Nederland snakt naar een inkomstenbelastingherziening

Spotlight Interview Sigrid Hemels

Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, stelt in een opiniestuk in het Financieele Dagblad dat politici met volle kracht moeten streven naar een fundamentele herziening van het belastingstelsel, en zich niet moeten laten leiden door luidruchtige minderheden en de druk van sociale media.

“Het gebrek aan een duidelijk visie zorgt ervoor dat het belastingstelsel vatbaar is voor lobbyclubs, deelbelangen en wildgroei, daarom moeten politici streven naar een fundamentele herziening van het stelsel”, aldus Hemels.

Wie is de ideale burger?

Tijdens het congres van de Europese Vereniging van Belastingprofessoren sprak de Tsjechische hoogleraar Michal Radvan over het communistische regime dat de inkomstenbelasting gebruikte om de ideale burger te kneden. In de ogen van de socialistische heilstaat was dit een weinig verdienende, getrouwde werknemer met veel kinderen, zonder vermogensinkomsten, wonend in een kleine huurflat. Alleenstaanden, veelverdieners en echtparen met één of geen kind weden hoger belast, om ondernemerschap en vrije meningsuitingen te ontmoedigen.

Naar aanleiding van dit congres overpeinsde Hemels het ideale burgerbeeld dat opdoemt uit onze inkomstenbelasting. “In Nederland is dat een ondernemer of een met aandelen beloonde manager, die woont in een eigen huis dat is gefinancierd met geleend geld (liefst van een eigen BV) en eigenaar is van verhuurde panden of grote aandelenpakketten. Het ideale burgerbeeld komt niet voort uit een duidelijke visie op het Nederlandse belastingsysteem, maar juist aan het gebrek daaraan”, aldus Hemels.

Een discriminerende belastingwet

“Het gevolg is een discriminerende belastingwet waarbij de kosten vooral worden verdeeld over belastingbetalende werknemers met middeninkomens. In Nederland is het de taak van de volksvertegenwoordiging om deze werknemers te beschermen, maar dat gebeurt nu nog te weinig”, zo stelt Hemels.

Het probleem van het inkomstenbelastingstelsel wordt nu wederom doorgeschoven naar het volgende kabinet. Volgens Hemels moeten het Kabinet en het Parlement de druk van sociale media weerstaan om tot een eenvoudige, het gelijkheidsbeginsel eerbiedigende belastingwet te komen, ook al is dat een moeilijke, niet mediagenieke taak.

Professor
Meer informatie

Lees het volledige artikel in het Financieele Dagblad hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen