Liefde is goed voor de economie

Onderschat het belang van menselijke waarden en relaties voor de economie niet, zo leerden topondernemers, politici en theologen onlangs tijdens het ERGO symposium op de clipper Stad Amsterdam. Gedurende het twee dagen durende symposium probeerden de aanwezigen de verbinding te leggen tussen economie en geestelijke en maatschappelijke waarden.

De afkorting ERGO staat voor Economie, Religie, Governance & Organisatie en de bijeenkomsten zijn een initiatief van Paul van Geest (Tilburg University) en econoom Harry Commandeur (Erasmus School of Economics en Nijenrode) en worden in samenwerking met prof.dr. Frits Goldschmeding en Randstad Holding georganiseerd. Vanuit Erasmus School of Economics namen onder andere Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid, en Jan Peter Balkenende, hoogleraar governance, institutions and internationalisation, deel aan het symposium.  

Bas Jacobs hield een gloedvol betoog over de angstaanjagende financiële fragiliteit die het huidige beleid tot gevolg heeft. Nog nooit, zegt hij, hebben banken met weinig eigen kapitaal kunnen bankieren als nu. Ze zouden geen drie of vier procent maar wel dertig procent eigen geld moeten hebben. Als je de kat op het spek bindt, kun je verwachten dat die kat daarvan eet. Wat je moet doen is het spek weghalen, zegt hij. Maar politici zijn angstig en geïntimideerd door de financiële wereld, en, ten onrechte naar zijn stellige overtuiging, geheel gericht op overheidsbezuinigingen.

Alumna en vermogensbeheerder bij APG Angelien Kemna liet zien hoe drijfveren kunnen uitwerken bij het houden van een goede koers. Ze woonde een tijdje in de VS, in 2007. In haar wijk zag ze tot haar verbijstering tenten verschijnen, waar ouderen in bivakkeerden. Die waren door de financiële crisis hun huis kwijt en ook hun oudedagvoorziening. Om in hun onderhoud te kunnen voorzien, raapten bejaarden op straat dingen op die ze konden verkopen. Eenmaal terug in Nederland nam Kemna die ervaring mee bij haar werk als CFO bij vermogensbeheerder APG.

Meer informatie

Zie hieronder voor de artikelen zoals verschenen in NRC Weekend, d.d. 12 september 2015, en in Trouw, d.d. 17 september 2015.