Maak van vaststellen koersschade bij misleidende beursberichtgeving exacte wetenschap

Het vaststellen van het koerseffect van misleidende beursberichtgeving moet een harde wetenschap worden. Dat stelt jurist en econometrist Arnoud Pijls in zijn proefschrift over schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursinformatie. Ook stelt hij dat de vergoeding in de algemeen verbindend verklaarde Fortis-schikking aan zogenaamde ‘zittende aandeelhouders’ veel te royaal is. Hij verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 7 december 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden doordat zij direct of indirect zijn afgegaan op misleidende informatie. Bekende voorbeelden hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Fortis hebben ingesteld vanwege (beweerdelijk) misleidende mededelingen van Fortis ten tijde van de integratie van ABN AMRO in 2008 en natuurlijk de World Online casus uit 2000. Misleidende informatie leidt tot kunstmatig hoge koersen van effecten. Beleggers die ten tijde van de misleiding de effecten kopen, lijden hierdoor schade. Aangezien beursvennootschappen honderdduizenden tot wel miljoenen aandeelhouders hebben, leidt misleidende informatie tot schade bij grote groepen beleggers. In dat geval spreekt men ook wel van ‘massaschade’.

Geen causaal verband vereist

Pijls vindt dat voor het aannemen van aansprakelijkheid bij misleidende beursberichtgeving niet is vereist dat de individuele belegger (aantoont dat hij) op de misleidende mededeling is afgegaan en zijn beleggingsbeslissing daardoor is beïnvloed. Als kan worden vastgesteld dat de misleidende informatie de beurskoers heeft beïnvloed, is dat volgens Pijls in beginsel al voldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid.

Vaststellen koerseffect met ‘event study’

Voor het bepalen of, en zo ja in welke mate, misleidende informatie de koers heeft beïnvloed, moet volgens Pijls gebruik worden gemaakt van econometrische methoden en technieken. De meest voor de hand liggende methode in dit verband is de zogenaamde ‘event study’. Daarnaast kan bij het bepalen van de koersinvloed van de misleidende informatie gebruik worden gemaakt van een methode uit de sociale wetenschappen, genaamd ‘content analysis’.

Schadevergoeding in Fortis-schikking veel te hoog

Ook vindt Pijls de vergoeding in de algemeen verbindend verklaarde Fortis-schikking aan zogenoemde ‘zittende aandeelhouders’ (ook wel genoemd ‘Holder claimants’) veel te royaal en deze gaat volgens hem ten koste van zogenoemde ‘toetredende aandeelhouders’ (ook wel genoemd ‘Buyer claimants’).

De handelseditie van het proefschrift verschijnt in de loop van 2019.

  • Over Arnoud Pijls

    Van 2006 tot 2012 werkte Pijls als paralegal bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hij startte zijn promotieonderzoek aan Erasmus School of Law (ESL) in 2008 en was in 2010-2011 als visiting scholar verbonden aan Columbia Law School in New York, waar hij een deel van zijn promotieonderzoek verrichtte. Sinds 2013 is Pijls als wetenschappelijk onderzoeker en docent verbonden aan ESL. Tevens is hij sinds 2017 coördinator van de Specialisatie-opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten van INSOLAD. Pijls studeerde in 2005 cum laude in Rotterdam af met als afstudeerrichting Financiële Econometrie en behaalde zijn Master Financieel Recht cum laude in 2006. Zijn scriptie “Modernisering van het rechtspersonenrecht: de Maatschappelijke Onderneming” werd beloond met de ESL-scriptieprijs 2006-2007 en verscheen in 2007 bij Boom Juridische Uitgevers. In 2007 behaalde hij zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen