Neurostimulatie remt mogelijk agressief gedrag bij forensische patiënten

agressie
Charl Folscher

Agressie is nog steeds een groot probleem in de maatschappij. Binnen de forensische zorg heeft tussen de 50 en 75% van de patiënten met een geweldsdelict ook een verslavingsachtergrond. Voor deze doelgroep zijn huidige behandelingen niet doeltreffend genoeg in het verlagen van agressie en verminderen van gewelddadig recidive. Om  een goede behandelmethode te ontwikkelen is het cruciaal om te begrijpen welke hersenprocessen agressief gedrag veroorzaken.

Met haar promotieonderzoek ‘Understanding the Aggressive Brain: High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) in reducing aggression and as a treatment intervention in forensic patients’ heeft Carmen Sergiou een eerste stap gezet om beter te begrijpen welke hersenprocessen agressief gedrag veroorzaken. Haar onderzoek toont ook aan dat met behulp van High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS)- techniek agressieve responses worden verminderd en hersenactiviteit word beïnvloed.

Verminderde activiteit onderliggend aan agressie

Het onderzoek van Carmen Sergiou is gebaseerd op een literatuurstudie naar hersenprocessen die onderliggend zijn aan agressief gedrag. De relatie tussen empathie en agressie is cruciaal voor de remming van agressief gedrag. Bij mensen die agressief vertonen blijkt een bepaald deel in hun hersenen, de ventromediale Prefrontale Cortex (vmpFC), minder actief. Om deze activiteit te beïnvloeden heeft het onderzoek gekeken naar het effect van de techniek High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS). Deze techniek kan gebruikt worden om hersenactiviteit te beïnvloeden en zo mogelijk het empathisch vermogen te vergroten en agressie te verlagen.

Afname agressieve responsen

Er zijn vijftig forensische patiënten onderzocht die zowel een verslavingsachtergrond hadden en een gewelddadig delict hadden gepleegd. Hiervan hebben 25 patiënten de HD-tDCs behandeling gekregen en 25 patiënten zaten in de controlegroep. De patiënten kregen vijf achtereenvolgende dagen, twee keer per dag 20 minuten HD-tDCS op de vmPFC. Om de verschillen te meten was er voor en na deze behandelweek een meetmoment. Hierbij werd met EEG de hersenactiviteit gemonitord in rust en terwijl patiënten naar plaatjes keken met agressieve dan wel neutrale sociale interacties. Hiernaast vulden de patiënten vragenlijsten in. Vervolgens deden ze een agressietaak op de computer waarbij werd gekeken of ze wel of geen agressieve response gaven. De resultaten toonden aan dat de groep die de HD-tDCs behandeling kreeg een afname liet zien in het aantal agressieve responsen en een afname in de zelf-gerapporteerde agressie. Bovendien laat het onderzoek zien dat de hersenactiviteit door middel van HD-tDCS op de vmPFC kan worden beïnvloed.

Nieuwe behandelmethode geeft hoop voor patiënten

“De onderzoeksresultaten geven hoop voor een nieuwe aanvullende behandelmethode voor het verlagen van agressie in de forensische zorg. De groep forensische patiënten die ook een verslavingsachtergrond hebben zijn vaak slecht gemotiveerd voor behandeling. Ze ervaren bijwerkingen van de medicatie en mede door het jarenlange middelengebruik zijn er veranderingen opgetreden in de hersenenactiviteit. Deze  behandeling met HD-tDCS heeft geen bijwerkingen waardoor de patiënten er hopelijk weer meer voor open staan. Er is nog meer onderzoek nodig maar deze studie is een goede ‘proof of concept’ voor de eerste stappen naar de forensische zorg ” zegt Carmen Sergiou over het belang van haar onderzoek.

Over het onderzoek

Op donderdag 19 mei verdedigt Carmen Sergiou haar proefschrift ‘Understanding the Aggressive Brain. High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) in reducing aggression and as a treatment intervention in forensic patients’.

Onderzoeker
Carmen Sergiou
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135 | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen