Strategie 2024

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een nieuwe missie vastgesteld: een positieve maatschappelijke impact creëren. Deze missie is onze leidraad bij het opstellen van een nieuwe vijfjarige strategie gebaseerd op zeven prioriteiten die we met elkaar hebben benoemd.

De vernieuwde missie is een van de uitkomsten van de eerste fase van de ontwikkeling van een nieuwe vijfjarige strategie, Strategie 2024. In deze fase hebben we (CvB en interne stakeholders) een kader voor de nieuwe strategie opgesteld. De missie en zeven prioriteiten zijn daarvan de belangrijkste uitkomsten.

In het komende jaar werken we deze uit tot een strategisch plan, samen met onze gehele community en alle direct betrokkenen rondom onze universiteit.

Een strategisch plan helpt studenten, medewerkers, leidinggevenden, alumni en externe stakeholdersinzicht te krijgen in hun rol en mogelijke bijdrage aan het realiseren van het potentieel van onze instelling op de lange termijn.

Ons nieuwe strategisch plan 2019-2024 presenteren we bij de opening van het academisch jaar 2019-2020.

Erasmus University Rotterdam develops Strategy 2024

Lees alles over de weg naar Strategy 2024 in 'Working together towards Strategy 2024'