prof.dr. (Nicole) N Lucassen

Biography

[Information on research in English, see below]

Nicole Lucassen onderzoekt als bijzonder hoogleraar de effectiviteit van interventies gericht op kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. De leerstoel is ingesteld door de Gemeente Rotterdam en Nationaal Fonds Kinderhulp (https://kinderhulp.nl/) en maakt onderdeel uit van het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede. Dit onderzoeksprogramma, onder leiding van Nicole Lucassen (EUR) en Mariëtte Lusse (lector Kinderarmoede, Hogeschool Rotterdam: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/lectoren/mariette-lusse/), zorgt voor een nieuwe verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk op het terrein van opvoeden en opgroeien in de context van armoede.

Nicole benadert onderzoek naar opvoeden, opgroeien en ontwikkelen systemisch. Kinderen en jongeren groeien op binnen verschillende sociale systemen, zoals het gezin. Maar ook andere systemen rondom het opgroeiende kind zijn van belang, zoals de school waar het kind naar toe gaat en de buurt waarin een kind opgroeit. Deze systemen beïnvloeden elkaar onderling en kunnen kinderen en jongeren die opgroeien in armoede beschermen, maar ook het risico op problemen juist vergroten. Vanuit wetenschap wordt verwacht dat een combinatie van een solide financiële basis en inzetten op de systemen rondom het opgroeiende kind een waardevolle benadering kan zijn in het bestrijden van de negatieve effecten van opgroeien in armoede. Hoe dit uitwerkt in de praktijk wordt binnen het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede onderzocht, maar ook binnen andere projecten waarbij Nicole betrokken is, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van (factoren van) veerkracht van kinderen, jongeren, (alleenstaande) ouders en de opvoedomgeving.

Nicole verzorgt bacheloronderwijs binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen en binnen de Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving.

https://www.eur.nl/bachelor/pedagogische-wetenschappen
https://www.eur.nl/master/opvoedvraagstukken-een-diverse-samenleving

Expertise en interessegebieden:
- Opvoeden en opgroeien in de context van armoede
- Opvoeden en opgroeien in een diverse en grootstedelijke context
- Het gezin als systeem
- Preventie en interventie
- Observatiestudies, longitudinale studies, interventiestudies (incl. single case studies)
- Samenwerken met ouders, kinderen/jongeren, professionals en beleidsmakers

English
Prof.dr. Nicole Lucassen is an endowed professor at the Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus University Rotterdam. This professorship is funded by the City of Rotterdam and National Fund Children’s Aid as part of the larger research program on child poverty. The research program, led by prof.dr. Nicole Lucassen and dr. Mariette Lusse of the Rotterdam University of Applied Sciences, focuses on the effectiveness of interventions on growing up in poverty.

Nicole takes a systems approach to her research on parenting and child development. Youth develop within multiple social systems, such as family, school, and neighborhood. These systems are interrelated, influence each other, and can provide protective factors as well as increase risks. The combination of financial support and the use of systems that surround the developing child can be of great value in reducing the negative effects of growing up in the context of poverty.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Endowed professor | Youth and Family
Email
lucassen@essb.eur.nl
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Associate professor | Youth and Family
Email
lucassen@essb.eur.nl
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

More information

Work

 • N (Nicole) Lucassen (3 februari 2022) - Interview Groot Nieuws Radio over prevalentie en onderzoek kinderarmoede
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Interview Radio 1 over belang Onderzoeksprogramma Kinderarmoede
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Algemeen Dagblad Rotterdam: Kinderarmoede onder de loep
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Onderzoeken naar kind in armoede
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Eerste hoogleraar Kinderarmoede aan de slag
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Eerste hoogleraar kinderarmoede aan de slag
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Onderzoek naar effect aanpak kinderarmoede
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Eerste hoogleraar kinderarmoede aan de slag
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Rotterdam heeft per 1 februari een bijzonder hoogleraar en een lector kinderarmoede
 • N (Nicole) Lucassen (1 februari 2022) - Eerste hoogleraar Kinderarmoede aan de slag

 • Lonneke de Meijer, Marieke Meeuwisse & Nicole Lucassen (2023) - Onderwijs-innovatieproject: Herziening premaster Pedagogische Wetenschappen
 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem
 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis.
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • Lisa Storm, Katrien Helmerhorst, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2018) - Zijn vaders als opvoeders uniek? De invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind.
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development

 • ECA (Emma) Roza, Amaranta de Haan & Nicole Lucassen (2020) - NVO-thesisprijs Orthopedagogiek
 • Nicole Lucassen (2009) - Fulbright Grant

Year
2023
Course Code
FSWE-M1-030S
 • Lonneke de Meijer, Marieke Meeuwisse & Nicole Lucassen (2023) - Onderwijs-innovatieproject: Herziening premaster Pedagogische Wetenschappen
 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem
 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis.
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • Lisa Storm, Katrien Helmerhorst, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2018) - Zijn vaders als opvoeders uniek? De invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind.
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development

Year
2023
Course Code
ESSB-E2030
 • Lonneke de Meijer, Marieke Meeuwisse & Nicole Lucassen (2023) - Onderwijs-innovatieproject: Herziening premaster Pedagogische Wetenschappen
 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem
 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis.
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • Lisa Storm, Katrien Helmerhorst, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2018) - Zijn vaders als opvoeders uniek? De invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind.
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development

Year
2023
Course Code
FSWE-MINOR-1E
 • Lonneke de Meijer, Marieke Meeuwisse & Nicole Lucassen (2023) - Onderwijs-innovatieproject: Herziening premaster Pedagogische Wetenschappen
 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem
 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis.
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • Lisa Storm, Katrien Helmerhorst, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2018) - Zijn vaders als opvoeders uniek? De invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind.
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development

4.5 Thesis Pedagogical Sciences

Year
2023
Course Code
FSWE-M070
 • Lonneke de Meijer, Marieke Meeuwisse & Nicole Lucassen (2023) - Onderwijs-innovatieproject: Herziening premaster Pedagogische Wetenschappen
 • N (Nicole) Lucassen (2021) - Effectiviteit van opvoedinterventies: Van een focus op de primaire opvoeder naar het gezin als systeem
 • Talitha Stam, Renske Keizer, Roel Steensel, Nicole Lucassen & Brian Godor (2019) - Eindpresentatie samen leren onderzoek
 • Roel Steensel, Sanneke Rie, K Vlot & Nicole Lucassen (2019) - Differences between fathers and mothers in shared reading interactions: Effects of child gender
 • Lisa Storm, Casper Lissa, Nicole Lucassen, Katrien Helmerhorst & Renske Keizer (2019) - Parenting Behavior in Relation to Children’s Prosocial Behavior: A Meta-Analysis.
 • Katrien Helmerhorst, Lisa Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Katrien Helmerhorst, L van der Storm, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2019) - Comparing father-child and mother-child attachment relationships and its links to children’s social-emotional development
 • Peter Prinzie, V Over De Vest, W M van Eldik, AD de Haan, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Marike Deutz & Ank Ringoot (2019) - Differential susceptibility: A longitudinal study of the moderating effect of personality on the relationship between parenting and self-efficacy
 • Lisa Storm, Katrien Helmerhorst, Nicole Lucassen & Renske Keizer (2018) - Zijn vaders als opvoeders uniek? De invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind.
 • Nicole Lucassen (2018) - Do fathers matter? The role of the father in child development

News regarding prof.dr. (Nicole) N Lucassen

Naar een integrale aanpak van kinderarmoede

Kinderarmoede is een vraagstuk dat kan worden opgelost door samen te werken en alle aanwezige expertise te benutten.

Nicole Lucassen benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderarmoede

Nicole Lucassen benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderarmoede. Zij zal onderzoek doen naar effectiviteit van interventies gericht op opgroeien in armoede.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen