Onderzoek naar impact COVID- 19 op kinderen en jongeren met autisme krijgt ZonMw subsidie

Sportende jongeren met gezichtsmasker

Onderzoek naar impact COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin heeft financiering gekregen van COVID-19 programma van ZonMw. Psychologische wetenschappers dr. Linda Dekker, dr. Ruth Van der Hallen, dr. Susan van Rijen, dr. Femke Truijens van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan onderzoeken welke impact het op gezinnen heeft en evalueren hoe autismevriendelijk de door de overheid verstrekte informatie is.

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun ouders worden hard getroffen door de wereldwijde COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen die zijn genomen. Het aanpassen aan nieuwe regels en routines is typisch een uitdaging voor iedereen met ASS, laat staan wanneer niet één maar de meeste levensdomeinen worden getroffen. Bijgevolg kunnen veel kinderen & adolescenten met ASS meer stress, angst, depressie, eenzaamheid en verwarring ervaren dan gewoonlijk. Anderzijds zullen sommige gezinnen en kinderen juist minder druk ervaren, door verminderde druk van buitenaf, bijvoorbeeld op het gebied van sociale interacties.   Ouders van kinderen met ASS hebben niet alleen hun eigen stress en zorgen, maar maken zich ook zorgen omtrent het functioneren en welbevinden van hun kinderen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is 1) het onderzoeken van de impact van COVID-19 op gezinnen met kinderen met ASS, 2) het identificeren van risico- en beschermingsfactoren en 3) het evalueren van de autismevriendelijkheid van de verstrekte informatie.

De resultaten zullen relevant zijn voor families van kinderen met ASS, klinische zorg voor families met ASS en overheidsorganen die het beleid en de communicatie tijdens dergelijke crises opstellen.

Samenwerking met GGZ-instellingen

Het onderzoek wordt gedaan met een mix aan onderzoeksmethoden zoals enquêtes en diepte-interviews. De studie vindt plaats in samenwerking met drie grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die gespecialiseerd zijn in de zorg voor kinderen en adolescenten met ASS, namelijk Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis, Youz, en Yulius. Ook wordt er de vergelijking gemaakt met een groot bevolkingscohort, Generation R.
 

Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen