NWO geld rendeert goed op de universiteit

NWO geld rendeert goed op de universiteit

In een Economie Opinie artikel van 17 juli 2009 probeerde ik de vraag te beantwoorden of het geld van het NWO goed werd besteed. Ik analyseerde data uit het jaarverslag van het NWO van 2008. Het artikel had twee conclusies.

De eerste was dat 1% meer subsidies van het NWO leidt to 1.4% meer publicaties, en dat is een mooi resultaat omdat publicaties hoe dan ook toch altijd belangrijk zijn in vergelijkende studies. Een tweede conclusie was dat de effectiviteit van de aanwending van de NWO gelden bij de universiteiten wel 3 maal zo hoog was als bij instituten. Mijn suggestie was dan ook om vooral meer geld aan universiteiten toe te kennen in de toekomst.

Nu was die analyse slechts gebaseerd op maar een enkel jaarverslag, en de vraag is of die eerdere conclusie nog steeds op gaat. Ondertussen is het NWO drie jaarverslagen verder, en kan ik de nu volgende analyse baseren op 4 jaarverslagen, dat is, 2008 tot en met 2011. De data zoals die verzameld zijn vanuit de jaarverslagen staan vermeld in de bijlagen 1 en 2, zodat iedereen mijn berekeningen kan repliceren.   

Net als de vorige keer, voer ik een regressie uit om de multiplier te bepalen. De resultaten staan in Tabel 1, ook voor het geld dat een jaar ervoor is besteed. Ondanks dat er wel wat fluctuatie is over de jaren, en ook zullen er wel wat jaar op jaar effecten zijn, maar in algemene zin lijkt het gemiddelde zo rond de 1 te liggen. Dat betekent dat in deze 4 jaren 1% extra budget zo ongeveer 1% meer publicaties levert. Kortom, willen de Nederlandse universiteiten klimmen in de wereldwijde rangen, dan heeft het NWO een keurig instrument in handen.

Is het dan verstandig om het NWO budget te verdelen over universiteiten en instituten zoals men nu doet, of is daar nog een mogelijkheid ter verbetering? De eenvoudig te interpreteren scores in Tabel 2 spreken boekdelen. De publicaties bij universiteiten zijn gemiddeld 3 maal zo goedkoop, en het NWO geld wordt dus bij de universiteiten het meest vruchtbaar besteed.

Al met al lijkt het erop dat het NWO flink mee kan helpen om Nederland internationaal te laten spelen in de wat hogere regionen van de wetenschap. NWO moet vooral meer uitgeven aan wetenschappers, en daarnaast moeten vooral de wetenschappers bij universiteiten veel meer ondersteund worden.  

Om in meer detail te kunnen analyseren wat het marginale effect is van de NWO bestedingen is natuurlijk meer gedetailleerd onderzoek nodig. Het kan zijn dat het NWO minder aan de universiteiten toebedeelt omdat ze vermoedt dat ook zonder de NWO bijdrage die publicaties er toch wel waren gekomen. Een vorm van zulk detail onderzoek zou een vergelijking kunnen zijn tussen de carrièrepaden van wetenschappers die wel een beurs van het NWO verkregen en van hen zie afvielen. Als daar een verschil tussen zit, dan maakt het NWO echt het verschil.

Tabel 1: Regressie van log(publicaties) op een constante en log(geld) (geschatte standaardfout staat tussen haakjes) en de regressie van log(publicaties) op een contante en log(fte’s)

Jaar Log(geld), idem jaar Log(geld), jaar er voor Log(fte’s) 2008 1.356 -0.334     1.347 -0.21 2009 0.943 -0.342 0.752 -0.226 1.385 -0.225 2010 1.03 -0.318 0.602 -0.193 1.371 -0.229 2011 0.584 -0.201 0.574 -0.19 0.845 -0.176

Tabel 2: Kosten van 1 publicatie (in 1000 euro’s) (vanwege de grote verschillen is voor de kolom “totaal” gebruik gemaakt van de mediaan)

Jaar Totaal Instituten*  Universiteiten 2008 42 108 33 2009 52 138 41 2010 61 118 55 2011 60 144 55

 * ING is niet meegenomen

Bijlagen

Bijlage 1: De gehanteerde gegevens. Bronnen: NWO Jaaroverzichten 2008 en 2009

  Aantal publicaties*   Wetenschappelijk Personeel**   Geld van NWO*** (x 1000 euro)    Instituten      2008 2009   2008 2009    2008 2009                ASTRON 73 81 61 58 9839 18750 CWI 375 369 101 144 13653 19844 ING 1 1 24 23 2989 4096 SRON 98 81 69 78 15541 18460 NIOZ 149 182 40 84 15639 23520 NSCR 14 44 17 21 1515 2181 Universiteiten     2008 2009   2008 2009   2008 2009               ALW 662 562 468 455 25475 32734 CW 568 807 312 356 16904 27584 EW 973 1085 465 361 22176 22561 GW 505 622 490 510 25103 36201 MaGW 1222 1115 580 556 30569 46292 Natuurkunde 673 800 393 402 23401 28114 NCF 279 261 na na 1788 1135 STW 809 526 623 731 46431 54240 WOTRO 154 196 204 188 7112 6542 ZonMw 1608 1762 643 464 30324 45659

 Verantwoording

* Publicaties in gerefereerde tijdschriften. Bij ZonMw is ook voor 2008 het jaar 2007 in het verslag opgenomen, dus hier zijn het aantal gerapporteerde publicaties gedeeld door 2.
** Het aantal fte wetenschappelijk personeel      
*** Voor de instituten is dit de som van “NWO-subsidie (basis)” en “Overige NWO-subsidies”. Voor disciplines is dit de som van de subsidies die naar universiteiten zijn gegaan (waarbij de bedragen onder “NWO-instituten en overige onderzoeksinstellingen” niet zijn meegenomen om dubbeltelling te voorkomen).

Bijlage 2: De gehanteerde gegevens. Bronnen: NWO Jaaroverzichten 2010 en 2011 (voor voetnoten zie Bijlage 1)

   Aantal publicaties   Wetenschappelijk Personeel   Geld van NOW (x 1000 euro)            Instituten            2010 2011          2010 2011          2010 2011               ASTRON 94 112 64 106.4 17843 30599 CWI 136 161 155 116.7 17833 15776 ING 1 na 22 na 4010 na SRON 170 108 81 108.5 19910 20484 NIOZ 220 203 97 67.9 26263 25559 NSCR 74 73 30 30.2 2494 2579            Universiteiten                2010 2011              2010 2011              2010 2011               ALW 1488 1298 485 481 44729 42648 CW 547 593 365 349.7 30134 30450 EW 453 474 364 375.5 26154 25547 GW 609 605 502 514.2 38372 36545 MaGW 937 876 553 599.1 46838 60544 Natuurkunde 568 296 478 521.1 33379 38197 NCF 214 223 na na 1411 1805 STW 574 637 739 716 59392 48248 WOTRO 84 216 146 258.7 8066 9909 ZonMw 1768 2004 551 361.4 44594 49924
CV

Philip Hans Franses is hoogleraar Toegepaste Econometrie en hoogleraar Marketing Research aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is hier sinds 1987 werkzaam en staat sinds jaar en dag hoog genoteerd in rankings van Nederlandse economen. Sinds september 2006 is Franses tevens decaan van de ESE.