Nieuw boek over Erasmus

Deze week verscheen een nieuw boek van Han van Ruler en Jeroen Hermkens over het leven van Erasmus. ‘In de voetsporen van Erasmus’ wordt uitgegeven door Pharos Uitgevers.

Ontstaan boek
Toen de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens van het Erasmus Huis in Jakarta de opdracht kreeg een muurschildering te maken voor het trappenhuis, besloot hij te rade te gaan bij Erasmuskenner Han van Ruler van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tezamen kozen ze ervoor om die steden af te beelden die in het leven van deze grote denker en filosoof een cruciale rol hebben gespeeld. Hermkens gebruikt beeldmateriaal dat een impressie geeft van de steden zoals ze zich nu aan ons voordoen.

Al tijdens de voorbereidingen ontstond het plan om de schilderingen van de negen gekozen steden Rotterdam, Gouda, Deventer, Parijs, Oxford, Leuven, Venetië, Freiburg en Bazel te gebruiken als uitgangspunt voor een boek over de zwerftochten van deze Europeaan avant la lettre, die zijn hele leven bezig was inhoud te geven aan internationale vriendschappen en uitwisseling van gedachten. Uit de inspirerende wisselwerking tussen schrijver Van Ruler en schilder Hermkens ontstond het boek ‘In de voetsporen van Erasmus’.

Over Van Ruler
Prof. dr. Han van Ruler is bijzonder hoogleraar Intellectuele Geschiedenis van Renaissance en Barok aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Ruler is gespecialiseerd in zestiende- en zeventiende-eeuwse filosofie en zijn proefschrift over Descartes werd bekroond met de Erasmus Prijs. Hij stond aan het hoofd van het onderzoeksprogramma From Erasmus to Spinoza en is betrokken bij de heruitgave van het verzameld werk van Descartes.