Oratie van Hans van Kippersluis op vrijdag 29 april 2022

Aanvaarding van het ambt van hoogleraar toegepaste economie
Hans van Kippersluis, Professor of Applied Economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Econoimcs

Op vrijdag 29 april 2022 aanvaardt Hans van Kippersluis zijn aanstelling als hoogleraar Toegepaste Economie aan Erasmus School of Economics, met zijn inaugurele rede getiteld Rethinking Equality of Opportunity and Prevention. Binnen het brede veld van de toegepaste economie richt het onderzoek van Hans van Kippersluis zich op menselijk kapitaal (bijv. onderwijsniveau, gezondheid) en gezond gedrag.

In zijn rede zal Van Kippersluis reflecteren op recente ontwikkelingen in de genetica, en in het bijzonder doorbraken in het begrip van hoe ‘nature’ en ‘nurture’ menselijk kapitaal beïnvloeden, en hoe deze de discussie over gelijkheid van kansen beïnvloeden. Gelijkheid van kansen is een alom gevierd ideaal, en iedereen lijkt het erover eens dat ongelijkheid van kansen met betrekking tot achtergrond van ouders oneerlijk en inefficiënt is. Maar hoe moeten we nadenken over ongelijkheid van kansen op basis van genetische aanleg?

In het tweede deel van de rede zal van Kippersluis ingaan op Preventie. Ongezond gedrag is een maatschappelijk relevant maar wetenschappelijk complex thema. Ongezond gedrag brengt grote kosten met zich mee voor het individu en de maatschappij. Waarom zijn goede intenties voor gezonder gedrag zo moeilijk om te zetten in daadwerkelijk gedrag, en hoe kunnen we interventies ontwikkelen die effectiever zijn in het duurzaam stimuleren van gezond gedrag? En waarom worden de werelds beste specialisten alleen ingezet om mensen beter te maken in plaats van ziekte voorkomen?

Over Hans van Kippersluis

Hans van Kippersluis heeft niet alleen bijdragen geleverd aan de gezondheidseconomie, maar ook aan het bredere vakgebied economie. Dat blijkt uit het feit dat hij publiceert in de gerenommeerde tijdschriften op het gebied van gezondheidseconomie (bijvoorbeeld twee artikelen in Journal of Health Economics, drie artikelen in Health Economics), arbeidseconomie (bijvoorbeeld drie artikelen in Journal of Human bronnen), econometrie (bijv. artikelen in Quantitative Economics en The Econometrics Journal), en zelfs algemene tijdschriften zoals de Economic Journal.

In 2013 ontving Van Kippersluis een VENI-beurs, in 2017 ontving hij een beurs van 525 duizend euro van het NORFACE-onderzoeksprogramma “Dynamics of Inequality Across the Life-course” (DIAL), en recent een Marie Curie Doctoral Network Grant van 2.9 miljoen euro om het “European Social Science Genetics Network” (ESSGN) op te zetten. Van Kippersluis' onderzoeksproject wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Niels Rietveld (Erasmus School of Economics), Stephanie von Hinke (Universiteit van Bristol), Pietro Biroli (Universiteit van Bologna) en Titus Galama (University of Southern California). Hun onderzoek is gericht op het combineren van methoden uit de genetica en de sociale wetenschappen om de wisselwerking tussen genen en het milieu te onderzoeken bij het veroorzaken van ongelijkheden in onderwijs en gezondheidsresultaten.

Van Kippersluis is ook wetenschappelijk directeur van het Erasmus-initiatief “Smarter Choices for Better Health”, een interdisciplinaire samenwerking tussen Erasmus School of Economics, Erasmus School of Health Policy and Management en Erasmus MC. Het initiatief richt zich op efficiëntie en ongelijkheid in gezondheid en de gezondheidszorg, en de maatschappelijke transitie van zorg naar preventie.

Professor
Meer informatie

De plechtigheid begint stipt om 16.00 uur in de Aula, gevestigd in Erasmus building, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen