onverdeelde onroerend goed exclusief bewoont een woonstvergoeding verschuldigd aan de overige mede-eigenaar(s). In W. Pintens & C. DeClerck (Eds.), Patrimonium 2013 (pp. 135-146). Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2012). Property Law Accessories under the DCFR. In V. Sagaert, M.E. Storme & E. Terryn (Eds.), The Draft Common Frame of Reference: national and comparative perspectives (pp. 289-304). Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2012). De contractuele modulering van de gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden van de vruchtgebruiker. In V. Sagaert & A.L. Verbeke (Eds.), Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties (pp. 51-90). Antwerp: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen & M. Muylle (2011). De contouren van erfdienstbaarheden. Actuele vragen rond hun ontstaan, uitoefening en duur. In Themis 2010-2011 (pp. 23-46). Bruges: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen & V. Sagaert (2010). De hypotheek voor alle sommen. In M. Biquet-Mathieu & E. Terryn (Eds.), Recht en onderneming. Hypothecair Krediet – Crédit hypothécaire (pp. 655-699). Brugge: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen & V. Sagaert (2010). Erfdienstbaarheden: enkele hete hangijzers. In Recht in beweging. 17de VRG-Alumnidag 2010 (pp. 287-307). Antwerp: Maklu
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2010). De bevoegdheden van gemeenrechtelijke mede-eigenaars. In W. Pintens & C. DeClerck (Eds.), Patrimonium 2010 (pp. 161-177). Antwerp: Intersentia
    • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (Ed.). (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • K.K.E.C.T. Swinnen & M. Muylle (Ed.). (2019). Notarieel kredietrecht. Gent: die Keure
    • K.K.E.C.T. Swinnen & M. Muylle (Ed.). (2019). De contractuele fout. Bruges: die Keure
    • K.K.E.C.T. Swinnen, H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (Ed.). (2017). Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
    • K.K.E.C.T. Swinnen & M. Muylle (Ed.). (2016). Erfdienstbaarheden (Studies Privaatrecht). Brugge: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2019, oktober 15). Opinion on draft legislation 'Wetsvoorstel d.d. 16 juli 2019 houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het Nieuw Burgerlijk Wetboek'. Brussels (Belgium), Hoorzitting commissie voor de Justitie - Belgian Parliament.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2019, oktober 18). Ownership of data(?). Rotterdam (the Netherlands), Second Encounter Private Law Sections Universidad Carlos III - Erasmus School of Law.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2019, maart 8). Ownership of data? Reculer pour mieux sauter. Madrid (Spain), Jornadas sobre Propiedad Intelectual y Entorno Digital: Estado de la Cuestión y Retos.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2019, mei 17). Ownership of data? Reculer pour mieux sauter. Syracuse (NY, USA), The Association for Law, Property, and Society - 10 th Annual Meeting.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018, mei 22). Ownership of data? Reculer pour mieux sauter. Potchefstroom (South Africa), Oratie TPR Wisselleerstoel Zuid-Afrika 2017-18.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018, september 13). Ownership of data? Reculer pour mieux sauter. Rotterdam (the Netherlands), BACT Seminar.
    • K.K.E.C.T. Swinnen (2019). Nota ten behoeve van de commissie voor de Justitie van het Belgisch Parlement betreffende het Wetsvoorstel d.d. 16 juli 2019 houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoorzitting commissie voor de Justitie - Belgian Parliament: Brussels (Belgium).
    • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). Presentation of report 'Fitting Digital Assests into Belgian Private Law'. Annual meeting of the Association for the Comparative Study of Belgian and French Law: KU Leuven Law Faculty, Leuven (2017, november 24).
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018). Wisselleerstoel Zuid-Afrika Tijdschrift voor Privaatrecht. Overig.
 • Zekerheden en insolventie

  Title
  Zekerheden en insolventie
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Goederen- en insolventierecht

  Title
  Goederen- en insolventierecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Goederen- en insolventierecht

  Title
  Goederen- en insolventierecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Scriptie master Privaatrecht

  Title
  Scriptie master Privaatrecht
  Year
  2020
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
 • Belgian Royal Military Academy

  Role
  Lecturer Law of Obligations
  Start date approval
  Sep/2015

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam