Marie Sklodowska-Curie Fellowship voor onderzoek naar kinderen met angstklachten

Ontwikkelingspsycholoog dr. Anita Harrewijn heeft een Marie Sklodowska-Curie actions Individual Fellowship van de Europese Unie gekregen. Zij gaat bij het Department Psychology, Education & Child Studies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam werken aan het onderzoeksproject naar kinderen met angstklachten.

Waarom ontwikkelen sommige kinderen angstklachten terwijl andere kinderen die niet ontwikkelen? Het onderzoek van Anita Harrewijn richt zich op het identificeren van factoren die de kans op het ontwikkelen van angstklachten vergroten of verkleinen, zoals gedrag in de vroege kindertijd en hersenontwikkeling.

“Een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van angstklachten in de adolescentie is een geïnhibeerd temperament, dit is wanneer jonge kinderen vaak teruggetrokken reageren op nieuwe situaties en/of mensen. Maar, lang niet alle kinderen met een geïnhibeerd temperament ontwikkelen ook daadwerkelijk angstklachten” legt Harrewijn uit. “Ik wil gaan bestuderen hoe sociale factoren en ontwikkelingen in het brein een rol spelen in de relatie tussen temperament en angst. Dit onderzoek is belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van angstsymptomen, zodat we deze kinderen uiteindelijk eerder kunnen helpen. In dit project ga ik gebruik maken van data van de langlopende Generation R studie.”

Verbinding met de praktijk

Het verbinden met de klinische praktijk en om outreach-activiteiten voor kinderen (zoals lessen op scholen) op te zetten is een ander belangrijk doel van het Fellowship. Harrewijn zal in haar project samenwerken met prof. dr. Pauline Jansen, prof. dr. Eveline Crone en prof. dr. Ingmar Franken van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over Marie Sklodowska-Curie Fellowship

Het Europese Marie Sklodowska-Curie Fellowship (€187.500) is om de carrièreontwikkeling en training van onderzoekers in alle wetenschapsdisciplines te ondersteunen door middel van internationale en intersectorale mobiliteit. De aanvraag van Anita Harrewijn is beoordeeld in de categorie voor onderzoekers die willen terugkeren en reïntegreren in een onderzoekspositie in Europa.

Over Anita Harrewijn

Dr. Anita Harrewijn gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en is momenteel een post-doctoraal onderzoeker in de Section on Development and Affective Neuroscience aan de National Institute of Mental Health in de Verenigde Staten. In mei 2021 start zij bij de sectie Klinische Psychologie van het Department Psychology, Education & Child Studies aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Onderzoeker
dr. Anita Harrewijn
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 0683676038