Ontwikkeling sociale cohesie in een tijd van pandemie

Verdieping van onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19

Het project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’ onder leiding van prof. dr. Godfried Engbersen wordt uitgebreid met onderzoek naar de ontwikkeling van de sociale cohesie. Over een periode van een jaar wordt via panelonderzoek onderzocht op welke wijze Nederlanders oordelen over verschillende aspecten van sociale cohesie en hoe deze zich ontwikkelen. Het onderzoek met medewerking van Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam en Kieskompas, Vrije Universiteit Amsterdam wordt gefinancierd door ZonMw.

Een onderzoeksteam gaat de maatschappelijke impact van COVID-19 door de tijd volgen. Tijdens het panelonderzoek wordt gekeken naar het vertrouwen in de overheid, RIVM en GGD, onderlinge solidariteit en verbondenheid, buurtrelaties en veiligheidsbeleving.  

Projectleider Godfried Engbersen: “We zijn blij met deze extra financiering van ZonMw. Dit maakt mogelijk dat we langere termijneffecten kunnen gaan meten van de maatschappelijke impact van COVID-19, we gaan kijken naar onder andere werk en inkomen, vertrouwen in de overheid en solidariteit”

Dashboard VNG

De uitkomsten van het onderzoek worden onderdeel van het Dashboard Sociale Impact Corona van het VNG. Het dashboard heeft als doel om de sociale impact van Corona weer te geven. Bij de ontwikkeling van het dashboard bleek dat er geen actuele en uniformele data beschikbaar was over sociale cohesie. Het onderzoeksteam heeft onderzocht op welke wijze dit in kaart kan worden gebracht en gaat dit nu daadwerkelijk uitvoeren.

Reeks van onderzoeken naar maatschappelijke impact COVID-19

Het onderzoek sluit aan bij eerdere metingen naar de maatschappelijke impact van COVID-19 die sinds april 2020 zijn verricht onder leiding van professor Godfried Engbersen, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Op basis hiervan zijn inmiddels verschenen De bedreigde stadDe heropening van de samenlevingDe verdeelde samenleving en De ongeduldige samenleving.

Behalve publicatie van de resultaten in het Dashboard Sociale Impact Corona verschijnt per meting een infographic, worden er working papers ontwikkeld en verschijnt na de laatste meting een uitgebreide rapportage.

Meer informatie

Youri Seidler, Risbo | y.seidler@risbo.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen