Nederland als sterkste schakel in de Europese handel

Handel is enorm belangrijk voor de Nederlandse economie. Producten van over de hele wereld vertrekken uit en arriveren in ons land. Import komt vaak via de Rotterdamse haven binnen, waarna het opgeslagen wordt in distributiecentra. Regelmatig gaan deze vrachten daarna door richting het Europese achterland. Madeleine Merkx, hoogleraar Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, legt uit waarom Nederland dé plek is om Europa te bevoorraden in een artikel van Pointer KRO-NCRV.  

De gunstige ligging van Nederland en de goede infrastructuur waar het land over beschikt, zorgen tezamen voor een goede logistiek. In aanvulling daarop zijn de efficiënte douanefaciliteiten van belang.  Merkx legt uit dat de Nederlandse douane vaker administratieve controles houdt in plaats van fysieke, waardoor veel tijd bespaard kan worden: “De douane probeert faciliterend te zijn voor wat betreft ingestelde controles”. “Zo heb je op de Tweede Maasvlakte mobiele douanescanners en een douanescanner waar treinen met ruim 50 kilometer per uur onder door kunnen. Logistiek wordt dus gestimuleerd”, concludeert Merkx.

Bedrijven selecteren Nederland eveneens vanwege de mogelijke fiscale voordelen. Veel buitenlandse bedrijven in Nederland maken bijvoorbeeld gebruik van een artikel 23-vergunning, waardoor geen voorfinanciering van invoer-btw hoeft plaats te vinden. De invoer-btw kan namelijk verwerkt worden in en in aftrek worden gebracht in de reguliere btw-aangifte. Dat kan vervolgens bijdragen aan een betere cashflow. Merkx legt uit dat er geen doorslaggevende reden is dat bedrijven voor ons land kiezen: “Het is de combinatie van voordelen waardoor buitenlandse logistieke bedrijven voor Nederland kunnen kiezen”. 

Professor
Meer informatie

Lees het hele artikel van Pointer hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen