NWO-Vici voor wetenschappers Erasmus MC

Twee wetenschappers van Erasmus MC ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat om dr. ir. Jurgen Marteijn (Moleculaire Genetica) en prof. dr. Marleen de Bruijne (Radiologie en Medische Informatica). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. 

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. In deze ronde ontvangen twee topwetenschappers van Erasmus MC ieder 1,5 miljoen euro: 

Prof. dr. M. (Marleen) de Bruijne, Radiologie en Medische Informatica
Kan een computer ziekte voorspellen? 

De onderzoekers ontwikkelen computertechnieken om in grote collecties medische beelddata nieuwe patronen te ontdekken die gerelateerd zijn aan aandoeningen zoals beroerte en longziekten. Daarmee kan het risico dat een patiënt bepaalde aandoeningen ontwikkelt beter ingeschat worden, zodat die aandoeningen beter behandeld of zelfs voorkomen kunnen worden.

Dr. ir. J.A.F. (Jurgen) Marteijn, Moleculaire Genetica
Stop en Start, hoe cellen omgaan met DNA schade die transcriptie remt

DNA schade verstoort transcriptie, waardoor cellen slechter functioneren. Dit kan leiden tot versnelde veroudering. Door innovatieve microscopische technieken zal het effect van DNA schade op transcriptie in levende cellen bestudeerd worden. Gecombineerd met geavanceerde eiwit analyses zal onderzocht worden hoe cellen zich beschermen tegen DNA schade welke transcriptie remt.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).

Van de 239 aanvragen zijn er 88 (37%) door vrouwen en 151 (63%) door mannen ingediend. In totaal kregen 11 vrouwelijke kandidaten en 21 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages zijn hiermee respectievelijk 13 en 14 procent.
 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Persvoorlichting Erasmus MC, 010 703 32 89 of press@erasmusmc.nl

Gerelateerde links
Dossier: Toegang tot zorg

Feedback

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen