Overheidstoezicht met maatschappelijke meerwaarde

Door samen te werken met koepels, wetenschappelijke verenigingen, verzekeraars, het Zorginstituut en collega toezichthouders, vergroot de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het effect van haar inspanningen, stelde prof.dr. Ian Leistikow vrijdag 16 maart jl. in zijn oratie. Leistikow is bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ in de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) vanwege de IGJ.

Prof.dr. Ian Leistikow introduceerde in zijn oratie ‘The proof of the Pudding’ een handvat voor een toezichtstrategie die bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid van zorg. In zijn model verbindt Leistikow wetenschappelijke inzichten over toezicht met de praktische werkelijkheid waarin de inspecteurs zich begeven. Dit helpt de inspectie als lerende organisatie om haar werkwijzen steeds aan te blijven passen aan de ontwikkelingen in de zorg waarop zij toeziet.

Daarnaast is het de bedoeling dat de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld binnen en buiten de inspectie en de Erasmus Universiteit. De leerstoel draagt bij aan het ontwikkelen van evidence-based toezicht. Tegelijkertijd draagt de leerstoel binnen de Erasmus School of Health Policy & Management bij aan het inbedden van de praktijk van het toezicht in het onderzoeks- en onderwijsprogramma. ‘Zo kan deze leerstoel een steentje bijdragen aan het vertrouwen van 17 miljoen Nederlanders in de kwaliteit van zowel de jeugd- en gezondheidszorg als het overheidstoezicht daarop’, aldus Leistikow.

Meer informatie

Wouter Kleijheeg, afdeling marketing & communicatie ESHPM, T (010) 408 8878, M 06 38 73 98 13 E communicatie@eshpm.eur.nl.

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief