EUR organiseert 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid

Dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action
Campustuin Woudestein in de zon.
Studenten op de trap van Langeveld Building
Eric Fecken

De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert dit jaar 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid met de titel Sustainability at EUR: From words to action. Met het erkennen van de klimaat- en ecologische noodtoestand begin februari zijn de duurzaamheidsambities van de Erasmus Universiteit Rotterdam aangescherpt. Het College van Bestuur vindt het van het grootste belang om de gehele EUR-gemeenschap mee te nemen in dit proces. Een periodieke update en het faciliteren van een academisch debat over alle aspecten rond dit thema horen daar vanzelfsprekend bij.

“Onze gedane toezeggingen wekken verwachtingen, en terecht. Deze ambities hebben urgentie en hebben effecten op alle lagen van de universiteit, op zowel korte als lange termijn. We vinden het belangrijk om dat samen te doen en hebben daarom een groep collega’s en studenten binnen de EUR, met ondersteuning van het DIT-platform en Erasmus Sustainability Hub, gevraagd om een serie dialogen te organiseren waarin iedereen aan het woord komt. Zo leggen we de basis voor structurele veranderingen op onze universiteit waarin een zo groot mogelijke groep zich kan vinden,” vertelt het College van Bestuur.

“We houden zicht op de eerder gemaakte toezeggingen met als leidraad de ambitie om in 2030 een netto positieve impact op klimaat en ecosystemen te hebben. Alle ambities en toezeggingen zijn nu belegd bij EUR-collega's die aan de slag zijn gegaan. We zullen periodiek updates over voortgang met onze gemeenschap delen,” aldus het CvB. Hieronder volgt de progressie op de diverse terreinen die eerder werden genoemd.

Het College van Bestuur wordt geinterviewd
Alexander Santos Lima

Universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid

In 2023 zullen 12 dialogen over duurzaamheid worden georganiseerd op onze universiteit. Deze Sustainability Dialogues zijn bedoeld voor zowel studenten als (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) personeel, en zijn dus voor iedereen binnen onze academische gemeenschap toegankelijk. De eerste dialogen zullen nog voor de zomer plaatsvinden. De data worden op korte termijn aangekondigd.

De Sustainability Dialogues worden georganiseerd door collega’s van de faculteiten. Per faculteit worden de dialogen voorbereid, georganiseerd en opgevolgd door medewerkers en studenten. Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning komt van DIT, een platform van de EUR dat zich richt op transformatief onderwijs, onderzoek en engagement voor impact, en de Erasmus Sustainability Hub, de centrale studentenorganisatie op de universiteit voor duurzaamheid.

De faculteitsdialogen zijn bedoeld om intern een debat op gang te brengen over duurzaamheid in onderzoek, onderwijs, leiderschap/management en bedrijfsvoering en de bijdrage van disciplines aan duurzaamheid (of het gebrek daaraan). In de interdisciplinaire dialogen tussen faculteiten zullen de deelnemers zich richten op het systematisch aanpakken, uitwisselen en afstemmen op het gebied van duurzaamheid. In al deze dialogen zullen de banden met de fossiele industrie meegenomen worden.

Campus woudestein in de zomer

Relaties met de fossiele industrie

Er is een projectgroep gevormd die de banden met de fossiele industrie gaat onderzoeken. Het streven is om in het derde kwartaal met een eerste rapport te komen over welke relaties er zijn met organisaties die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen. Waar mogelijk worden uitkomsten van de projectgroep over de banden met de fossiele industrie al meegenomen in de eerdergenoemde duurzaamheidsdialogen. Uitkomst van het onderzoek naar de banden met de fossiele industrie en de dialogen zullen leiden tot richtlijnen voor relaties met de industrie.

Onderwijs en onderzoek

Inzicht in hoe duurzaamheid in het onderwijsaanbod aan bod komt, wordt na de zomer via een openbaar toegankelijk dashboard gepubliceerd. Komende zomer wordt de nieuwe versie van de SDG-mapper gelanceerd. Hiermee kan iedereen zien hoe de onderzoekspublicaties van de EUR raken aan de Sustainable Development Goals. Deze tool kan bijdragen aan de brede dialoog over duurzaamheid, zorgt voor onderbouwing en evaluatie van onze strategie en heeft een rol in het formuleren van onze impactambities.

Bedrijfsvoering

In lijn met het Rotterdamse Klimaatakkoord, waar de EUR sinds 2022 partner in is, is onlangs een aantal verbeteringen in ons reisbeleid doorgevoerd. Zo wordt de fietsregeling uitgebreid en wordt ov-gebruik verder gestimuleerd (dmv het loslaten van de maximumvergoeding op de ov-abonnementen en het toevoegen van de ov-fiets aan de reisopties) en autogebruik verder ontmoedigd. Met maatregelen als deze hoopt het College van Bestuur de gedragsverandering te stimuleren en uiteindelijk te zien die nodig is om onze duurzaamheidsambities waar te maken en minder CO2-uitstoot te realiseren.

Plantaardig voedsel

De ambitie om plantaardig voedsel de norm te maken op de campus is duidelijk. Een van de eerste stappen wordt momenteel genomen in de richting van volledig vegetarische catering. Ook zal in mei een tijdelijke tegemoetkoming worden ingesteld in de prijs van veganistische maaltijden, gedurende een periode van maximaal drie maanden.

Rapportage

Het Voortgangsverslag Duurzaamheid 2022 is vandaag gepubliceerd. In de tweede helft van 2023 wordt daarnaast een geactualiseerde versie van het EUR-duurzaamheidsprogramma gepresenteerd, waarin de aanbevelingen van de midterm review van de Strategy 2024 zijn opgenomen.

De EUR Sustainability Monitor is een dashboard dat informatie geeft over de CO2-voetafdruk en zo laat zien waar de meeste winst te behalen valt in ons streven een ecopositieve onderwijsinstelling te zijn.

Breed gedragen prioriteit

“We vinden het mooi om te zien dat niet alleen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering stappen worden gezet binnen de universiteit, maar ook studenten actief participeren en initiatieven nemen. Zo vinden op 10, 11 en 12 mei de Erasmus Sustainability Days plaats, georganiseerd door de studenten van de Erasmus Sustainability Hub.

We streven ernaar om samen, als academische gemeenschap, stappen te maken en zo met elke actie een duurzamere universiteit te worden,” aldus het College van Bestuur.

Wil je meepraten over duurzaamheid? Of wil je je faculteit vertegenwoordigen in de Sustainability Dialogues? Dan kun je een e-mail sturen naar: dialoog@eur.nl.

Op de hoogte blijven?

  • Ga naar deze pagina voor de meest recente informatie en het aanmelden voor de Duurzaamheidsdialogen
  • Medewerkers kunnen zich inschrijven voor de Sustainability Today Newsletter (of hier kijken)
  • Studenten kunnen zich inschrijven via deze pagina en word hier gratis lid van de Erasmus Sustainability Hub
Gerelateerde content
De afgelopen maanden hebben 12 Duurzaamheidsdialogen plaatsgevonden, waarbij meer dan 500 studenten en medewerkers hun duurzaamheidsideeën deelden.
Dialogue Circle
Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek en banden met de fossiele industrie zijn enkele onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de duurzaamheidsdialogen.
Een uitzicht op onze campus met de faculteitsvlaggen in beeld.
De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.
Gerelateerde links
Voortgangsverslag Duurzaamheid 2022
Meer achtergrond over duurzaamheid op de EUR
EUR Sustainability Dialogues pagina

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen