Louise zet zich in voor een duurzame universiteit: ‘De universiteit is het hart van verandering’

Tussen september en december 2018 bogen tientallen werknemers, studenten en partners zich in zogenoemde Design Labs over hoe de Erasmus Universiteit er over vijf jaar uit moet zien. Wie zijn de mensen die Strategie 2024 helpen vorm te geven en wat is hun motivatie om mee te doen? University College student Louise van Koppen is lid van het Design Lab Duurzaamheid.

Niet alleen haar studententijd, maar eigenlijk staat het leven van de 22-jarige Louise in het teken van duurzaamheid. Gepassioneerd vertelt ze over haar jeugd: ‘Ik ben heel bewust opgevoed door mijn ouders. Ik heb geleerd dat we allemaal onderdeel van de natuur zijn en dat we dieren en planten ook met respect en liefde moeten behandelen.’ Deze instelling nam ze mee naar de universiteit, waar ze onder andere de minor Think Green heeft gevolgd. ‘Het doet me zoveel als ik zie hoe we de natuur verpesten,’ zegt Louise. ‘Hoe belachelijk het is dat we zoveel bossen kappen, hoe we met dieren omgaan omdat we per se vlees willen eten. We willen alleen maar meer, meer welvaart, meer status, maar ondertussen neemt de druk op onze planeet alleen maar toe.’

Bestuurlijk actief voor duurzaamheid

Vanuit dit perspectief is Louise een zeer actieve student. Vorig jaar werd ze verkozen in de Universiteitsraad, waar ze zich een jaar lang heeft ingezet om duurzaamheid een centralere rol te geven aan de universiteit. Nu is ze voorzitter van Erasmus Involved, een samenwerkingsplatform voor verschillende duurzaamheidsinitiatieven aan de universiteit. ‘De studenten hier zijn de leaders of the future. Dat begrip wordt steeds gebruikt, maar veel mensen zien niet in wat dat precies inhoudt. Deze studenten gaan later het land besturen en daarom moeten ze voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.’

Duurzaamheid als apart speerpunt

Vanuit de Universiteitsraad raakte Louise betrokken bij de vormgeving van de Strategic Design Labs van Strategie 2024 en heeft ze zich ingezet voor duurzaamheid als apart speerpunt. ‘Aan de ene kant probeer ik studenten enthousiast te maken met Erasmus Involved, dat is bereik van onderaf. De strategie bereikt weer belangrijke personen van bovenaf. Via deze wegen probeer ik de grote middengroep aan de universiteit te bereiken.’

Signaal

Louise is er trots op dat duurzaamheid een serieuze prioriteit is in Strategie 2024. ‘Het is niet alleen een loze belofte, maar hiermee geeft de universiteit een signaal af dat ze dit echt belangrijk vinden.’ De nieuwe generatie studenten heeft aandacht voor het milieu en klimaat: ‘Studenten zoeken ook naar duurzame universiteiten, het past bij de tijdsgeest. Dus dit is hét moment voor Erasmus om ons op een duurzame manier te profileren.’

Het liefst zou Louise met iedereen aan de universiteit persoonlijk praten om ze het belang van duurzaamheid te laten inzien, maar dat gaat niet. Daarom is de strategie zo belangrijk. ‘We moeten ambitieuze doelen stellen en een community vormen om zoveel mogelijk sleutelfiguren het belang te laten inzien.’ Via faculteiten, raden en onderwijsdirecteuren willen ze hun boodschap verspreiden. Louise is trots op haar lab: ‘We zijn positief en ambitieus. We moeten echt meer doen als universiteit en dit is het moment. De universiteit is het hart van verandering.’