Nieuwe EUC pilotcursus om kritische wereldburgers te vormen

Recent  heeft Ward Vloeberghs, Erasmus University College (EUC) het innovatieproject Critical World citizenship afgerond. Dit innovatieproject is ondersteund door de Community for Learning and Innovation (CLI).

In dit artikel zal Ward meer vertellen over dit project.

Over het project
In de eerste helft van 2020 organiseerde het EUC een pilotcursus over kritisch wereldburgerschap die werd opgezet als een academische uitwisseling met de School of International Relations (SIR) in Teheran, Iran.

Het was aanvankelijk de bedoeling met EUC-studenten naar Teheran te reizen en vervolgens SIR-studenten als gasten in Rotterdam te verwelkomen. Zoals zovelen, moesten ook wij echter vanwege het coronavirus het uitwisselingsprogramma aanpassen en het in een online format gieten.

De opdrachten voor deze cursus (5 ECTS) zijn bedoeld om over elkaars landen te leren en tegelijkertijd kritisch na te denken over de eigen samenleving.

Onderwijsproblemen die het project oplost
Dit programma is bedoeld om een gat in het EUC-onderwijsprogramma te vullen door studenten kritisch wereldburgerschap op een projectmatige manier in praktijk te laten brengen in een veilige, academisch verantwoorde omgeving die op hun professionele toekomst is afgestemd, dat wil zeggen gekenmerkt door menselijke diversiteit en verschillende, ogenschijnlijk tegenstrijdige voorkeuren.

Resultaten van het project
Hoewel dit programma meer haken en ogen had dan oorspronkelijk verwacht, was het voor ons allen een daadwerkelijke oefening in het uitoefenen van wereldburgerschap in een interculturele setting. Deze ervaring is een aanwinst voor de opleiding van onze studenten gebleken en zal tijdens hun loopbaan van waarde blijven. Zij hebben dan namelijk als kritische wereldburgers hun vaardigheden nodig als ze met collega’s met andere opvattingen en achtergronden te maken krijgen.

Behalve het feit dat zij meer kennis opdoen over Iran en Nederland, hebben de studenten met overdraagbare vaardigheden gewerkt die voor wederzijdse uitwisseling uniek zijn. Deze vaardigheden omvatten onder meer kritisch communiceren over culturele grenzen heen, verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van de eigen digitale werkcolleges en leren anderen toe te staan kritisch naar hun eigen staat en samenleving te kijken.

De pilot wordt dit jaar online voortgezet. In de toekomst komt het hopelijk tot een fysieke uitwisseling.

Wat studenten over het project zeggen
“Ik ben vol lof over de manier waarop de cursus werd gegeven. Ik heb veel geleerd van de informelere en horizontale leerrelatie die tussen studenten en docenten tot stand kwam.”

“Heel blij dat we een kleine groep hadden en open communicatie met de tutoren. Dingen buiten de groep doen, zoals het Iraanse rondetafelgesprek, was erg leuk en heeft tot veel eenheid in de cursus geleid, vind ik.”

“Ik vond de manier waarop Ward en Jop niet alleen maar begeleidende docenten waren maar ook deel uitmaakten van het uitwisselingsproces prettig. Zo ontstond een informele sfeer die uitnodigde tot discussiëren, gedachten en gevoelens delen en samenwerken aan de uitwisseling. Ik vond het fijn dat er twee mensen waren die ons konden begeleiden. Het is leuk om dit format te behouden.”

“Ik kreeg het gevoel dat er nog zoveel meer te ontdekken valt. Dat is op zich al winst.”

Heeft het project een student of docent geholpen?
Gelet op de problemen die deelnemers hebben ervaren, is Ward er sterker dan ooit van overtuigd dat studenten een mogelijkheid bieden om het geleerde in een niet-vertrouwde culturele context in praktijk te brengen waarde toevoegt aan het onderwijsprogramma.

Het einddoel van de studenten maakt dit programma anders dan een ‘normale’ EUC-cursus. In plaats van te werken naar een tentamen of schriftelijke opdracht, moesten de studenten hun kennis en vaardigheden met betrekking tot interactie met Iraanse collega’s toepassen in de praktijk. Als zodanig bood dit programma studenten een primeur in wat het EUC hen wil leren: kritische wereldburgers zijn.

Meer informatie is te vinden op eur.nl/cli Innovation projects

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen