Onderzoek naar structurele aanpak van werkstress in het MKB

Een project waarin een innovatieve aanpak wordt ontwikkeld om de werkstress in MKB-bedrijven te verlagen krijgt een subsidie van 210.000 euro van Instituut Gak. Het onderzoeksteam staat onder leiding van Arbeids- en Organisatiepsycholoog prof.dr. Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Nederlandse beroepsbevolking heeft te maken met een hoge werkstress, onder andere door een hoge werkdruk, digitalisering, en doorgeslagen productiviteitsmeting. Door de flexibilisering van de arbeid is er bovendien sprake van afnemende zekerheid, loyaliteit en ondersteuning tussen werkgever en werknemers en tussen werknemers onderling. “Inmiddels heeft rond de 12% van de beroepsbevolking last van burnoutklachten, zoals chronische vermoeidheid, cynisme, en concentratieproblemen. Het is daarom hoog tijd om burnout structureel aan te pakken.” zegt teamleider Arnold Bakker.

Teamgericht in plaats van individueel

Huidige interventies zijn vooral gericht op het verminderen van burnout-symptomen bij individuele werknemers, zoals via cognitieve gedragstherapie. In het project Co-werkdesign: Een structurele aanpak van werkstress in het MKB wordt gezocht naar de broodnodige structurele aanpak: welke nieuwe structurele interventies zouden kunnen werken op teamniveau in plaats van individueel niveau? Gekeken wordt hoe MKB-werkgevers en -werknemers kunnen worden ondersteund om de structurele oorzaken van werkstress gezamenlijk aan te pakken, dit heet co-werkdesign.

Bij co-design gaat het erom dat teamleden allerlei taken en hulpbronnen uitwisselen. Voorbeelden van taken die op teamniveau kunnen worden geruild, zijn bijvoorbeeld werktijden, afspraken met klanten en administratieve klussen. Voorbeelden van hulpbronnen die kunnen worden geruild zijn sociale steun, kennis en feedback. Wanneer het MKB op een goede manier co-werkdesign leert toepassen, kan dat er naar verwachting toe leiden dat de medewerkers minder last hebben van werkstress en beter kunnen presteren. “Hoe MKB-werkgevers en werknemers hierbij kunnen worden ondersteund om de structurele oorzaken van werkstress gezamenlijk aan te pakken is onderdeel van dit onderzoek. Een belangrijke vraag is hoe MKB-medewerkers proactief en prosociaal gedrag kunnen inzetten om als team effectief te functioneren” vertelt Bakker.

Over Instituut Gak

Instituut Gak stelt onderzoekers in staat om gedegen en innovatief onderzoek te verrichten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Instituut Gak geeft per vastgesteld thema aan geselecteerde onderzoekers de mogelijkheid om een voorstel in te dienen voor een onderzoeksproject. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit, de haalbaarheid en de prijs/kwaliteitsverhouding van de ingediende voorstellen en adviseert het bestuur over de toekenning ervan.

 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen