Korte update: onderzoek naar banden met fossiele industrie en data duurzaamheidsdialogen

Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.
Een uitzicht op onze campus met de faculteitsvlaggen in beeld.

Er wordt aan Erasmus Universiteit Rotterdam onafgebroken gewerkt aan het thema duurzaamheid. Transparantie, dialoog en daadkracht zijn daarbij voor het College van Bestuur erg belangrijk. In dit bericht lees je over de inmiddels geplande duurzaamheidsdialogen en de eerste resultaten van de nieuwe Erasmus Industry Engagement Monitor, waarin de banden met organisaties met een impact op het klimaat en ecosystemen worden onderzocht.

“Afgelopen jaar hebben we vele stappen gezet met elkaar. We zijn als College van Bestuur trots om te zien hoe op alle niveaus en in alle onderdelen van de EUR mensen zich inzetten voor een duurzamere universiteit én toekomst. Tegelijkertijd weten we ook dat er nog veel werk aan de winkel is en dat dit werk niet altijd zonder slag of stoot gaat. We kijken erg uit naar de duurzaamheidsdialogen waarin de Erasmiaanse gemeenschap aan het woord komt over dit onderwerp. Daarmee leggen we de basis voor nieuw beleid”, vertelt Ellen van Schoten, vicevoorzitter van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor duurzaamheid op de EUR.

Universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid

De data voor de universiteitsbrede dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action zijn bekend! Studenten, medewerkers en docenten van alle niveaus worden uitgenodigd om hun visie en kennis te delen over duurzaamheid op onze universiteit. Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek en banden met de fossiele industrie zijn enkele van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Deze gesprekken dienen als basis voor het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen en actieplannen. Onder andere richtlijnen hoe de EUR om moet gaan met samenwerkingen met de (fossiele) industrie zullen hieruit voortvloeien.

De dialoogserie omvat 11 facultaire dialogen, die plaatsvinden in oktober en november. In overleg met alle faculteiten is gekeken naar de evenementenkalenders en werd geconcludeerd dat organisatie vóór deze zomer voor geen van de faculteiten haalbaar was. Ook de 3 interfacultaire dialogen vinden komende herfst plaats.

De data, locaties en informatie over aanmelden zijn te vinden op MyEUR (intranet)

Campus Woudestein garden on a sunny day.
Jonathan van Rijn

Relaties met de industrie

Hoe je als universiteit omgaat met samenwerkingen met de industrie, en met name de fossiele industrie, is een actueel thema. Het College van Bestuur is zich hiervan bewust en wil door middel van de dialogen zoals hierboven genoemd richtlijnen opstellen hoe we als universiteit willen samenwerken met de industrie. Een eerste stap daarin is om de samenwerkingen die we hebben met de industrie in kaart te brengen. Daarvoor is een aantal maanden geleden een projectgroep met EUR-medewerkers in het leven geroepen. Deze groep brengt in kaart wat onze formele betrokkenheid is bij maatschappelijke partijen en wordt daarbij ondersteund door een onafhankelijk extern onderzoeksbureau. De uitkomsten worden gepubliceerd in de Erasmus Industry Engagement Monitor.

De aanpak van de projectgroep bestaat uit twee fases. In de eerste fase richt ze zich op het in kaart brengen van verbintenissen in het publieke domein van onze universiteit, dat zijn de faculteiten en professionele diensten. Onder verbintenissen verstaan we de vastgelegde contracten met organisaties, met daarin een financiële component. Er wordt daarbij gekeken naar alle verbintenissen over de afgelopen 5 jaar. De projectgroep analyseert vervolgens hoeveel verbintenissen met bedrijven uit de fossiele industrie er zijn. Hierbij wordt op dit moment enkel het aantal contracten geteld, en nog niet de omvang van het contract.

Om een indruk te geven: het onderzoeksmateriaal van fase 1 omvat al meer dan 200 inkoopcontracten, financiële transacties van 18.000 crediteuren & 14.000 debiteuren, 150+ samenwerkingsbeurzen voor onderzoek en onderwijs met 1000+ maatschappelijke partners in deze beurzen, en de ongeveer 12.000 bekende werkgevers van ongeveer 20.000 afgestudeerden/alumni (zelf gerapporteerd door onze alumni).

Campus tuin op campus Woudestein op een zonnige dag.
Alexander Santos Lima

Fase 1 zal in de zomer worden afgerond. Uit een eerste telling van het aantal contracten en facturen lijkt het aantal verbintenissen met bedrijven uit de fossiele industrie uit te komen op minder dan 1% van het totale aantal verbintenissen.

Fase 2 van de Erasmus Industry Engagement Monitor zal ingaan op het private domein van de universiteit. Dit omvat de aan de EUR gelieerde BV’s, stichtingen en het Erasmus Trustfonds. Deze fase wordt in de zomer gestart, en het rapport wordt in september verwacht.

Hiermee ontstaat er in het derde kwartaal een eerste overzicht van het aantal verbintenissen van de EUR met de fossiele industrie. Dit overzicht zal worden meegenomen in de dialogen als input voor het EUR-brede gesprek. Met de input uit de dialogen zal op de methodologie achter de monitor verdere verwetenschappelijking plaatsvinden. Zo zal het een middel worden om de banden met de fossiele industrie transparant en structureel te kunnen monitoren. Richtlijnen over omgang met de industrie volgen zoals gezegd na de dialogen.

Meer informatie

Wil jij meepraten over de Erasmus Industry Engagement Monitor en/of andere onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben? Of wil je je faculteit vertegenwoordigen in de Sustainability Dialogues? Je bent van harte welkom. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar: dialoog@eur.nl.

Op de hoogte blijven?

  • Medewerkers kunnen zich aanmelden voor de Sustainability Today Nieuwsbrief (of hier een kijkje nemen)
  • Studenten kunnen zich aanmelden via deze pagina en gratis lid worden van de Erasmus Sustainability Hub via deze pagina

 

 

Gerelateerde content
EUR organiseert 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid in de dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action.
Studenten op de trap van Langeveld Building
Gerelateerde links
Bekijk MyEUR voor meer informatie over de dialogen (alleen intern beschikbaar)
Voortgangsverslag Duurzaamheid 2022
De EUR Sustainability Monitor
Meer achtergrond over duurzaamheid op de EUR

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen