Pandemic & Disaster Preparedness Center officieel geopend

Pandemic center

Het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) is op 21 mei officieel geopend in het Erasmus MC. Onderzoekers van het PDPC onderzoeken toekomstige virusuitbraken en rampen om beter voorbereid te zijn op deze calamiteiten.

Ernst Kuipers, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, Ed Brinksma, van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Tim van der Hagen van de TU Delft openden het PDPC op de Convergence Square in het Erasmus MC. Bekijk de opening terug op YouTube.

Momentum

De COVID-19-crisis toont op pijnlijke wijze aan hoe kwetsbaar onze samenleving is voor rampen. Klimaatverandering en overbevolking zorgen voor frequentere en ernstigere extreme weersomstandigheden. Dit houdt verband met het risico van nieuwe besmettelijke ziekten, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien. Het PDPC zet het momentum van COVID-19 om in een duurzame investering in wetenschappelijke en technologische innovatie.

‘Laten we dan de lessen die we nu leren meenemen om te zien: hoe voorkom je dit in de toekomst? En als het niet helemaal te voorkomen is: hoe pik je zo snel mogelijk op of er iets geks aan het ontstaan is, en wat doe je daar dan vervolgens mee?’, aldus – prof. dr. Marion Koopmans, hoofd afdeling Viroscience Erasmus MC.

Onderzoek

Bij de opening werden opnames getoond van de onderzoekers aangesloten bij dit kenniscentrum, waarin ze uitleggen wat voor onderzoek zij in het PDPC doen en wat deze samenwerking voor hun onderzoek betekent. Prof.dr.ir. Bas Jonkman hoogleraar Waterbouwkunde van de TU Delft onderzoekt waterrampen, overstromingsrisico’s en de maatregelen om dit soort rampen te voorkomen. ‘Niet alleen nu een veilige stad inrichten, maar juist ook een veilige deltastad van de toekomst die goed bestand is tegen rampen en toekomstige gezondheidsrisico’s’”, aldus Jonkman.

Prof.dr. Pearl Dykstra, hoogleraar empirische sociologie bij Erasmus Universiteit Rotterdam, leidde twee studies, waaronder een over Pandemic Preparedness waar zij met anderen een advies voor heeft geschreven. Deze studie deed haar besluiten om zich bij het PDPC aan te sluiten. Ze onderzoekt de levensloop van mensen en hoe deze beïnvloed wordt door pandemieën en rampen. ‘Het PDPC biedt een unieke kans om discipline-overstijgend met elkaar samen te werken’, stelt Dykstra.

Rioolwateronderzoek

Een van de projecten die loopt samen met Erasmus MC, TU Delft, Erasmus Universiteit, kennisinstituut voor waterbeheer KWR en GGD Rotterdam is het rioolwateronderzoek. Dit project is gestart om zicht te krijgen op de circulatie van het virus en beter voorbereid te zijn op virusuitbraken.

Een grote groep mensen heeft bij besmetting milde of geen klachten heeft. Alleen de kleine groep mensen met ernstige klachten komt bij de huisarts of belanden in het ziekenhuis. Dit heet de infectiepiramide. Hierdoor mis je een grote groep mensen die het virus dragen. Het rioolwateronderzoek biedt kansen om ondergrondse data te vergelijken met de bovengrondse data. Hiermee kunnen early warning dreigingen worden gemeten bij de KWR en kan de GGD vervolgens de modellen en mogelijke maatregelen die uit de data volgen in praktijk brengen.

Meer informatie

Kijk de opening hier terug op YouTube.

Gerelateerde content
Het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC) gaat hoogrisicovirussen in kaart brengen om een toekomstige pandemie voor te zijn.
overstroming rotterdam
Dit kenniscentrum van Erasmus MC, TU Delft en de EUR brengt topwetenschappers met kennis van pandemische dreigingen samen.
Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen