Michel van der Wel en Brigitte Hoogendoorn gaan leidinggeven aan onderwijsprogramma's Erasmus School of Economics

Het bestuursteam van Erasmus School of Economics heeft prof.dr. Michel van der Wel benoemd tot vice-decaan Onderwijs en dr. Brigitte Hoogendoorn tot opleidingsdirecteur. Hun benoemingen treden in werking op 1 januari 2021. Brigitte en Michel volgen prof. dr. Ivo Arnold op, die de afgelopen veertien jaar de onderwijsprogramma's met succes heeft geleid.

Nauwe samenwerking

Door tal van ontwikkelingen in het onderwijslandschap is het niet meer haalbaar om alle onderwijsverantwoordelijkheden in één rol te combineren. Om die reden heeft het bestuursteam besloten dat het in het belang van de school is, om zowel een vice-decaan Onderwijs als een opleidingsdirecteur te benoemen. Zij zullen nauw samenwerken.

De vice-decaan is de strategische sparringpartner voor de decaan, rapporteert rechtstreeks aan de decaan en is lid van het bestuursteam. Hij vertegenwoordigt de faculteit binnen universiteitsbrede overleggen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de langetermijnvisie voor onderwijs. De vice-decaan wordt ondersteund door de opleidingsdirecteur, die rechtstreeks aan hem rapporteert en zich richt op het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit en efficiëntie van de facultaire onderwijsprogramma's.

Uitdagingen in het onderwijs

Michel van der Wel is momenteel werkzaam als hoogleraar aan het Econometrisch Instituut. Hij heeft ruime onderwijservaring en ook een uitstekende staat van dienst met hoge evaluaties van vakken, van bachelor- tot masterniveau. Brigitte Hoogendoorn is universitair docent Ondernemerschap bij de Capaciteitsgroep Toegepaste Economie. Momenteel is zij programmamanager van de bacheloropleiding Economie and Bedrijfseconomie en coördinator van de Bachelor Honours Class.

“Michel is een enthousiaste allround academicus, die zeer gewaardeerd wordt en in staat is om contact te leggen met collega's binnen de faculteit en daarbuiten. Brigitte heeft veel passie voor onderwijs en leidt een uitstekende opleiding binnen de faculteit. Ik ben erg blij met de benoeming van Michel en Brigitte, en heb er alle vertrouwen in dat zij Erasmus School of Economics met succes door de uitdagingen in het onderwijs zullen leiden”, zegt Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics.

Van der Wel: “Het is een eer om de faculteit als vice-decaan Onderwijs te mogen dienen en Ivo op te volgen. Hij heeft deze functie op een geweldige wijze vervuld. We gaan nu door een bijzondere periode, maar er zijn hoopvolle tekenen dat het einde in zicht is. Al voor de coronacrisis was het bredere onderwijslandschap snel aan het veranderen en de crisis heeft een aantal van deze ontwikkelingen versneld. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen, maar biedt ook mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om de faculteit door dit landschap te leiden, in nauwe samenwerking met Brigitte.”

Professor
Universitair Docent
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen