Maatschappelijke impact is een mooi streven, maar hoe meet je dat?

Arwin van Buuren

Het motto van de Erasmus Universiteit is ‘Creating positive societal impact’. Dit komt voort uit het streven om nauw in verbinding te staan met maatschappelijke ontwikkelingen en om met onderzoek een positieve impact te kunnen maken. Maar wat is impact eigenlijk en hoe maak je het inzichtelijk, of zelfs meetbaar? De nieuwe (video)serie ‘Impact in Sight’ laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe je impact kan evalueren.

In deze eerste aflevering spreekt onder andere hoogleraar bestuurskunde Arwin van Buuren over zijn onderzoek naar het stimuleren van zelf organiserend vermogen via burgerinitiatieven, zoals in de Rotterdamse wijk Middelland. In deze wijk werkten van Buuren en zijn team samen met de gemeente Rotterdam en het burgerinitiatief ‘Mooi, Mooier, Middelland’. Deze burgerinitiatieven zijn belangrijke voor de gemeente, maar om deze te doen slagen is het cruciaal om ook impact te kunnen evalueren en monitoren. “Ons onderzoek helpt de gemeente met het stimuleren van lokale initiatieven. Bijvoorbeeld door na te gaan hoe de samenwerking met deze initiatieven beter kan”, vertelt van Buuren.

Aanpak afstemmen op doelen

Volgens van Buuren is het belangrijk om ook de maatschappelijke impact van de universiteit te kunnen vaststellen. Alleen dan kun je je werkwijze afstemmen op je doelen. Om juist dát mogelijk te kunnen maken is het projectteam ‘Evaluating Societal Impact’ opgericht, waarvan hij ‘Academic Lead’ is. “Zo kunnen we slimmer onze impact evalueren, maar ook kun je op die manier verantwoording afleggen aan je financiers, het ministerie, maar ook de samenleving zelf. Het begint met het formuleren van een duidelijke ambitie, dan kun je ook evalueren wat je oogst is.”

Indicatoren verschillen sterk per discipline

Het projectteam gaat daarom de komende 4 jaar op zoek naar methoden en manieren om impact te kunnen evalueren, op universiteitsbreed niveau. Makkelijk is dat niet, want de indicatoren van impact zijn met zo gevarieerd als de impact zelf.  “Als je een medicijn uitvindt kun je relatief makkelijk laten zien hoeveel levens dat redt”, legt de professor uit. “Voor een socioloog is dat onbegonnen werk en zul je met andere indicatoren moeten werken.”

Wetenschap is zoveel meer dan cijfers en publiceren.

Tung Tung Chan, Research Intelligence Advisor, benadrukt dat cijfers alleen niet genoeg zijn. Het is belangrijk om zowel kwalitatieve als kwantitatieve wetenschap te waarderen, ziet ze. In haar ogen heb je ook verhalen en voorbeelden nodig. “Zo stimuleer je om verder te kijken dan getallen en krijg je verhalen waar je trots op kan zijn. Wetenschap gaat over zoveel meer dan alleen publiceren. Daarom moet je als universiteit wetenschappers ook stimuleren en ondersteunen om impact te maken op gebieden die voor hun belangrijk zijn.”

Het projectteam slaagt volgens Arwin van Buuren als er aan einde van rit een raamwerk staat om impact goed te kunnen evalueren voor alle vakgebieden. “Mijn droom is dat er voor alle onderzoeksgroepen en faculteiten een goed werkend systeem is om impact te kunnen waarderen.”

Impact in Sight - Arwin van Buuren

Impact in Sight - Arwin van Buuren

Professor
Meer informatie

Woon deze week ook het impact congres bij op 26 november.

Gerelateerde content

“Hoe kunnen we onze maatschappelijke impact vaststellen, waarderen en vergroten?”

Prof.dr. Arwin van Buuren gaat, in een vierjarig project, uitzoeken hoe de EUR haar maatschappelijke impact kan vaststellen, evalueren en versterken.
Arwin van Buuren

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen