Leiderschapsuitdagingen aanpakken met big data

Leiderschapsuitdagingen aanpakken met big data

In een nieuw opleidingsprogramma van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Erasmus School of Economics leren professionals uit de technische en methodologische datawetenschap en bedrijfsanalyse hoe leiderschapsuitdagingen met big data kunnen worden aangepakt . Deelnemers kunnen de datatechnieken toepassen om zakelijke doelstellingen te realiseren.

Big data beïnvloedt de relatie met klanten, herdefinieert de manier waarop organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen, verandert de manier waarop bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd en beheerd, verbetert netwerken van vraag en aanbod en vormt de basis voor nieuwe bedrijfsmodellen. Met behulp van big data kunnen detailhandelaren voorspellen welke producten goed gaan verkopen, kunnen telecomaanbieders voorspellen of en wanneer klanten naar een andere aanbieder overstappen en kunnen bedrijven die autoverzekeringen aanbieden te weten komen hoe goed hun klanten in werkelijkheid rijden.

Datagestuurde transformatie
Tijdens het Engelstalige programma Leadership Challenges with Big Data krijgen de deelnemers verspreid over drie maanden acht dagen les van academici en senior managers van topniveau. In het nieuwe opleidingsprogramma ligt de nadruk sterk op actiegebaseerd leren en samenwerken aan beste bedrijfspraktijken. De deelnemende bedrijfsteams werken met concrete bedrijfsvraagstukken en datasets en worden uitgedaagd om de concepten en technieken die ze tijdens het programma hebben geleerd in hun eigen organisaties toe te passen. In een evaluatiesessie aan het einde van het programma brengen ze verslag uit van de eerste resultaten.

 Bedrijfsvoering opnieuw uitvinden
“Het exploiteren van big data vereist een fundamenteel andere blik op zakendoen,” aldus Eric van Heck, hoogleraar informatiemanagement en markten aan RSM. "Organisaties gebruiken big data steeds vaker  om hun bedrijf opnieuw uit te vinden. Big data leidt tot een verstoring van bedrijfstakken en organisaties en kan de manier waarop we zaken doen ingrijpend veranderen. Nieuwe technologieën voor het verzamelen van data, analyse en voorspelling bieden enorme mogelijkheden, maar brengen ook ethische, juridische, technische en bedrijfsrisico's met zich mee. Tijdens de cursus gaan we op deze kwesties in.”

Technische en zakelijke vaardigheden
“Het gaat zoveel verder dan alleen maar de data in huis hebben,” aldus Dennis Fok, hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics. “Om concrete zakelijke waarde uit data te kunnen halen moeten bedrijven ook over creativiteit, statistische vaardigheden en zakelijke kennis beschikken.”

Leadership Challenges with Big Data
Het programma Leadership Challenges with Big Data gaat op donderdag 5 november 2015 van start. Het is ontwikkeld door het Erasmus Centre for Data Science and Business Analytics, dat organisaties ondersteunt bij hun transformatie naar digitale bedrijven door middel van actiegebaseerd leren en onderzoeken, betrokkenheid op directieniveau en samenwerking met toonaangevende zakelijke partners. Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Sanoma, PA Consulting en Deutsche Telekom.  Het programma is onderdeel van de onlangs gelanceerde Big Data Alliance, een interdisciplinair platform waarin de academische wereld, R&D-instituten en bedrijfstakken hun krachten hebben gebundeld om het vakgebied van datawetenschap in Nederland vooruit te helpen.

Meer informatie

Willem Koolhaas, directeur corporate marketing and communications RSM,
T (010) 408 9598 E wkoolhaas@rsm.nl
Ronald de Groot, communicatiemedewerker Erasmus School of Economics, 
T 06 53 641 846 E  rdegroot@ese.eur.nl.