Maak alle particuliere rechercheurs vergunningplichtig

Maak de forensisch accountant, de advocaat die werkzaam is als onderzoeker en de onderzoeker bij een interne veiligheidsafdeling vergunningplichtig. Daarvoor pleit criminologe Clarissa Meerts in haar proefschrift over particuliere onderzoekers en hun relatie met politie en justitie. Op die manier vallen ze onder dezelfde regelgeving en kunnen ze worden gecontroleerd. Leg het toezicht hierop neer bij de Autoriteit Persoonsgegevens, adviseert Meerts. Zij verdedigt haar proefschrift vrijdag 23 februari 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het promotieonderzoek is gefinancierd met een NWO Onderzoekstalent-beurs. Meerts onderzocht de particuliere onderzoekssector en de relaties met politie en justitie in Nederland aan de hand van interviews, observaties en de analyse van particuliere onderzoeksdossiers.

Particuliere recherche in de schijnwerpers
Particuliere onderzoekers spelen een belangrijke rol bij het onderzoeken en afhandelen van interne normovertredingen in organisaties. Zij hebben vele onderzoeksmethoden tot hun beschikking en de zaak kan op verscheidene manieren worden afgehandeld, waarbij een aangifte bij politie en justitie slechts één van de opties is.

Een uniforme vergunningplicht
De particuliere onderzoeksmarkt kan grotendeels zonder enige betrokkenheid van politie en justitie opereren. Daardoor is er weinig zicht op. Alleen de particuliere recherchebureaus zijn verplicht een vergunning tot particulier onderzoeker van het ministerie van Justitie en Veiligheid te hebben. Hoewel er weinig voorbeelden bekend zijn van grove rechtsschendingen door particuliere onderzoekers, is er door de geboden ruimte wel potentie tot misbruik. Maak ook de andere onderzoekers daarom ook vergunningplichtig, beveelt de promovenda aan.

Privacygedragscode
Voor particuliere recherchebureaus geldt er een algemeen verbindende Privacy gedragscode. Ook de geïnterviewde particuliere onderzoekers die niet bij een particulier recherchebureau werkzaam zijn blijken in de praktijk deze gedragscode en daarin opgenomen rechtsbeginselen grotendeels te volgen. . Zo worden democratische beginselen uit het strafrecht, zoals het recht op een eerlijk proces, in het private onderzoek geïntegreerd.

Publiek/private relaties
Flexibiliteit van particuliere onderzoekers en de mogelijkheid om zonder inmenging van het strafrechtelijk systeem te werken zijn bepalende kenmerken van de sector, stelt Meerts. Formele samenwerkingsverbanden met politie en justitie zijn moeilijk te realiseren. Dat komt door de gefragmenteerde aard van de sector, de verschillende belangen en het feit dat de opdrachtgever en niet de particuliere onderzoeker bepaalt of er aangifte wordt gedaan. Het is in deze context dan ook onjuist om te praten van een dominante (strafrechtelijke) overheid met daaraan ondergeschikte private actoren. Publiek/private relaties gaan eerder over naast elkaar bestaan (co-existentie) dan over (langdurig) samenwerken (coöperatie)

Lees het proefschrift hier: Meerts, C.A. (2018, February 23). The Semi-Autonomous World of Corporate Investigators. Erasmus University Rotterdam.

  • Over Clarissa Meerts
    Clarissa Meerts (1986) studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie was ze  drie jaar als onderzoeker en docent werkzaam voor de sectie criminologie van de Erasmus School of Law , voordat ze haar promotieonderzoek startte. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van particuliere recherche, publiek/private samenwerking, witteboordencriminaliteit en georganiseerde misdaad. Meerts is momenteel werkzaam als universitair docent bij de sectie Strafrecht & Criminologie aan de Vrije Universiteit.

     

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216, E press@eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen