Open Educational Resources | Information Skills e-modules

ESE

De Universiteitsbibliotheek beheert een omvangrijke en veelzijdige collectie aan bronnen, boeken, artikelen en data; grotendeels in digitale vorm. De manier waarop je met die informatie (bronnen) omgaat, dát is informatievaardigheid en is een basisvaardigheid voor onderzoekers, docenten en studenten.

Voor het optimaal ontwikkelen van deze basis informatievaardigheden (Information Skills) heeft de UB 70 e-modules gemaakt. Daarnaast faciliteert de UB snelle toegang tot relevante bronnen voor ieder vakgebied (Guides per discipline). Beide worden optimaal ontsloten via Libguides (https://libguides.eur.nl/home)en zijn daardoor niet alleen goed integreerbaar met Canvas, maar ook volledig publiek toegankelijk.

Student? Studeer slimmer!

Met onze modules leer je hoe je informatie en data zoekt, vindt, beoordeelt en managet. Met deze skills kun je je papers, assignments en je scriptie sneller, makkelijker en beter maken. Start je studiejaar goed en ga direct aan de slag met Information Skills.

Docent? Verrijk je course!

Voeg Information Skills e-modulestoe aan je Canvas Course en versterk de (basis) informatievaardigheden van jouw studenten. Met een kleine actie draag je op eenvoudige wijze bij aan een positieve studie-ervaring. Het nakijken van alle opdrachten wordt voor jou hierdoor vast een stuk interessanter! Want:

  1. Studenten leren effectiever en efficiënter informatie zoeken + beoordelen, waardoor zij beter werk kunnen afleveren.
  2. Studenten werken zelfstandiger, omdat de modules houvast bieden bij het gebruiken en verwerken van alle informatie.

Hoe voeg je de e-modules toe? Kijk op https://libguides.eur.nl/home

Meer informatie