Move to the music

Welke rol speelt het lichaam bij het leren? Het lichaam wordt nu zelden actief ingezet in het onderwijs. Cultuurwetenschapper Jaco van den Dool laat in zijn promotieonderzoek naar muziekonderwijs echter zien dat het imiteren van gebaren en bewegingen mensen veel beter laat leren. Hij verdedigt zijn proefschrift op donderdag 24 mei 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor zijn proefschrift ‘Move to the music. Understanding the relationship between bodily interaction and the acquisition of musical knowledge and skills in music education’ onderzocht Van den Dool de link tussen lichamelijke communicatie en de beheersing van muzikale vaardigheden. In het (muziek)onderwijs wordt het lichaam nu zelden bewust ingezet; de nadruk ligt op cognitieve verwerking van kennis.

Om de essentiële rol van het bewegende lichaam voor de beheersing van muzikale vaardigheden te begrijpen, bestudeerde Van den Dool het muzikale leerproces van verschillende bands in Nepal en Nederland. Hij laat zien dat actieve inzet van het lichaam significant bijdraagt aan de beheersing van kennis en vaardigheden.

Nepal
Van den Dool deed allereerst een casestudie in Nepal, waar hij directeur is van een muziekschool. Dat onderzoek richtte zich op de wijze waarop jonge muzikanten zichzelf jazz en popmuziek aanleren. Heel specifiek onderzocht hij de relatie tussen muzikale communicatie in de vorm van gebaren en bewegingen en de beheersing van muzikale vaardigheden. Van den Dool ontdekte een sterk verband tussen meebewegen (synchroniseren van het lichaam op de muziek) en de beheersing van een muzikale vaardigheid. Pas toen de studenten op instructie van een docent de bewegingen op de beat letterlijk gingen overnemen, kwam de lesstof goed over.

Gebaseerd op deze bevindingen richtte de promovendus zich in zijn tweede casestudie in Nederland op de relatie tussen zintuiglijk leren en de beheersing van muzikale kennis en vaardigheden van leerlingen in popbandjes op muziekscholen. Leerlingen vermengen hun zintuigen afhankelijk van de muzikale taak en hun speelniveau. Tijdens het leerproces bleek dat bewuste imitatie van gebaren en bewegingen leidde tot muzikaal succes. Uit zijn analyse blijkt dat lichamelijke informatie (het bewegen lichaam op de beat of het illustreren van een melodie) wel exact nagedaan dient te worden voordat de instructie beklijft.

Met de uitkomsten van dit onderzoek betwist Van den Dool het dominante denken in het onderwijs, dat uitgaat van cognitieve kennisoverdracht. Bewuste inzet van het lichaam leidt tot een diepere leerervaring, stelt Van den Dool.

Over Jaco van den Dool
Jaco van den Dool studeerde Docent Muziek aan Codarts en muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Als lector Blended Learning bij Codarts onderzoekt hij op welke wijze digitale leermiddelen het artistieke onderwijs kunnen ondersteunen. In 2012 opende Van den Dool een muziekschool in Kathmandu (School of Performing Arts).

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of E press@eur.nl
Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief