dr. (Nicole) N Lucassen

dr. (Nicole) N Lucassen
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
lucassen@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

[Information on research in English, see below]

Nicole Lucassen onderzoekt als bijzonder hoogleraar Kinderarmoede de effectiviteit van interventies gericht op kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. De leerstoel is ingesteld door de Gemeente Rotterdam en Nationaal Fonds Kinderhulp (https://kinderhulp.nl/) en maakt onderdeel uit van het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede. Dit onderzoeksprogramma, onder leiding van Nicole Lucassen (EUR) en Mariëtte Lusse (lector Kinderarmoede, Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/lectoren/mariette-lusse/), zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het terrein van kinderarmoede.

Nicole benadert onderzoek naar opgroeien en ontwikkelen systemisch. Kinderen en jongeren groeien op binnen verschillende sociale systemen, zoals het gezin. Maar ook andere systemen rondom het opgroeiende kind zijn van belang, zoals de school waar het kind naar toe gaat en de buurt waarin een kind opgroeit. Deze systemen beïnvloeden elkaar onderling en kunnen kinderen en jongeren die opgroeien in armoede beschermen, maar ook het risico op problemen juist vergroten. Vanuit de wetenschap wordt verwacht dat een combinatie van financiële ondersteuning en inzetten op de systemen rondom het opgroeiende kind een waardevolle benadering kan zijn in het bestrijden van de negatieve effecten van opgroeien in armoede. Hoe dit uitwerkt in de praktijk wordt binnen het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede onderzocht.

De verschillende dynamieken binnen verschillende gezinnen maakt dat, naast een systemische benadering, aandacht voor maatwerk cruciaal is. Meer specifieke kennis over unieke mechanismen binnen gezinnen is nodig. Deze inzichten kunnen namelijk bijdragen aan het personaliseren en verbeteren van het opsporen van kinderarmoede. Daarnaast richt het onderzoeksprogramma Kinderarmoede zich op de effecten van interventies voor gezinnen in armoede. In het onderzoek wordt nadrukkelijk samengewerkt met de verschillende betrokkenen stakeholders, zoals professionals, vrijwilligers en in de eerste plaats de gezinnen zelf.

Naast onderzoeker is Nicole programmadirecteur van de masterspecialisaties van Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verzorgt zij onderwijs binnen de minor en master Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving.

Expertise en interessegebieden:
-Kinderarmoede
-Gezin als systeem
-Opgroeien in een diverse en grootstedelijke context
-Preventie en interventie
-Advisering van professionals en beleidsmakers
-Ontwikkeling van kinderen en jongeren
-Observatiestudies, longitudinale studies, interventiestudies

English
Prof.dr. Nicole Lucassen is endowed professor Child Poverty at the Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus University Rotterdam. This chair is funded within the larger Research Program Child Poverty by the municipality of Rotterdam and National Fund Children’s Aid. The research program, led by prof.dr. Nicole Lucassen and dr. Mariette Lusse of the Rotterdam University of Applied Sciences, focuses on effectivity of interventions on growing up in poverty.

 • N (Nicole) Lucassen (7 februari 2019) - Is een vrouw geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man? - Is een vrouw geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man?

 • N (Nicole) Lucassen (1 april 2021) - Systeemgerichte aanpak vergroot effect van opvoedinterventies - Systeemgerichte aanpak vergroot effect van opvoedinterventies

 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem - Goed genoeg ouder- en opvoederschap

 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender - EARLI
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis. - Day of the Sociology
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development - SRCD Biennal Meeting 2019
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development - Society for Research in Child Development Conference
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy - International Convention on Psychological Science (ICPS)
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development - Seminar
 • Nicole Lucassen (2017) - The role of the father in children’s language and cognitive development: Investigating unique pathways - Society for Research in Child Development (SRCD) Biennial Meeting
 • Nicole Lucassen (2016) - Role of the father - Seminar on research about the role of fathers for children’s socio-emotional development
 • Nicole Lucassen (2015) - The role of the father in child development from a family perspective - Symposium
 • Nicole Lucassen (2015) - Parental psychopathology and parenting in early life and children’s self-regulation - International Convention of Psychological Science
 • Nicole Lucassen (2012) - The importance of sensitive parenting in child development. Evidence from the Generation R Study. - Symposium at the Early Biennial Meeting SIG 5 Learning and Development in Early Childhood
 • Nicole Lucassen (2010) - Fathers in the Generation R Study: Behavioral and cognitive research in a prospective cohort study from fetal life onwards. - EUCCONET Workshop ‘The role of fathers in child cohorts’
 • Nicole Lucassen (2005) - De Glazen Tussenwand - Presentation at the Demografiedag, Nederlandse Vereniging voor Demografie

 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek - Effectenstudie naar Samen Leren interventie
 • Nicole Lucassen (2018) - Parenting under the microscope - Vereniging Nederlandse Ontwikkelingspsychologie (VNOP) Biennial Meeting
 • Nicole Lucassen (2017) - Vaders en Verlof - Expertmeeting
 • Nicole Lucassen (2016) - Vaders & Onderzoek - Stevige Start Expertmeeting
 • Nicole Lucassen (2016) - Vaderschap en gehechtheid: Vader als “tweede moeder”? - Vaderschapssymposium
 • Nicole Lucassen (2016) - Early caregiving and children’s socio-emotional development - International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD) Biennial Meeting

 • Nicole Lucassen (2009) - Fulbright Grant

1.1C Introduct. to Pedagogical Sciences

Year
2021
Course Code
FSWE1-022-A

Year
2021
Course Code
FSWE-M1-020S

Year
2021
Course Code
FSWE-M1-030S

Year
2021
Course Code
FSWE-M1-010S

Year
2021
Course Code
FSWE-MINOR-1D

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen