Onderzoekers geven beleidsadvies over communicatie naar jongeren

Kelly Sikkema

Sinds het begin van de eerste intelligente lockdown in maart 2020 zijn er zorgen over hoe jongeren omgaan met de coronamaatregelen. Onderzoekers van Movez Lab en SYNC Lab van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences startten daarom in mei 2020 een onderzoek om eventuele veranderingen in het welzijn en gedrag van jongeren tijdens de Covid-19 pandemie te volgen, met steun van RIVM. De onderzoekers deelden onlangs de resultaten onder tieners met het RIVM, inclusief aanbevelingen voor beleid en communicatie richting jongeren.

Een jaar met drie meetpunten

177 Rotterdamse tieners vulden op drie momenten vragenlijsten in: in mei 2020, november 2020 en mei 2021. De resultaten van de drie verschillende meetpunten laten zien dat jongeren gedurende de pandemie veranderden in hun opvattingen en gedrag over corona en de maatregelen. De resultaten laten ook zien welke bronnen de tieners tijdens de pandemie gebruikten voor informatie over het virus en de maatregelen.

Resultaten laten genuanceerd beeld zien

Het onderzoek laat zien dat, naarmate de pandemie voortduurde, minder tieners het corona-virus als een probleem zijn gaan zien. Ook geloven minder tieners dat de 1,5 meter-regel besmettingen kan voorkomen en zijn ze er minder van overtuigd dat ze andere mensen kunnen besmetten. Deze opvattingen lijken ook invloed te hebben op hun gedrag. Jongeren proberen in mei 2021 minder vaak afstand te houden dan een jaar daarvoor. Ze geven aan dat hun vrienden en leeftijdgenoten minder vaak afstand houden. Opvallend genoeg zijn hun ouders volgens hen het afgelopen half jaar veel minder vaak afstand gaan houden.

Toch blijft het overgrote deel van de jongeren het virus als een probleem zien en proberen ze zich daarom ook aan de regels te houden. ‘Het onderzoek laat een genuanceerder beeld zien van jongeren dan wat we meestal zien in het publieke (media)debat. Wij pleiten er ook voor om dit genuanceerde beeld meer te laten zien. Tegelijkertijd moet de overheid jongeren serieus gaan nemen. Betrek jongeren dus bij het ontwikkelen van beleid, communicatie en oplossingen’ zegt Moniek Buijzen, hoogleraar communicatie en gedragsverandering en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM.

Communicatie-aanbevelingen voor het RIVM

Naast dat de onderzoekers het RIVM en de overheid adviseren jongeren meer te betrekken bij de oplossingen, adviseren ze ook hun communicatie richting jongeren aan te passen. Ze hebben hier vijf concrete aanbevelingen voor:

  1. Blijf inzetten op communicatie en gebruik daarbij verschillende kanalen zoals sociale media, satirisch nieuws, maar ook ouders en leraren.
  2. Focus op de sociale norm: jongeren houden zich vaker aan de 1,5 meter regel als ze anderen dat ook zien doen.
  3. Laat zien dat de meeste jongeren corona als een probleem zien en zich aan de regels willen houden.
  4. Communiceer niet alleen over de ernst van het probleem maar ontwikkel samen met jongeren ook concrete oplossingen die passen bij de leefomgeving en ervaringen.
  5. Jongeren hebben tijdens de coronacrisis veel voor elkaar en anderen over: laat dit meer zien en zet het in bij communicatie en oplossingen.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in deze infographic.Het uitgebreidere onderzoeksrapport voor RIVM is hier te vinden. De onderzoekers stelden ook algemene tips over communiceren met jongeren in de coronacrisis.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen