‘Niet gezonder door een hoger inkomen’

Niet gezonder door een hoger inkomen’

De Telegraaf besteedt aandacht aan de inaugurele rede van Tom van Ourti, bijzonder hoogleraar Toegepaste Gezondheidseconomie met focus op gezondheid en ongelijkheid aan Erasmus School of Economics. Tom Van Ourti doceert methoden van economisch onderzoek en coördineert de master Health Economics. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op verdelingsvraagstukken in de gezondheidseconomie. 

Hij bestudeert de samenhang tussen gezondheid en socio-economische status met behulp van sociale keuzetheorie en micro econometrische methoden. ‘Door een hoger inkomen kunnen mensen niet opeens veel betere zorg veroorloven omdat dat qua gelijke beschikbaarheid in Nederland goed is geregeld.’ Aldus Ourti. 

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in de Telegraaf, d.d. 3 juni 2016.