Nieuwe MOOCs: Earth Economics en Sustainable Finance

Onlangs zijn er twee nieuwe Massive Open Online Courses (MOOCs) gepubliceerd door de EUR: Earth Economics en Principles of Sustainable Finance. Deze MOOCs worden ingezet voor het eigen onderwijs aan de EUR, maar geven daarnaast ook een impuls aan het open online onderwijs van de EUR op het internationale platform Coursera. Geef je studie of carrière een impuls door een MOOC aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen.

Earth Economics
Wil je meer weten over globaal beleid? Heb je je altijd al af gevraagd wat duurzaamheid en economie met elkaar gemeen hebben? Na deze MOOC kan je jezelf een heuse Earth-Economist noemen! 

De MOOC Earth Economics biedt een geheel nieuwe invalshoek voor beleidsanalyse door haar focus op mondiaal niveau en haar empirische oriëntatie op zeer recente gegevens. Duurzaamheid (milieu en gerelateerd aan de Sustainable Development Goals van de VN), gelijkheid en heterodoxe (dat wil zeggen: niet-reguliere) opvattingen over de economie zijn belangrijk voor een Earth-Economist.

Verder is er in elke wekelijkse sessie een sectie opgenomen "hoe je wat je hebt geleerd kunt toepassen op de COVID-19 crisis”.

Interesse? Schrijf je in via deze Coursera link.


Principles of Sustainable Finance
Nieuwsgierig hoe je meer duurzaamheid kunt realiseren in de financiële sector? Hoe je businessmodellen kunt ontwerpen met aandacht voor duurzaamheid?

Deze MOOC wordt gebruikt in het Master-onderwijs Finance & Investments en Global Business & Sustainability van Rotterdam School of Management (RSM). Gedurende acht weken komen de volgende modules aan bod:

  • The sustainability challenge
  • Dealing with the sustainability challenges
  • The purpose of companies
  • Sustainable business models
  • Sustainable asset management
  • Sustainable banking
  • Climate risk and insurance
  • Steering the transition

Interesse? Schrijf je in via deze Coursera link.

De EUR is continu actief in het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. De Community for Learning & Innovation ondersteunt alle faculteiten hierbij.

Ook interesse in het maken van een MOOC? Neem contact op met de CLI via cli@eur.nl.
Benieuwd naar de overige 21 MOOCs van de EUR? Neem een kijkje op www.eur.nl/moocs.