Liesbeth Noordegraaf: 'De wetenschap moet opgeschoond'

Liesbeth Noordegraaf: 'De wetenschap moet opgeschoond'

Op 7 en 8 november 2013 vond de eerste conferentie 'Science in transition' plaats. Vijf wetenschappers schreven een manifest over de universiteit van de 21ste eeuw, dat in de academische wereld op alle bureaus ligt en flink besproken wordt. Wat willen de initiatiefnemers en zijn hun ideeën goed? Dit is de vraag waarmee Liesbeth Noordegraaf, ondermeer als filosoof en econoom verbonden aan Erasmus School of Economics, en Bas Haring (Leiden University), geconfronteerd werden in het Filosofisch Elftal van Dagblad Trouw, d.d. vrijdag 8 november 2013.

De volgende standpunten worden in het artikel door het duo besproken:

  1. Vertel het publiek hoe de wetenschap écht werkt. Diepgaande verschillen van inzicht zijn onderdeel van de wetenschap. Wetenschappelijke discussies zijn ook vaak morele of politieke discussies waarin wereldbeelden en ideeën over de samenleving een grote rol spelen.
  2. Formuleer nieuwe maatstaven om wetenschappers en wetenschappelijke resultaten te beoordelen, en waarin de maatschappelijke waarde van het onderzoek nadrukkelijk meeweegt.
  3. Focus minder op onderzoek en meer op onderwijs.
  4. Zowel bij fundamenteel als toegepast onderzoek moet de maatschappij meehelpen bij het vaststellen van onderzoeksprioriteiten. De wetenschap kan haar eigen koers niet op wetenschappelijke wijze bepalen. Daarvoor zijn brede debatten en afwegingen nodig. De agenda van de wetenschap is een zaak van de samenleving.
Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel met Liesbeth Noordegraaf in Dagblad Trouw, d.d. vrijdag 8 november 2013.