Nieuwe vitrinetentoonstelling: Aanwinsten Bijzondere Collecties

De Universiteitsbibliotheek en het Rotterdamsch Leeskabinet verzamelen behalve actuele boeken voor onderwijs, onderzoek en ontspanning ook boeken die de bestaande collecties aanvullen en ondersteunen. Deze, vaak oudere, edities worden opgenomen in de Bijzondere Collecties. Een selectie van de aanwinsten van het afgelopen jaar wordt nu getoond in de vitrines van de Universiteitsbibliotheek.

De aanwinsten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen, waarvan Economie de meest uitgebreide is. De UB verzamelde verschillende zeldzame bronnen voor de studie naar de geschiedenis van de economie. Eén vitrine is geheel gewijd aan De Anti-Poliep, een bijzonder Nederlands tijdschrift uit de jaren 1930, waarin de macht van de multinationals wordt bestreden.

Ook de denkers Erasmus, Pierre Bayle en John Locke, alle drie met een speciale band met Rotterdam, krijgen ruime aandacht. Van Erasmus tonen we onder meer geïllustreerde edities van zijn meest toegankelijke geschrift De Lof der Zotheid

Het bekende werk An Essay Concerning Human Understanding van John Locke was onderdeel van een schenking boeken van en over de Engelse filosoof die recent aan het Rotterdamsch Leeskabinet geschonken werd.

Publicaties uit en over Suriname completeren de expositie, met onder meer een kleine selectie uit de verzameling Surinaamse poëziebundels en een nieuw kunstenaarsboek van Michelle Piergoelam.  

De tentoonstelling in de vitrines van de Universiteitsbibliotheek is te zien tot medio mei 2024.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen