Nieuwe ombudsfunctionaris Erasmus Universiteit per 1 januari 2023

Zonnige dag op campus Woudestein.
Portret Wico Verbaan
Foto van Roos

Per 1 januari 2023 is Wico Verbaan de nieuwe ombudsfunctionaris van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als ombudsfunctionaris draagt hij bij aan een gezonde en veilige werkomgeving binnen de universiteit en het lerend vermogen van de organisatie. Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zelfstandig en neutraal. Vanaf 9 januari kunnen medewerkers en studenten laagdrempelig en vertrouwelijk bij Wico Verbaan terecht met meldingen over onbehoorlijk gedrag. 

In 2019 werd de ombudsfunctie binnen EUR als pilot geïntroduceerd, onder andere ter bevordering van een veilig werk- en studieklimaat. Inmiddels is de functie volgens de CAO verplicht voor alle Nederlandse universiteiten. Na de succesvolle pilot is de functie nu ook binnen EUR structureel ingevuld. Wico Verbaan volgt Edith Weijnen op, die tot maart dit jaar bijna drie jaar als ombudsfunctionaris werkzaam was. In de tussenliggende maanden konden studenten en medewerkers terecht bij de ombudsfunctionaris van Erasmus MC.

Wico Verbaan: “Ik kijk ernaar uit om de functie van ombudsfunctionaris binnen EUR te gaan vervullen. Het lijkt mij een mooie uitdaging om mijn passie voor mens, gedrag, integriteit en organisaties te combineren met het zo belangrijke en maatschappelijk relevante thema sociale veiligheid. In mijn werk, als onderzoeker, vertrouwenspersoon of adviseur, heb ik altijd geprobeerd oog te hebben voor alle belanghebbenden: klager, beklaagde, melder, getuigen, de organisatie en haar stakeholders. Mijn ervaring is dat wanneer je samen op een open, duidelijke en mensgerichte manier op zoek gaat naar een wijs vervolg, je tot mooie en duurzame oplossingen kunt komen.”

Ed Brinksma, voorzitter College van Bestuur: “Een veilig werk- en studieklimaat is essentieel voor EUR. Wij zijn dan ook blij dat we met de komst van Wico Verbaan weer structureel invulling kunnen geven aan de belangrijke onafhankelijke functie van ombudsfunctionaris. Wij zien in hem een stevige, analytische, creatieve en mensgerichte professional die met zijn passie voor mens en integriteit gestalte kan geven aan een verdere versteviging en verfijning van de functie.”

Wico Verbaan
Foto van Roos

Werkwijze

De ombudsfunctionaris kan op eigen initiatief onderzoek (laten) doen naar (on-)behoorlijk gedrag van organisatieonderdelen, medewerkers en/of studenten. Dit gebeurt onafhankelijk van het bestuur. Daarnaast kunnen zowel studenten als medewerkers bij Wico Verbaan terecht voor vraagstukken en probleemsituaties op het gebied van studeren of werken bij EUR. De ombudsfunctionaris biedt ondersteuning bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen een opleiding. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld.

Zorgstructuur

EUR heeft een zorgstructuur ontwikkeld om een veilig werk- en studieklimaat te bevorderen. Dit bestaat uit een samenwerkend netwerk van vertrouwenspersonen, studieadviseurs, de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker. De ombudsfunctionaris maakt hiervan ook onderdeel uit. Deze zorgstructuur is daarnaast uitgebreid met ondermeer psychologische hulpverlening aan studenten en medewerkers (OpenUp) en psychologische hulp en dienstverlening aan promovendi.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen