Maatschappelijke impact van COVID-19 wordt door de tijd gevolgd

De maatschappelijke impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving is groot, maar niet eenduidig. De impact is op allerlei onderdelen van de samenleving aanwezig – zoals werk en inkomen, zorggebruik, onderlinge solidariteit, buurtrelaties, algemeen en institutioneel vertrouwen – maar verschilt in intensiteit: sommige groepen en stedelijke gebieden worden harder getroffen dan andere. Een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Godfried Engbersen met medewerking van onder andere dr. Marianne van Bochove, dr. Erik Snel, drs. Jan de Boom van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. Katja Rusinovic van de Haagse Hogeschool en dr. André Krouwel, Kieskompas en Vrije Universiteit Amsterdam gaat de maatschappelijke impact van COVID-19 door de tijd volgen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Grootschalig onderzoek

In het project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19 worden belangrijke maatschappelijke thema’s in onderlinge samenhang onderzocht. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de gevolgen voor kwetsbare groepen en sociale ongelijkheid. Wie worden door de coronacrisis extra hard geraakt? Dit wordt met een grootschalig survey-onderzoek gemonitord, zowel landelijk als in verschillende steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) en regio’s. Daarnaast wordt verdiepend kwalitatief onderzoek gedaan en worden samen met beleidsmakers, professionals en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen handelingsstrategieën ontwikkeld om de negatieve impact tegen te verminderen en de individuele en maatschappelijke veerkracht te vergroten.  

Reeks van onderzoeken naar maatschappelijke impact COVID-19

Het onderzoek is een vervolg op eerdere metingen naar de maatschappelijk impact van COVID-19 die sinds april 2020 zijn verricht onder leiding van Godfried Engbersen.  Op basis hiervan zijn inmiddels verschenen De bedreigde stad, Berichten uit een stille stad, en De heropening van de samenleving.

In dit vervolgtraject worden rapportages, working papers, infographics en podcasts uitgebracht.

Over het onderzoek

De looptijd van het project is anderhalf jaar (september 2020-februari 2022). Het onderzoek ontvangt financiering  uit het programma COVID-19 aandachtsgebied 3 – Maatschappelijke Dynamiek van ZonMw en wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC-Campus Den Haag), VNG en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Daarnaast zijn als samenwerkingspartners betrokken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, Gezond en Gelukkig Den Haag, ZorgImpuls, Citizen Science Lab – Universiteit Leiden.

Meer informatie

 

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen