Learning Analytics vervolgstappen

EUR studenten, docenten, onderzoekers en beleidsadviseurs kwamen in de zomer van 2019 bijeen om te spreken over learning analytics en de mogelijkheden ervan voor de EUR. We betrekken je graag bij wat er sindsdien is gebeurd.

Wat betekent het eigenlijk?

Als we het over learning analytics hebben, spreken we over het gebruik van allerlei soorten onderwijsdata om het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden zijn zo divers als het voorspellen van inschrijvingen van aankomende nieuwe studenten tot het mogelijk maken van personalised learning door een digitale coach die je tijdens je studie helpt met het stellen van doelen.

Waarom hebben we het nodig?

Door het inzetten van learning analytics kunnen we bijdragen aan toekomstgericht onderwijs – een van de zeven pijlers van de EUR strategie 2024. We kunnen het onderwijs verbeteren door:

  • studenten inzicht te geven in hun leerproces en studenten te adviseren zodat ze hun leerproces kunnen verbeteren
  • docenten, onderzoekers en beleidsadviseurs meer inzicht te geven in het onderwijsproces en hen daarin te adviseren
  • inschrijvingen, studievoortgang en afstuderen te verbeteren door geanonimiseerde interne en externe data te beheren.

Hoe gaan we te werk?

Een projectteam bestaande uit leden van de Chief Information Office (CIO) en de Community for Learning & Innovation (CLI) is actief met meerdere deelprojecten. Deze deelprojecten kwamen voort uit de input van de EUR studenten, onderzoekers, docenten en beleidsmakers in de zomer van 2019. Bezoek onze webpagina om meer te weten te komen over de deelprojecten.

Hoe zit het met mijn privacy?

We gaan met respect om met je privacy. We hebben een Privacy & Ethics Board opgezet om erop toe te zien dat we de juiste (ethische) kant op gaan en om ons te adviseren welke privacy maatregelen we moeten nemen. Bijvoorbeeld het zoveel mogelijk gebruiken van geanonimiseerde data, waar dat kan.

Vragen? Geïnteresseerd om zelf mee te denken?

Bezoek onze webpage of neem contact met ons op via learninganalytics@eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen