NWO-Vidi’s voor zes Rotterdamse onderzoekers

De NWO-vidi’s zijn weer toegekend aan talentvolle onderzoekers, dit jaar heeft de Erasmus Universiteit zes laureaten. Andreas Alfons, Amanda Brandellero, Zhenyu Gao, Klazina Kooiman, Qiuwei Pan en Jan Stoop krijgen 800.000 euro voor hun onderzoeksvoorstel. De vidi-financieringen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Erasmus School of Economics telt dit jaar twee laureaten, School of History, Culture and Communication een en het Erasmus MC drie. De thema’s van de onderzoeken zijn stress bij armoede, psychologie bij ratings, duurzame steden, het verminderen van bijverschijnselen, middelen tegen hepatities E en ons brein en beweging. Met de NWO-vidi kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De Rotterdamse laureaten zijn:

 • Dr. Qiuwei Pan: Medicijn hergebruik voor de behandeling van hepatitis E

  Hepatitis E wordt steeds meer een wereldwijd gezondheidsprobleem en treft vooral zwangere en transplantatiepatiënten. Er is geen geregistreerde medicatie. Het is echter goed mogelijk dat bestaande geneesmiddelen tegen totaal andere ziekten ook goede en goedkope middelen tegen Hepatitis E zullen blijken te zijn en deze mogelijkheid gaat Pan onderzoeken.

  Erasmus MC

 • Dr. Andreas Alfons: Een rotte appel in de mand…

  Technologie en internet maken het verzamelen van gegevens gemakkelijker zodat databestanden steeds groter worden maar tegelijkertijd ook minder betrouwbaar worden. Alfons ontwikkelt nieuwe statistische methoden voor rating-gegevens die niet beïnvloed worden door slechte datapunten.

  Erasmus School of Economics

 • Dr. Jan Stoop: Armoede meten met enveloppen

  Stoop verdiept de kennis over armoede met vernieuwende veldexperimenten waarbij rijke en arme huishoudens enveloppen kunnen terugsturen. De experimenten simuleren alledaagse taken en het effect van financiële stress op de uitvoering hiervan. De resultaten zijn belangrijk voor toekomstige uitvoering van overheidsbeleid.

  Erasmus School of Economics

 • Dr. Amanda Brandellero: Het maken van de economische stedelijke toekomst

  In de hele wereld zoeken steden naar manieren om hun economie duurzamer te maken, en lokale productie wordt gezien als een belangrijke bouwsteen. Brandellero onderzoekt hoe producenten en consumenten stedelijke ambachtelijkheid en vakmanschap waarderen en wat dit voor betekenis kan hebben voor de toekomst van steden.

  Erasmus School of History, Culture and Communication

 • Dr. Zhenyu Gao: Cerebro-cerebellaire circuits voor motor planning

  Denk na voordat je handelt. Een belangrijke eigenschap van bewuste bewegingen is dat we kunnen beslissen wat de optimale strategie is voor een beweging voordat we hem uitvoeren. Het is echter onbekend hoe ons brein zo’n actieplan voor het aansturen van bewegingen maakt en vasthoudt. Gao bestudeert hoe het cerebellum (kleine hersenen) bijdraagt aan het maken van deze beslissingen.

  Erasmus MC

 • Dr. Klazina Kooiman: De ontbrekende schakel in bubbel therapie

  Door het gebruik van minuscule gasbelletjes kunnen medicijnen lokaal in zeer hoge dosering toe gediend worden voor de behandeling van hart- en vaatziekten en kanker zodat bijverschijnselen verminderen. Kooiman onderzoekt het precieze mechanisme zodat therapie met gasbelletjes doeltreffend op patiënten kan worden toegepast.

  Erasmus MC

 • De NWO-Vernieuwingsimpuls Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.
  In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 85 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19 procent.

Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 1216 E press@eur.nl