Nicole Lucassen benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderarmoede

Michelle Muus

Per 1 februari 2022 is pedagogisch wetenschapper dr. Nicole Lucassen benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij zal onderzoek doen naar effectiviteit van interventies gericht op opgroeien in armoede. De leerstoel is ingesteld door de gemeente Rotterdam en Nationaal Fonds Kinderhulp en maakt onderdeel uit van het nieuwe Onderzoeksprogramma Kinderarmoede, waarin ook Hogeschool Rotterdam participeert.

Armoede is een hardnekkig probleem dat veel gezinnen en opgroeiende kinderen raakt. In Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede, met uitschieters in grootstedelijke gebieden zoals Rotterdam waar 1 op de 6 kinderen opgroeit in armoede. Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat opgroeien in armoede een bedreiging vormt voor de sociale, emotionele, fysieke, cognitieve en gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het voorkomen of verminderen van deze negatieve effecten van armoede is daarom van groot belang, maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Er is een gebrek aan kennis over wat werkt, voor wie en hoe.

Sociale systemen rondom het kind en aandacht voor maatwerk

Nicole Lucassen benadert onderzoek naar opgroeien en ontwikkelen systemisch: “Kinderen groeien op binnen verschillende sociale systemen, zoals het gezin. Maar ook andere systemen rondom het opgroeiende kind zijn van belang, zoals de school waar het kind naar toe gaat en de buurt waarin een kind opgroeit. Deze systemen beïnvloeden elkaar onderling en kunnen kinderen en jongeren die opgroeien in armoede beschermen, maar ook het risico op problemen juist vergroten. Vanuit de wetenschap verwachten we dat een combinatie van financiële ondersteuning en inzetten op de systemen rondom het opgroeiende kind een waardevolle benadering kan zijn in het bestrijden van de negatieve effecten van opgroeien in armoede. Hoe dit uitwerkt in de praktijk zal ik nader gaan onderzoeken”.

Geen gezin is hetzelfde. Daarom is naast een systemische benadering aandacht voor maatwerk cruciaal. Lucassen: “Meer specifieke kennis over unieke mechanismen binnen gezinnen is nodig. Deze inzichten kunnen namelijk bijdragen aan het personaliseren en verbeteren van het opsporen van kinderarmoede. En geven inzicht in wat de interventie doet voor kinderen die opgroeien in armoede. We zullen nadrukkelijk samenwerken met de verschillende betrokkenen partijen, zoals professionals en vrijwilligers. Maar natuurlijk in de eerste plaats de gezinnen zelf”.

Samenwerking in onderzoeksprogramma Kinderarmoede

Het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede is een samenwerking tussen Nationaal Fonds Kinderhulp, de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. In het programma zal onderzoek worden gedaan naar effectiviteit van interventies en professioneel handelen, gericht op kinderen die opgroeien in armoede. Deze unieke samenwerking zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van kinderarmoede en staat onder leiding van prof.dr. Nicole Lucassen (EUR) en dr. Mariëtte Lusse (lector Kinderarmoede, Hogeschool Rotterdam).

Over Nicole Lucassen

Prof. dr. Nicole Lucassen is pedagogisch wetenschapper en epidemioloog. Nicole doet onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling binnen een diversiteit aan gezinscontexten, zoals gezinnen met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Haar interdisciplinaire onderzoek vormt een brug tussen beleid en praktijk, onder andere door het onderzoeken van bestaande gezinsinterventies gebruikt door partners zoals de gemeente. Naast onderzoeker is zij programmadirecteur van de masterspecialisaties van Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verzorgt zij onderwijs binnen de minor en master Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving. De bijzondere leerstoel wordt gevestigd bij het Departement Psychology, Education and Child Studies bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

In de media 

https://www.rd.nl/a/961048-onderzoeken-naar-kind-in-armoede

https://lc.nl/binnenland/Eerste-hoogleraar-Kinderarmoede-aan-de-slag-27440740.html

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/eerste-hoogleraar-kinderarmoede-aan-de-slag/ar-AATlALU

https://www.trouw.nl/binnenland/eerste-hoogleraar-kinderarmoede-aan-de-slag~b1981c4b/

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1082872/pedagogisch-wetenschapper-gaat-onderzoek-doen-naar-het-effect-v

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/60429-nicole-lucassen-van-erasmus-universiteit-rotterdam-is-hoogleraar-kinderarmoede.html

https://regioonline.nl/regio-rotterdam/rotterdam-bijzonder-hoogleraar/

https://www.desteronline.nl/rotterdam-heeft-per-1-februari-een-bijzonder-hoogleraar-en-een-lector-kinderarmoede/

https://www.nd.nl/varia/varia/1082745/eerste-hoogleraar-kinderarmoede-aan-de-slag

https://dvhn.nl/binnenland/Eerste-hoogleraar-Kinderarmoede-aan-de-slag-27440738.html

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220201_58379986?utm_source=google&utm_medium=organic

Interview in AD/Rotterdams Dagblad
Interview Reformatorisch Dagblad
Interview Nederlands Dagblad 

Interview Radio 1  

 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038 , kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen