Laatste fase campusontwikkeling Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam zet een flinke punt op de i bij de realisatie van een vernieuwde campus. Volgend jaar begint de laatste fase van campusverbouwing om te komen tot een studeer-, werk- en woonomgeving met internationale uitstraling. Deze laatste fase omvat onder andere de vernieuwing van een groot aantal onderwijsruimtes en werkplekken, meer groen, duurzame energie en mogelijk een nieuw sportgebouw en nieuwe studentenhuisvesting. 

De derde en laatste fase van de campusvernieuwing (Campus in Ontwikkeling) omvat tot en met 2020 een reeks grotere en kleinere projecten. Het gaat onder andere om het vernieuwen van de onderwijsruimtes, kantoren en installaties in het Tinbergen gebouw, de monumentale en karakteristieke hoogbouw van Campus Woudestein. De ambitie is om de BREEAM-duurzaamheidsindicator ‘excellent’ te behalen. Ook worden de vergader- en conferentieruimtes in het Tinbergen en Van der Goot gebouw verbeterd. Bovendien komt er meer ruimte voor groen op de campus door de sloop van diverse gebouwen.

Sportgebouw en studentenhuisvesting
Daarnaast wordt er gewerkt aan het faciliteren van nieuwe studentenhuisvesting. Dit gebeurt door het in erfpacht uitgeven van grond aan een marktpartij die studenten zal gaan huisvesten. Als dit wordt gerealiseerd, dan telt de campus straks in totaal 650 woningen.

Ook komt er een onderzoek naar – en op basis daarvan mogelijk realisatie van - een nieuw sportgebouw. Het huidige sportgebouw zit aan het eind van zijn levenscyclus. Het gebruik van de sportvoorzieningen neemt snel toe, er zijn inmiddels meer dan 10.000 pashouders bij Erasmus Sport. Met de Hogeschool Rotterdam wordt gesproken over nadere samenwerking op het campusterrein, waarbij intensivering van gebruik van sportfaciliteiten door de HR een reële optie is. Andere projecten van de derde fase zijn een betere bewegwijzering en verdere realisatie van warmte koude opslag.

 

Universiteitsraad
De Universiteitsraad stemde op 31 mei 2016 in met de investering in de derde fase van Campus in Ontwikkeling. Het laatste deel van de campusvernieuwing vergt tot en met 2021 een totale investering van 149 miljoen euro. De sloop van gebouwen levert een jaarlijkse besparing op van 2,3 miljoen euro door gebruik van minder vloeroppervlakte. Verder houdt de Erasmus Universiteit zich aan de norm van maximaal 13% van het budget t.b.v. huisvesting.

Over Campus in Ontwikkeling
De Erasmus Universiteit werkt sinds 2010 aan een levendige en duurzame campus met internationale uitstraling, passend bij strategische ambities. Zo werd in 2013 het nieuwe campushart geopend op de kruising van de twee nieuwe centrale assen van campus Woudestein: Institutenlaan en Erasmus Plaza. Het tweede deel van die boulevard, waaronder nu meer dan 1000 auto’s uit zicht geparkeerd kunnen worden, werd onlangs officieel geopend. Ook zijn het Erasmus Paviljoen en nieuwe studentenhuisvesting gecreëerd.

Om het werken en studeren nog aangenamer te maken is de campus de afgelopen jaren onder meer verrijkt met het opvallende Polak onderwijsgebouw en de Food Plaza. Op dit moment wordt er gewerkt aan een park aan de noordkant van de campus (oplevering najaar 2016) en de renovatie van de Universiteitsbibliotheek en het Sanders gebouw (oplevering begin 2017), waarin onder andere een oefenrechtbank komt. De investeringen in een nieuwe campus werpen hun vruchten af: studenten verblijven 10% meer op de campus dan voor de verbouwing, er is veel waardering bij internationale studenten (resultaten International Student Barometer) en de Erasmus Universiteit ontving in 2014 de Falco Award voor beste buitenruimte.

Bart Straatman, lid van het College van Bestuur: “Met deze laatste fase zetten we de stevige finishing touch in de campusvernieuwing. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet bij de realisatie van een campus waar het goed studeren, werken en wonen is in een internationale omgeving. Ik loop hier met veel plezier rond. In 2021 hebben we ook de laatste zaken aangepakt. Ik kijk uit naar de afronding van dit mooie project dat de Erasmus Universiteit Rotterdam nu al veel verder heeft gebracht."

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen