Oratie uitgesteld naar 25.02 | Nieuwe aanpak onderzoek opvoedingsvraagstukken

Oratie Loes Keijsers

UITGESTELD - vanwege de storm is de oratie uitgesteld naar 25 februari

De periode tussen de 12 en 25 jaar, is voor kinderen wereldwijd een cruciale overgangsfase tussen de kindertijd en volwassenheid. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren gezond en wel opgroeien – en hoe kunnen ouders optimaal bijdragen aan deze window of opportunity in het leven van hun kinderen. In haar oratie “Window of Opportunity” zal Loes Keijsers, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 februari ingaan op nieuwe manieren van onderzoek doen naar opvoedingsvraagstukken gebruikmakend van nieuwe technologieën.

In de adolescentie word je wie je bent en later zult zijn. Het is een zeer belangrijke fase voor lichamelijke, sociale, cognitieve en persoonlijke groei. Kom je goed door de adolescentie, dan heb je goede kaarten voor de volwassenheid. Andersom geldt helaas ook: ontstaan er problemen in deze belangrijke fase, dan kan je daar een leven lang last van hebben.

Het opvoedingsonderzoek tot nu toe is veelal gebaseerd op gemiddelden, wat heeft geleid tot algemene inzichten in opvoeden en opgroeien. Loes Keijsers pleit in haar oratie een andere aanpak waarin het dagelijkse leven in individuele kinderen en gezinnen centraler staat. Want wat als het ene kind bijvoorbeeld positief reageert op steun van ouders, en het andere kind er juist meer depressieve gevoelens van ontwikkelt? Wat als de gouden standaard niet bestaat? Maar elk kind uniek is? Heeft het dan wel zin om te kijken naar gemiddelden vraagt Keijsers zich af.

Nieuwe technologieën inzetten

Keijsers laat in haar oratie zien dat door het inzetten van nieuwe technologieën voor dataverzamelingen, zoals apps, het nu mogelijk maakt beter inzichten te krijgen in wat individuele jongeren nodig hebben om op te groeien tot gelukkige volwassenen. Ze toont dat jongeren op verschillende manieren reageren op opvoeding en op gebruik van sociale media. En ze toont de eerste resultaten waarbij e-Health wordt ingezet om depressie te voorkomen. tot slot, staat ze stil bij hoe de pedagogische wetenschap zich kan organiseren om die nieuwe inzichten en toepassingen te ontwikkelen.

De oratie is het openbaar te volgen in de Aula van de Erasmus Universtiteit . Op 25 februari ook online 15.55 uur, een  livestream

Over Loes Keijsers

Prof.dr. Loes Keijsers is in 2010 is cum laude gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht op een dissertatie over opvoeding van jongeren en jeugddelinquentie. Haar huidige onderzoek heeft als doel beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en sociale media bijdragen aan het welbevinden van toekomstige generaties. Dit doet ze door de inzet van nieuwe onderzoeksmethoden om het dagelijkse leven van jongeren in kaart te brengen. Ook vertaalt ze theoretische inzichten in nieuwe oplossingen. Zo ontwikkelt ze bijvoorbeeld recent een eHealth-applicatie om veerkracht van jongeren te versterken (GrowIt! App). Ze is succesvol bij het verwerven van subsidies. Zo ontving zij in 2018 een VIDI van NWO, om met geavanceerde methoden en technieken inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van gezinnen. Meer recent verwierf zij samen met collega's van het ErasmusMC een NWA subsidie om eHealth voor kinderen te ontwikkelen en evalueren. Inmiddels heeft ze 75+ publicaties in toptijdschriften op haar naam staan, en wordt ze regelmatig gevraagd voor internationale keynotes over opvoeding van jongeren, en over nieuwe onderzoeksmethoden.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties | kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Gerelateerde links
Benoemingsbericht

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen