Misdiagnose van het kabinet van de economische situatie in Nederland

Misdiagnose van het kabinet van de economische situatie in

‘Ik vind dat het kabinet al jaren een misdiagnose heeft van de economische situatie. De Nederlandse economie kampt met ‘vraaguitval’ en met problemen in de financiële architectuur van de economie. De regering is steeds bezig met het vergroten van het aanbod via structurele hervormingen. De nadruk zou moeten komen te liggen bij stimuleren van de vraag naar goederen en diensten in plaats van nog meer aanbod te creëren.’ Dat zegt Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics.

Vanaf 2016 wil het kabinet het belastingstelsel drastisch herzien. Gemeenten krijgen de mogelijkheid meer belasting te heffen, de loonbelasting gaat omlaag om meer banen te scheppen, de kinderopvangtoeslag gaat naar de opvangcentra zelf, de autobelasting gaat op de schop. De details worden het komende jaar duidelijk.

De Nederlandse economie staat er vergeleken bij andere landen goed voor, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. Bas Jacobs is het daarmee niet eens. In internationaal opzicht doet Nederland het erg slecht. De Nederlandse economie blijft al jaren achter bij de groei in andere Europese landen. ‘Dit heeft veel te maken gehad met falend macro-economisch management’, aldus Jacobs. Hij ziet weinig verandering. 

Meer informatie

Klik hier om het hele interview (vanaf 42:37 min) te beluisteren op Radio 1, 16 september 2014.

Klik hier om het hele interview (vanaf 49:58 min) te beluisteren op Radio 1, 16 september 2014.

Klik hier om het hele interview (vanaf 15:52 min) te beluisteren op Radio 1, 16 september 2014.