Onderzoekers Erasmus School of Economics dragen bij aan Economische Verkenning Rotterdam 2021

Onderzoekers van Erasmus School of Economics hebben een bijdrage geleverd aan de Economische Verkenning Rotterdam (EVR). Tijdens de EVR worden er bijdrages geleverd aan de hand van essays die onder andere geschreven zijn door Frank van Oort, hoogleraar stedelijke & regionale economie aan Erasmus School of Economics, en Jeroen van Haaren, Senior Researcher aan het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics. 

De EVR geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen in de Rotterdamse economie. Daarmee is de EVR een onmisbare bron van informatie voor bestuurders, ondernemers, studenten en beleidsmakers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Rotterdamse economie.

Economische krimp in Rotterdam ongeveer 3% 

De economische krimp lijkt mee te vallen, maar is toch aanzienlijk. Dat blijkt uit cijfers van de EVR, die dinsdag 9 maart 2021 werd gepresenteerd via een livestream vanaf campus Woudestein. Volgens de laatste cijfers van het CBS ligt de krimp in Rotterdam rond de 3%. Aanvankelijk werd gevreesd voor 4,8%, maar dat was gebaseerd op cijfers van het CBS uit november, toen nog niet alles duidelijk was over de steunmaatregelen en de effecten daarvan. Voor 2021 wordt een lichte groei van 1,1% voorspeld, maar dat hangt sterk af van hoe lang de pandemie en de lockdown zullen duren.

Als thuiswerken de norm blijft, zal de stad zich moeten aanpassen

Het lijkt erop dat thuiswerken ook na corona zal blijven bestaan, althans voor een deel. Er zijn veel kantoren in het centrum van de stad, dus Rotterdam houdt er rekening mee dat thuiswerken ook na de crisis gevolgen zal hebben voor de stad. Dit betekent minder mensen die in hun pauze of na het werk winkelen in de binnenstad, of bijvoorbeeld de horeca bezoeken

Hoe kan Rotterdam haar economie blijven versterken?

In de EVR 2021 speculeren deskundigen, zoals Frank van Oort en Jeroen van Haaren, over toekomstige ontwikkelingen. Centraal staat de vraag hoe Rotterdam haar economie kan blijven versterken. Bijdragen aan de EVR vinden meestal plaats in de vorm van essays over thema's die te maken hebben met onder meer de economische structuur, de werkgelegenheidsdynamiek, de stedelijke aantrekkelijkheid en bestedingen, en de dynamiek van haven en stad.

'Crisisbestendig' bewegen in de toekomst

In een essay van onder andere van Haaren en van Oort, benadrukken de onderzoekers dat de economische groei al voor de pandemie onder druk stond en dat de versnelde energietransitie op de middellange termijn een rem zet op het economisch herstel. Zij zien een economische krimp in 2020 van 4,8%. In 2021 wordt echter een opleving van 1,1% verwacht. Dit ligt lager dan de groei die voor het hele land wordt verwacht. Dit komt doordat de sector consumentendiensten, een van de dragers van de meer evenwichtige groei van Rotterdam, sterk is getroffen door de pandemie. In een tweede essay ​​​​​gaan de onderzoekers in op de ontwikkelingen in de Rotterdamse toerististen sector. Het Rotterdamse toerisme zal nog enige tijd onder druk blijven staan als gevolg van de coronacrisis. Er wordt een klein herstel gezien, maar niet zo sterk als het herstel in andere grote steden.

In een derde essay stellen de onderzoekers dat de coronapandemie het belang van 'crisisbestendige' vaardigheden bevestigt. Op de Rotterdamse arbeidsmarkt is het effect vooral zichtbaar in de afname van het aantal vacatures in sectoren als cultuur, transport en delen van de zakelijke dienstverlening. Om zich te kunnen aanpassen aan plotselinge veranderingen op de arbeidsmarkt, moeten huidige studenten ondernemersvaardigheden aangeleerd krijgen. Een grotere tolerantie voor risico's en onzekerheden lijkt belangrijk om blijvend vooruitgang te kunnen boeken in je carrière, vooral in tijden van crisis. En misschien nog wel belangrijker is de algemene cultuurverandering die nodig is om in de toekomst 'crisisbestendig' te kunnen bewegen.

Professor
Onderzoeker
Jeroen van Haaren, Senior Researcher aan het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics
Meer informatie

Meer bevindingen van de EVR 2021 kunt u hier vinden en alle grafische weergaves kunt u hier zien. 

De link naar de volledige presentatie van de EVR 2021 kunt u hier vinden (begint vanaf ongeveer 30 minuten).