Nederland wees voorbereid op (Taliban-)terrorisme

Sohail Wahedi

De Taliban hebben in een hoog tempo de macht overgenomen in Afghanistan. Zowel Europa als de Verenigde Staten zijn overvallen door deze ontwikkeling en lijken nog geen antwoord te hebben op de nieuwe realiteit. Sohail Wahedi, universitair docent aan de sectie Sociologie, Theorie en Methodologie van Erasmus School of Law, pleit in een opiniestuk in het NRC samen met Paul Cliteur, oud-Senator en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, voor een realistisch buitenlandbeleid en waarschuwt voor een nieuwe golf van terreurdreiging, gefaciliteerd door de Taliban.

Volgens Wahedi en Cliteur lijken de Westerse politieke leiders niet veel te begrijpen van de aard van de Taliban. De theocratie die nu ontstaat, is het resultaat van de abrupt beëindigde internationale vredesmissie. Wahedi en Cliteur verwachten dat het Taliban-regime Afghanistan weer open zal stellen voor terreurorganisaties zoals IS en Al-Qaida. Deze organisaties kunnen vervolgens in alle rust terreuracties beramen tegen landen in het Westen en waarden die indruisen tegen de opvattingen van de Taliban.

‘Taliban-light’

Wahedi en Cliteur onderschrijven het belang van een realistisch beleid: “het buitenlandbeleid van Nederland en Europa moet zich vooral door realisme laten leiden, niet door idealisme en goede bedoelingen.” Volgens hen zou een realistisch beleid uit twee pijlers bestaan. Ten eerste zien zij geen heil in onderhandelingen, aangezien de theocratische waarden van de Taliban niet te verenigen zijn met democratische idealen en waarden van het Westen. Ten tweede moeten landen zich gaan voorbereiden op terroristische activiteiten afkomstig uit Afghanistan. Hierbij is het zaak om de aard van het terrorisme te begrijpen dat op dit moment het belangrijkste veiligheidsrisico vormt. “Wie denkt dat de Taliban tot inkeer zijn gekomen en dat we nu te maken hebben met een ‘Taliban-light’, zal van een koude kermis thuiskomen”, aldus Wahedi en Cliteur.

Universitair Docent
Sohail Wahedi, universitair docent bij de sectie Sociologie, Theorie en Methodologie
Meer informatie

Lees hier het gehele opiniestuk van NRC.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen